AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2012     Sayı: 2     Dönem:     Sayfa Numaraları : 1-14
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Fatma ALİSİNANOĞLU

Özlem ŞİMŞEK
Makale Özeti:
Araştırmanın amacı anasınıfına devam eden çocuklara yönelik Okuma Yazmaya Hazırlık Programı’nın yazmaya hazırlık becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada, kontrollü ön test son test modelli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara Keçiören İlçesi Mecidiye İlköğretim Okulu anasınıfına devam eden 30 çocuktan oluşmaktadır. Bu çocukların 15’i deney, 15’i kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki çocuklara sekiz hafta boyunca Okuma Yazmaya Hazırlık Programı uygulanmıştır.

Bu süreçte kontrol grubundaki çocuklar MEB (2006) “36- 72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı”na devam etmiştir. Veri toplama aracı olarak Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hem deney hem de kontrol grubundaki çocukların yazmaya hazırlık puanlarında anlamlı düzeyde artış saptanmıştır. Ancak deney ve kontrol grubundaki çocukların son test puanları karşılaştırıldığında, deney grubundaki çocukların lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: okul öncesi eğitim , yazma , yazmaya hazırlık , okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2012     Number: 2     Annualy:     Page Numbers : 1-14
Investigation of the Effects of Writing and Reading Readiness Studies on the Writing Preparation Skills of Pre-School Children
Fatma ALİSİNANOĞLU

Özlem ŞİMŞEK
Abstract : The purpose of the study is to investigate the effects of Writing and Reading Readiness Studies on the writing preparation skills of pre-school children. Experimental method with the controlled pretest posttest model was used in the study. The study group of the research consists of 30 children who attend Mecidiye Primary School in Keçiören county of Ankara. Among those children, 15 of them were experimental, 15 of them were control group students. Reading and Writing Readiness Program was applied to the children in the experimental group for 8 weeks.

The children in the control group continued MEB (2006) Pre-School Education Program for 36-72 months old children” within the same period. Control List for the Evaluation of the Writing Readiness Skills of Pre-School Children was used as the data collection tool. At the end of the research, a significant increase in the writing readiness points of both experimental and control group children was revealed. However, when the posttest results of the children of the control and experimental groups were compared, a significant variation in favor of the children in experimental group was observed
Keywords : preschool education , writing readiness , reading and writing readiness studies ,
Dokümanlar / Documents
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.