AnasayfaCumhuriyet International Journal of Education / Cumhuriyet International Journal of Education
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 3
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Baykal BİÇER Felsefe Gurubu Dersleri (Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) Öğretim Programları ve LYS Sorularının Karşılaştırmalı Analizi
Philosophy Comparative Analysis of Philosophy Group Courses (Psychology, Sociology, Logic) Curriculums and Undergraduate Placement Exam (LYS) Questions
Asuman DUATEPE AKSU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Bilgilerinin Yordanması
Predicting the Geometry Knowledge of Pre-Service Elementary Teachers
Sibel ÇOBAN Professional Music Education and Employment of Music Teachers in Turkey
Professional Music Education and Employment of Music Teachers in Turkey
İlhan OTAĞ, Aynur OTAĞ Eğitim Bilimlerinde İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri
Students’ Opinions on Human Anatomy and Physiology
Ayşe Özlem ÜNAL, Mustafa ŞAHİN Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
A Prediction of Life Satisfaction of High School Students According To Some Variables
Nihal LINDBERG, Ayşe Nur DEMİRCAN Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımının Değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye Uyarlanması
Parental Participation at High School: Adaptation of Teachers’ and Parents’ Scales of Parental Participation
Cenk CELASİN Kitle İletişim Araçlarındaki ve İnternetteki Müziksel Unsurların Çocukların ve Adolesanların Sosyal Gelişimleri Üzerindeki Etkileri
The Effects of Musical Elements in Mass Media and Internet on the Social Development of Children and Adolescents
Ayhan ÖZTÜRK, Haşim ERDOĞAN Kadim Süryanilerin 20. Yüzyılda Eğitim, Edebiyat ve İletişim Dili Olarak Türkçeye ve Türk Alfabesine Bakışı
20th Century, Aulds Assyrians, Education, Literature and Turkish as the Language of Communication and the Turkish Alphabet Overview
Gökhan DUMAN, Nurcan KOÇAK Anaokulu Kaynaştırma Sınıfında Yer Alan Özel Gereksinimli Bir Çocuğun Sosyal Oyun ve Sosyal İletişim Özellikleri
Properties of Social Games and Social Interactions of a Special Needed Child in Inclusive Preschool Education
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.