AnasayfaPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / Pegem Journal of Education and Instructıon
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2011
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 4
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Ahmet BEDEL, Ramazan ARI Kişiler Arası Sorun Çözme Beceri Eğitiminin Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Yapıcı Problem Çözme ve Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi
Interpersonal Problem Solving Skills Training’s Effect on the Adolescents’ Living in Orpanhages Constructive Problem-Solving and the Level of Trait Anger
H. Ahmet KIRKKILIÇ, Sedat MADEN, Abdullah ŞAHİN Kavram Haritalarının Okuduğunu Anlama ve Kalıcılık Üzerine Etkisi
The Effects of Concept Maps on Reading Comprehension and Retention
Çiğdem APAYDIN Sanal Okullar
Virtual Schools
Kubilay YAZICI, Ebru AVCI Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Analysis of Occupational Burnout Status of Social Studies Teachers Considering Several Variables
Levent OKUT İlköğretim Fen ve Teknoloji Matematik Öğretmenlerinin Eğitime ve Sınıf Yönetimine İlişkin İnançları Arasındaki İlişki
Primary School Science and Mathematic Teachers Beliefs in terms of the Relationship Between Education and Classroom Management
Mustafa Zülküf ALTAN Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi
The Theory of Multiple Intelligences and Values Education
Yaşar ÖZBAY, Şerife TERZİ, Serdar ERKAN Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Yardım Arama Tutumları, Cinsiyet Rolleri ve Kendini Saklama Düzeyleri
A Primary Investigation of Professional Help-Seeking Attitudes, Self-Concealment and Gender Roles of University Students
Temel ÇALIK, Türker KURT, Cemal ÇALIK Güvenli Okulun Oluşturulmasında Okul İklimi: Kavramsal Bir Çözümleme
School Climate in Creating Safe School: A conceptual Analysis
Ufuk KARAKUŞ, Osman ÇEPNİ, Bahadır KILCAN İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu’da Nicel Bir Çalışma)
Examining the Views of Secondary School Students on Tourism According to Different Variables (A quantitative study in Safranbolu)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.