Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öz Düzenlemeli Öğrenme Üzerine Bir Çalışma
Sevda ÇETİN
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, ANKARA
Bildiri Özeti:
Öz düzenlemeli öğrenme (Self Regulated Learning SRL) 1980’lerde kabul görmeye başlamış bir süreçtir. Zimmerman bu süreci, öğrencilerin kendi biliş üstü düşünceleri, güdü ve davranışları açısından kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katılabildikleri bir süreç olarak tanımlamaktadır.

Sosyal Bilişsel Teoriye göre öz düzenleme kendini gözleme (self observation), kendini yargılama (self judgement) ve kendi kendine eyleme geçme (self reaction) olmak üzere üç alt süreçten meydana gelir.

Kendini Gözleme: Hedef belirlendikten sonra öz düzenlemeli öğrenciler kendi ilerlemelerini ayarlarlar. Örneğin, öğrenciler bir davranış kayıt tablosu hazırlayarak bir saatlik çalışma boyunca kaç defa “doğru” yada “yanlış” cevap verdiklerini kaydedebilirler.

Kendini Yargılama (performans kontrolü): Kişi performansını amaçlanan hedeflerle karşılaştırır. Böylece kişi performansına bakarak ilerideki performansı için çalışmalarında farklılaşmaya gidebilir.
Kendi Kendine Eyleme Geçme: Bu süreç ise amaca doğru ilerlemede değerlendirme sürecidir.

Öz düzenleme yaparken öğrenciler kendi çabaları ile öğrenirler ve belli amaçlara ulaşmak için belli stratejiler kullanırlar.

Zimmerman’dan uyarlanan öz düzenleme stratejileri ise:
Kendini Değerlendirme: Öğrencinin çalışmalarının kalitesiyle ve geçmişiyle ilgili etkinlikler. Örneğin bitirilmiş işin kalitesini değerlendirme.

Örgütleme ve Dönüştürme : Öğrencinin öğretim malzemelerini, öğrenmeyi geliştirecek biçimde açık yada kapalı olarak yeniden düzenlemesi. Örneğin bir raporu yazmadan önce plan yapma, özet çıkarma, resimler çizme, kavram haritaları oluşturma gibi.

Amaç Koyma ve Planlama: Öğrencinin amaç koyma, yapılacakları listeleme, zamanlama ve bitirmeyle ilgili planları. Örneğin sınavlardan birkaç gün önce çalışmaya başlama ve kendini hızlandırma.

Bilgi Arama: Öğrencinin gerekli olabilecek bilgileri ve kaynakları sağlamasıdır. Örneğin çalışmaya başlamadan önce kütüphaneye gidip mümkün olduğu kadar çok bilgi ve kaynak toplama.

Kayıt Tutma ve Çalışmayı Yönetme: Öğrencinin olayları ve sonuçları kaydetmesi. Örneğin tartışmalarda not alma yada bilmediği sözcüklerin listesini yapma, konuyu bir başkasına öğretme, kafasında şekillendirmesi gibi.

Çevresel Yapılandırma: Öğrencinin fiziksel çevre ile ilgili öğrenmeyi kolaylaştırıcı önlemler alması. Örneğin çalışma sırasında kendisini rahatsız eden her şeyden uzak durma.

Sonuçlarla İlgili Planlama: Öğrencinin başarı ve başarısızlık durumundaki ödül yada cezaları tasarlaması. Örneğin sınavı iyi geçerse kendini sinemaya giderek ödüllendirmeyi planlama.

Tekrarlama ve Ezberleme: Öğrencinin öğrenme malzemesini ezberleme çalışmaları. Örneğin matematik formüllerini ezberleyene kadar her yere yazması.

Yardım Alma: Öğrencinin çalışırken karşılaştığı güçlüklerde arkadaş, öğretmen yada başka kişilerden yardım alması.

Tekrar Etme: Öğrencinin notları, testleri yada kitapları tekrar gözden geçirmesi.
Öğrenme aktivitelerinin başında öğrencilerin bilgi ve becerileri kazanma, ellerindeki işi bitirme ve yüksek notlar alma gibi hedefler vardır. Bu aktiviteler boyunca öğrenciler gözlemler, yargılar ve hedeflerindeki ilerlemelere göre eylemlerde bulunur. Tüm bu öz düzenleyici süreçler birbirleriyle etkileşim içindedirler. Öğrenciler davranışlarının boyutlarını gözlemlerken bunları standartlarla karşılaştırır ve olumlu yada olumsuz bir eylemde bulunur. Etkili bir öz düzenleme öğrencilerin hedeflerini belirlemiş olmasını ve bunlara ulaşmak için gerekli motivasyona sahip olmalarını gerektirir.
Bu çalışmada öz düzenlemeli öğrenme modellerinin ve öz düzenlemeli öğrenicilerin karakteristik özelliklerinin neler olduğuna bakılacak, öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin ve öz düzenlemeli öğrenmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğu ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2014 © Pegem Akademi Yayıncılık.