Kategorisi:     Anasayfa   ›   Kategoriler   ›   Eğitim Bilimleri   ›   Psikolojik Danışma ve Rehberlik
../resim/urun/122525_B.jpg

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya


Editör(ler) : Binnur Yeşilyaprak 
Yazar(lar) : Metin Pişkin Binnur Yeşilyaprak Feride Bacanlı  Oya Yerin Güneri Diğdem Müge Siyez Ragıp Özyürek Fidan Korkut Owen Seher Sevim Zeynep Hamamcı Alim Kaya 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
Sosyal Medyada Paylaş


Dördüncü Baskı İçin Birkaç SÖZ

2011 Eylül ayı sonunda büyük bir heyecan ile okuyucu ile buluşan kitabımızın ilk baskısı 4 ay içinde, ikinci baskısı 7 ay içinde tükendi. "Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı" kitabımızı büyük bir ilgi ile karşılayan PDR alanındaki akademisyenlerimize, öğrencilerimize  ve meslektaşlarımıza yürekten teşekkürler. Övgü dolu dönütler bizler için çok anlamlı ve teşvik edici muhteşem bir ÖDÜL oldu!

Kısa sürede hazırladığımız ikinci baskıda, kitap gözden geçirilip bazı küçük düzeltmeler ve eklemeler yapıldı.İlk sayfalara "Kitaptan yararlanma kılavuzu" ile son sayfalara "Dizin" eklendi. Dördüncü baskıda ise gerekli güncellemeler ile birlikte bazı bölümler gözden geçirildi, geliştirildi veya sadeleştirildi.

Kitabımızın bu yeni baskısını kariyer yolculuğunu daha iyi anlamak ve biçimlendirmek isteyen tüm bireylere, bu işi öğreten ve öğrenenlere yararlı olması dileğiyle sunuyoruz.

Sevgi ve saygı ile...

 

Kitaba İlişkin Bazı Açıklamalar


1.Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığı alanında güçlü bir kadro ile hazırlanan bu kitap, öncelikle;

* PDR lisans öğrencileri için bir DERS KİTABI,

* Alan uygulamacıları için bir YARDIMCI KİTAP,

*Mastır/doktora öğrencileri için bir KAYNAK KİTAP,

*Alanla ilgili herkes için temel bir BAŞVURU KİTABI olmaya adaydır.

2.Kitabın kapsamı oluşturulurken ilgili derslerin YÖK kur tanımları yanı sıra hedeflenen grupların ihtiyaçları esas alınmıştır. Kitap alanında kapsamlı ve yetkin bir kaynak olma amacı ile tasarlanmış ve alana ilişkin geniş bir perspektif sunmayı hedeflemiştir.

3.Kitap, ilgili alandaki kuram ve uygulamaları birlikte sunma amacındadır. Kitabın içeriği ve sunuş biçimi oluşturulurken derslerin amacı ,öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve hedeflenen yeterlikler göz önünde bulundurulmuştur.

4.Konuların açıklanmasında ; soyut,karmaşık,anlaşılması güç ayrıntılar yerine somut,açık ve anlaşılır bir dil ve sunum biçimi tercih edilmiştir.Dikkat çekici,özetleyici ve açıklayıcı tablo,grafik ve şekillere,tartışma ve uygulamalara yer verilmiştir.

5.Her bölümde ilgili kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ve etkinlik örnekleri yer almış, Türkiye’deki ilgili programlar, ölçekler,konu ile ilgili tezler,uygulamalar ile bütünleştirimiş ve bağlantı kurulmuştur.

6.Öncelikle PDR lisans programındaki “Mesleki Rehberlik ve Danışma” ile “Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları”adıyla yer alan iki zorunlu ders için yürütmede ortaklık ve birlik sağlamak için ilgili web sitesi ile desteklenmesi planlanmıştır.

Web sitesi ile ilgili açıklamalar:

“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya” başlıklı kitap çalışmamız için A.B.D. yaygın olarak uygulanan bir websitesi oluşturma hazırlığı içindeyiz. Daha çok, dersi okutacak öğretim üyelerine yönelik olarak düşünülen bu sitede şu dökümanlara yer verilecektir:

*Kitap kapsamına uygun olarak ders işleme ve sunu planları

*Bölümlere ilişkin power-point ders sunuları

*Konuları açıklayıcı tablo, grafik, şekil ve resimler

*Konuları destekleyen uygulama ve etkinlik örnekleri, ilgili işlem yaprakları,formlar vb.

*Ders kapsamında kullanılacak formal ve informal ölçme ve değerlendirme araçları, ilgili ölçeklerin tanıtımı, uygulama,puanlama,yorumlama açıklama ve örnekleri

*Konularla ilgili derste kullanılabilecek video görüntüleri

*Ödev ve uygulama yönerge ve örnekleri

*Konularla ilgili daha kapsamlı bilgiler için ilgili kaynaklar (kitap, tez, makaleler,web sitesi adresleri vb.)

*Ek bilgi ve beceri modülleri ( örneğin; CV hazırlama, ölçek uygulama,iş görüşmesi yapma,iş arama vb.)

*SORU BANKASI: Bölümlere ilişkin değerlendirme soruları( çoktan seçmeli, bilgi, kavrama, uygulama ve değerlendirme düzeyinde )

Web sitemizin alan akademisyenlerinden gelen talep ve önerilere göre daha da geliştirilmesi planlanmaktadır.

Kitabımızın internet sitesi: http://www.meslekirehberlikvekariyerdanismanligi.kitabi.gen.tr/

Editörden Mektubu Okumak İçin: http://www.pegema.net/dosya/dokuman/09072011100704Editörden%20Mektup.pdf

Bölüm 1.Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Giriş

* Temel Kavramlar, önem, kariyer danışmanının rolleri ve yeterlikleri,
* Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında tarihsel bir yolculuk
* Kariyer Danışmanlığında paradigma değişimi ve sonuçları
Yazarı : Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak (Ankara Üniversitesi)

Bölüm 2.Mesleki Gelişim Süreci ve Etkileyen Etmenler

* Mesleki gelişim süreci ve aşamaları ,mesleki gelişim görevleri
* Kariyer gelişimi sürecini etkileyen içsel ve dışsal etmenler
Yazarı: Doç. Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi)

Bölüm 3.Özellik-Faktör Kuramları

* Parson’un Kuramı
* İşe Uyum Kuramı
* Holland’ın Tipoloji Kuramı Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Doç. Dr. Feride Bacanlı (Gazi Üniversitesi)

Bölüm 4.Psikodinamik Yaklaşımlar

* Psikoanalitik görüş
* Adlerian yaklaşım Roe’nun kişilik gelişimi kuramı
* Myers-Brigss tip kuramı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Doç. Dr. Oya Yerin Güneri (ODTÜ)

Bölüm 5.Gelişimsel Yaklaşımlar

* Ginzberg ve arkadaşlarının kariyer gelişimi kuramı
* Super’ın Yaşam boyu Kariyer Yaklaşımı
* Gotfredson’un Daraltma-Uzlaşma Kuramı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Doç. Dr. Diğdem Müge Siyez (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Bölüm 6.Sosyal-Bilişsel Yaklaşımlar

* Kuromboltz’un Sosyal Öğrenme Kuramı
* SCCT-Sosyal-Bilişsel Kariyer Kuramı
* CIP-Bilişsel Bilgi İşleme Yaklaşımı
* Kuramların kariyer danışmanlığına uygulanması
Yazarı: Prof. Dr. Ragıp Özyürek (Ege Üniversitesi)

Bölüm 7.Yeni Yaklaşım ve Modeller

* Kariyer Danışmanlığında Post Modern Yaklaşımlar
* Yaşam Düzenleme Psikolojik Danışmanlığı
* Akış Kuramı ve Umut odaklı kariyer gelişimi modeli
* Kariyer Danışmanlığında Bazı Yeni Modeller ve uygulamalar
Yazarları : Prof. Dr. Fidan Korkut Owen (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Spencer G.Niles (Penn State Üniversitesi)

Bölüm 8.Kariyer Danışmanlığı Süreci

* Kariyer Danışmanlığı süreci, farklı modeller ve evreleri,
* Kullanılan yöntem ve teknikler, yardım becerileri
* Kariyer müdahalelerinin etkileri
Yazarı: Doç. Dr. Seher Sevim (Ankara Üniversitesi)

Bölüm 9.Kariyer Eğitim Programları

* Okulöncesi-İlköğretim-Ortaöğretim düzeylerinde kariyer gelişimini destek programlarını hazırlama ve uygulama.
* Örnek Kariyer Eğitim Programları
* Etkinlik ve Uygulamalar
Yazarı. Doç. Dr. Zeynep Hamamcı (Gazi Antep Üniversitesi)

Bölüm 10.Kariyer Danışmanlığında Değerlendirme

* Psikolojik Ölçme Araçları, Değerlendirme Süreci
* Formal ve İnformal Değerlendirme Yöntemleri
* Yetenek,İlgi ve Değerlerin Ölçülmesi teknik ve araçları
* Bilgisayar Sistemleri, Meslekleri değerlendirme
Yazarı: Doç. Dr. Alim Kaya (İnönü Üniversitesi)

EKLER:

1.Kariyer Danışmanlığı Yeterlik ve Performans Göstergeleri
2.Kariyer Danışmanları için Etik İlkeler
3.Öğrenciler İçin Kariyer Gelişimi Standartları

Ortalama Puan:
ISBN: 9786053641742
Baskı Sayısı: 4. Baskı
Basım Tarihi: Ekim 2013
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 518
Ebat: 16x23.5

Editörden Mektup
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya - TANITIM


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

ETİKETLER

Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2013 © Pegem Akademi Yayıncılık.