AnasayfaDergi: Cumhuriyet International Journal of Education
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Cumhuriyet International Journal of Education     Yıl: 2013     Sayı: 3     Dönem:     Sayfa Numaraları : 64-78
Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımının Değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye Uyarlanması
Nihal LINDBERG

Ayşe Nur DEMİRCAN
Makale Özeti:

Ailelerin eğitime dahil edilmesi ya da aile katılımı, eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik stratejilerin en önemlilerinden biri olarak değerlendirilmesi yanında sistematik ve program temelli bir yaklaşımdır. Ancak oluşturulacak programın ve uygulamaların başarısı öğretmen ve anne-babaların bu konudaki bilgilerinin, tutumlarının belirlenmesini gerektirmektedir.

Alanyazında okulöncesi ve ilkokul kademeleri ile ilgili çalışmalara kimi değerlendirme araçlarına rastlanırken, genel olarak lise kademesindeki çalışmaların oldukça sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı Epstein ve ark. tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Öğretmen ve Veli Ölçekleri”nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır.Araştırma grubunu, 221 öğretmen ve 252 veli oluşturmaktadır.

Öğretmen ölçeğinin 23 boyutlu yapısı 8 boyutlu ve veli ölçeğinin 24 boyutlu yapısı 7 boyutlu bir yapıya dönüştürülmüştür. Verilerin doğrulayıcı faktör analizi için uygunluğunu gösteren analizler, model-veri uyumunu ortaya koymuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda öğretmen ölçeği için χ2/sd oranı 1.71, RMSEA  0.057, SRMR 0.077, CFI 0.85 ve GFI 0.61; veli ölçeği için χ2/sd oranı 1.73, RMSEA  0.054, SRMR 0.079, CFI 0.87 ve GFI 0.64 olarak bulunmuştur. Ölçeklerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı öğretmen ölçeği için 0.84 ve veli ölçeği için de 0.89’dur. Böylece eldeki veriler üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda, uyarlanan ölçeklerin, Türkiye’de kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: aile katılımı , aile-okul işbirliği , öğretmen görüşleri , anne-baba görüşleri ,


Dergi: Cumhuriyet International Journal of Education     Volume: 2013     Number: 3     Annualy:     Page Numbers : 64-78
Parental Participation at High School: Adaptation of Teachers’ and Parents’ Scales of Parental Participation
Nihal LINDBERG

Ayşe Nur DEMİRCAN
Abstract :
Family participation is a systematic approach which encompasses practices as diverse as supporting and training families, ensuring their participation in education, enhancing the educational and academic experiences of children, establishing and boosting communication between homes and educational centers, enriching educational programs through the participation and contributions of families, etc.

Previous research shows that systematic and organized family participation practices increase the academic success of the adolescents as well as their motivation for learning, school attendance, classroom participation, and the likelihood of their advancement to higher education.
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımının Değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye Uyarlanması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.