AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 27-34
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Anlayısları Arasındaki İliskinin İncelenmesi
Mehmet İNAN

Fatih DERVENT
Makale Özeti:

Bu arastırmanın temel amacı; ilkokul 1-4. sınıflarda oyun ve fiziki etkinlikler dersini verecek olan sınıf ve beden eğitimi oğretmen adaylarının, is oncesi demokratik eğilimleri ile sınıf yonetim anlayısları arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın ornekleminin 2011-2012 eğitim yılında Marmara Universitesi Ataturk Eğitim Fakultesi İlkoğretimBolumu, Sınıf Oğretmenliği Anabilim Dalı’nda oğenim gormekte olan dorduncu sıı oğencileri (n=108) ile Marmara Universitesi Beden Eğtimi ve Spor Yuksekokulu Beden Eğtimi ve Spor Oğetmenliğ Bolumu’nde oğenim gormekte olan, dorduncu sıı oğencileri (n=30) olusturmustur.

Verilerin toplanmasıda Lutfu Ilgar’ı Sıı Yonetimi Becerileri Olceğ (SYBO) (r=0,809 ve 0,790), Akbaslı Yelken ve Sunbul tarafıdan gelistirilen Demokratik Eğlim Olceğ (DEO) (r=0,74) kullanımıtı. Verilerin cozumlenmesinde ise, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatistiksel  ekniklerinden yararlanımıtı.

Arastıma sonuclarıoğetmen adaylarıı demokratik eğlimleri ile sıı yonetimi anlayılarıarasıda pozitif yonde bir iliskinin olduğnu gostermektedir (r=,414)Ayrıa; oğetmen adaylarıı demokratik eğlimleri ile sıı yonetimi anlayılarıarasıda okuduklarıbolume gore anlamlıbir farklıasma olmadığıbelirlenmistir.

Anahtar Sözcükler: sınıf ve beden eğitimi öğretmen adayları , sınıf yönetimi , sınıf yönetimi anlayısları , demokratik eğilim. ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2013     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 27-34
Investigation of the Relevance Between Democratic Tendencies and Classroom Management Perceptions of Preservice Physical Education and Classroom Teachers
Mehmet İNAN

Fatih DERVENT
Abstract :

The main aim of this study is to determine the relevance between democracy tendencies and classroom management perceptions of preservice physical education and homeroom teachers who will teach in primary schools at 1-4 classes. The sample of the research was comprised of 4th grade students of Marmara University Ataturk Faculty Department of Primary Education and Department of Classroom Teaching (n=108) and School of Physical Education and Sport, Department of Teaching of Physical Education(n=30).

In order to obtain the data Lutfu Ilgar’s Classroom Management Skills Scale (r=0,809 and 0,790) and Democratic Tendency Scale which is composed by Akbaslı Yelken and Sunbul (r=0,74) were used. Correlation, t-test and variance analysis statistical techniques were used to analyze the collected data.

Researh results show that there is a significantly positive correlation between democracy tendencies and classroom management perception of the preservice teachers (r=,414).
Also it is determined that there is no significant difference between democracy tendencies and classroom management perceptions according to the departments of the preservice teachers.

Keywords : preservice homeroom and physical education teachers , classroom management , classroom management perceptions , democracy tendency. ,
Dokümanlar / Documents
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Anlayısları Arasındaki İliskinin İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.