AnasayfaTürk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi / Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 40
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Necla ACUN KAPIKIRAN, Şahin KAPIKIRAN Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
Self-Stigma of Seeking Psychological Help Scale: Validity and Reliability
Tahsin İLHAN, Yalçın ÖZDEMİR Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of Authenticity Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study
Nagihan OĞUZ DURAN, Şeref TAN Minnettarlık ve Yaşam Amaçları Yazma Çalışmalarının Öznel İyi Oluşa Etkisi
The Effects of Gratitude and Life Goals Writing Tasks on Subjective Well-being
Selin ONAYLI, Özgür ERDUR-BAKER Anne-Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuyla İlişkisinin İncelenmesi
Mother - Daughter Relationship’s links to Daughter’s Self-Esteem and Life Satisfaction
Çiğdem TOPCU, Esin TEZER Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu
Turkish Adaptation of Perceived Sacrifice Harmfulness Scale and Satisfaction with Sacrifice Scale
Fuat TANHAN Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Okul Psikolojik Danışmanlarının Niteliklerinin İncelenmesi
Investigating The Qualifıcations of School Counselors with Repertory Grid Technique
Feride BACANLI, Hasan EŞİCİ, M. Berkay ÖZÜNLÜ Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Examination of Career Decision Making Difficulties According to Several Variables
Burcu PAMUKÇU, Ayhan DEMİR Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Counseling Self-Efficacy Scale
Yelda KAĞNICI Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi
Accommodating Multicultural Counseling Training in the Guidance and Counseling Undergraduate Programs
Ümit MORSÜNBÜL, Figen ÇOK Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Seçeneklerin Saplantılı Araştırılması
A New Dimension in Identity Development: Ruminative Exploration
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.