Destek_yayınları_01-01.jpg (178 KB)

2021 Külliyat İdari Hakimlik Modüler Soru Bankası Seti

Ahmet Nohutçu
399,00 TL
%20
319,20 TL

Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.

Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 10 ₺' dir. 100 ₺ üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.
 • Ürün Özellikleri
 • Yorumlar (0)
 • Ödeme Seçenekleri
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası Nokta
  Atış
  Kasım 2018
  3 Baskı
  ÖSYM’nin yapmış olduğu son sınav sistemine uygun, ayrıntılı ve konularına göre
  ayrılmış
  tamamı çözümlü5 860 özgün soru
  - Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun ve KHK’yı
  Değiştiren ya da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700, 702 ve 703 Sayılı KHK’lar
  - 17 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 510 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
  Genelgesi
  - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9
  Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri
  - 21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 ila 699 Arasındakit üm OHAL KHK’ları
  - 25 Temmuz 2018T arihli ve 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
  Yapılmasına Dair Kanun
  - 21 Mart 2018T arihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  - 1 Şubat 2018T arihli ve 7078 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
  Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
  - 27 Temmuz 2017 Tarih ve 1160 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
  Ve İlgili Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Güncellenerek ve Gerekli
  Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış
  3 BASKIYA ÖNSÖZ
  KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası’nın kitabımızın 3 Baskısı, kitapta yer alan toplam
  10 bölümün baştan sona güncellenmesi suretiyle hazırlanmıştır.
  Cumhuriyet tarihimizin 7 referandumu olan 16 Nisan 2017 referandumuyla, 21 Ocak 2017 tarihinde
  kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” %51.41
  “EVET” oranıyla kabul edilmiştir. 140 yıldan beri deneyimlediğimiz parlamenter hükümet modelinden
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine (CHS) geçilmesi kabul edilmiştir. 1982 Anayasasının başından beri
  yapılan 19 değişiklikten en kapsamlısı olan 16 Nisan 2017 tarihli referandumu ile Anayasasının 49
  maddesi değişmiş, 21 maddesi tamamen kaldırılmış, toplamda ise 70 değişiklik yapılmıştır.
  Üç aşamalı olarak yürürlüğe giren değişikliklerin ilki 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumun kabul
  edildiği aynı gün, ikinci aşaması beraber yapılan ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin
  başladığı 30 Nisan 2018 tarihinde, üçüncüsü ise 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM ve
  Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Cumhurbaşkanımızın yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz 2018
  tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başkanlık modeli eksenli CHS’ne geçiş ile birlikte Başbakanlık, Bakanlar
  Kurulu, güvenoyu, gensoru, kanun hükmünde kararname, tüzük gibi parlamenter hükümet modelinin
  temel kurum ve mekanizmaları yanında sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  gibi vesayet mekanizmaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi daha pek çok kurum, kuruluş
  ve hüküm de kaldırılmıştır. Bunlar yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başta olmak üzere,
  Cumhurbaşkanın cezai sorumluluğu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, üst düzey kamu yöneticilerinin
  atanmasının, kamu tüzelkişiliğinin kurulmasının ya da bakanlıkların kurulmasının Cumhurbaşkanlığı
  kararnamesine bağlanması gibi çok önemli ve radikal değişiklikler yapılmıştır.
  Tüm bu yukarıdaki değişiklikler çok kısa bir zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, geniş ve
  teferruatlı mevzuat değişikliği ile hayata geçmiştir.
  KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası kitabımızın güncellenmiş
  3 Baskısı, ilgili tüm mevzuatımızı önemli ve ciddi ölçüde etkileyen bu en esaslı yeniliklerden başlayarak,
  aşağıdaki yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare
  değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler
  yapılarak hazırlanmıştır:
  - 25 Temmuz 2018 Tarihli ve 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun
  ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
  - 10 Temmuz 2018 tarihinden bu Önsöz’ün yazıldığı 01 Ekim 2018 tarihinek adar çıkarılan 17
  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 5 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
  - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu
  gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
  - 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699 arasındaki tüm OHAL
  KHK’ları,
  - 25 Temmuz 2018 Tarihli ve 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
  - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  - 27 Temmuz 2017 tarih ve 1160 sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşenT BMM İçtüzüğü
  Değişiklikleri,
  -2 2 Aralık 2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu.
  Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin
  Ülkemize, Milletimize ve Devletimize başarılar, hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve
  olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2018 yılının sonunda yapılacak hâkimlik
  sınavına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri
  anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.
  NEDEN KÜLLİYAT ?
  Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal
  değişim ve dönüşüm sürecinde bulunmaktayız. Külliyat HukukS oru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm
  bu değişiklikler çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi tarafından sorulma
  ihtimali olan konularda güncel sorular hazırlanmaktadır.
  Külliyat Hukuk Soru Bankasını Hazırlamaktaki Temel Amaçlarımız:
  - Her dersle ilgili olarak sorulma ihtimali olan konularda ve bölümlerde ayrıntılı soru hazırlamak,
  - Dersleri soru formatına sokarak soruların çözümünün tamamlanması ile birlikte tüm derslerin genel
  tekrarının yapılmasını sağlamak,
  - Soruların cevaplandırılmasında aşırılığa kaçmayarak akıcı ve hızlı şekilde soru çözülmesini sağlamak,
  - Derslerin genel tekrarının yapılması sırasında bol soru çözmek suretiyle konuların iyice pekişmesini
  sağlamak,
  - Her dersle ilgili önem arz eden noktaların soru içinde tekrarının yapılması suretiyle akılda daha kolay
  kalmasını sağlamaktır.
  Bu amaçlar ışığı altında:
  - Anayasa Hukukundan 826 soru,
  - İdare Hukukundan 1367 soru,
  - İdari Yargılama Hukukundan 749 soru,
  - Medeni Usul Hukukundan 263 soru,
  - Ceza Hukukundan 256 soru,
  - Medeni Hukuktan 825 soru,
  - Borçlar Hukukundan 418 soru,
  - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 559 soru,
  - İktisat 259 soru,
  - Maliye 156 soru
  olmak üzere toplam 5678 soru hazırlanmıştır. Böylece soru çıkma ihtimali olan her konuya değinilmiş ve
  önemli noktalara tek tek vurgu yapılarak tüm önemli noktaların soru formatı içinde görülmesi
  sağlanarak akılda kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir konudan sorulabilecek maksimum soru
  sayısına ulaşılarak sorulmayan ve hatırlatılmayan konu bırakılmamıştır.
  Buradaki temel amacımız bir konudan bir veya iki soru sorarak bilgiyi soruların açıklamasında vermek
  yerine bir konudan çıkabilecek tüm soruları sorarak bilginin soru çözümü sırasında kazanılması
  olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan kurum sınavlarında çok çeşitli kanunlardan ve doğrudan kanun
  metninden soru sorulduğu ve bu tip soruların belirleyici nitelik taşıdığı, öğrenilmesinin ve akılda
  kalıcılığının zor olduğu değerlendirilerek birçok kanun metninden de soru hazırlanarak okuyucunun
  bilgisine sunulmuştur.
  Kariyer meslek sınavlardaki soru formatında yapılan değişikliklere göre bu kitapta çoktan seçmeli klasik
  sorulara, öncüllü sorulara ve yorum ve muhakeme gücünün gelişmesine katkı sağlayacak pratik çalışma
  şeklindeki sorulara yer verilmiştir. Her geçen gün daha da zorlaşan kariyer meslek sınavları için, güzel
  ülkemizin dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak bu meşakkatli yola baş koyan tüm öğrenci
  arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyor, hazırlamış olduğumuz bu kitabın okuyucularına yararlı
  olmasını diliyoruz.
   
   

   

  Basım Tarihi : 1.5.2021

  Baskı Sayısı : 4

  Sayfa Sayısı : 2415

  Ebat : 16x24 cm

  Cilt Tipi : İNCE KAPAK

  Basım Dili : Türkçe

  Baskı Yeri : Ankara

  Barkod : 978625767670630

Ürün Yorumları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.