Sempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
Çizge Boyama Ve Macar Algoritması İle Sınav Programı Hazırlanması
Pınar DÜNDAR, Prof. Dr.
Ege Üniversitesi

Murat Erşen BERBERLER, Araş. Gör.
Ege Üniversitesi

Volkan OBAN, Araş. Gör.
Ege Üniversitesi

Zeynep Nihan ODABAŞ, Araş. Gör.
Ege Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Konusu: Eğitimde Akıllı Sistemler Uygulamaları

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünün ara sınav programını çizge boyama tekniği ile oluşturan ve aynı oturumda sınava girecek olan sınıfların uygun dersliklere atamasını Macar algoritması ile çözen bir algoritma önerisi.

Bu çalışmada çizelgeleme problemi olarak adlandırılan sınav programının ana hatlarıyla hazırlanmasında literatürde sıklıkla kullanılan Welch&Powell algoritması kullanılmaktadır. Bu algoritmada dersler çizgenin tepeleriyle, aynı oturumda yapılamayacak olan sınavlara ait dersler arasındaki ilişki de ayrıtlarla temsil edilir. Algoritmanın sonucunda tüm çizgenin tepelerinin en az kaç renkle boyanacağı; yani tüm sınavların en az kaç oturumda yapılacağı belirlenmiş olur. Ancak bu sınavların hangi dersliklerde yapılacağı sorusuna henüz cevap bulunmamıştır. Bu noktada dersliğin kapasitesiyle sınıf mevcudu arasındaki pozitif farkın en küçüklenmesi için Macar algoritması kullanılarak probleme etkin bir çözüm bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2014 © Pegem Akademi Yayıncılık.