AnasayfaPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / Pegem Journal of Education and Instructıon
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 4
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Ali BALCI Coğrafya Öğretmenleri, Coğrafya Öğretmen Adayları ve Ortaöğretim Öğrencilerinin; Coğrafya Soru Çözümlerini Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Geography Teachers Geography Teacher Candidates and High Scholl Students Approaches to Solve The Questions of Geography Measurement and Evaluation
Bahar İŞİGÜZEL, Bülent KIRMIZ İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Yabancı Uyruklu Öğreticilere İlişkin Görüşleri
Opinions of Second Grade Elementary School Students About Foreign Language Teaching By Native Speaker Instructructors
Betül MEYDAN, Burcu LÜLECİ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumun Yordayıcısı Olarak Önceki Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Algılanan sosyal Destek ve Yalnızlık
Prior Help-Seeking Experience, Perceived Social Support, and Loneliness as the Predictors of Attitudes Toward Seeking Psychological Help Among School of Education Students
Niyazi ÖZER, Burhanettin DÖNMEZ Kolaylaştırıcı Okul ve Yapısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Yeniden Değerlendirilmesi
Reassesing the Psychometric Properties of the Turkish Version of Enabling School Structure Scale
Fatma SADIK Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigating Environmental Attitudes and Knowlenge Levels of Teachers Candidates in Terms of Different Variables
Cemil YÜCEL, Ufuk ULUÇINAR Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerini Yordama Düzeyi
The Prediction Level of High School Students Learning Styles on Critical Thinking Dispositions
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.