AnasayfaDergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 20     Dönem:     Sayfa Numaraları : 12-24
İlköğretim II. Kademe 2005 Türkçe Programının Uygulanabilirliğinin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
H.İsmail ARSLANTAŞ

Nihat ŞİMŞEK

A.İhsan KAYA
Makale Özeti:
Bu araştırma 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Türkçe programının uygulanabilirliğini müfettiş görüşleri doğrultusunda belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya veri oluşturmak için Kilis, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinde görev yapan toplam 53 ilköğretim müfettişinin görüşlerine başvurulmuştur. Tarama (survey) yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veri toplamak amacıyla 5’li likert tipi olarak hazırlanan ve 31 maddeden oluşan müfettiş görüşlerini belirleme ölçeği kullanılmıştır.

Uygulanan ölçekle elde edilen bulgular SPSS 16.00 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma ile ortaya konan sonuçlara bakıldığında, ilköğretim müfettişlerinin 2005 Türkçe programın etkililiği ve uygulanabilirliği hakkında olumlu görüşte oldukları anlaşılmış, müfettişlerin programa yönelik görüşlerinin cinsiyete, öğrenim durumlarına ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: türkçe dersi , türkçe öğretimi programı , ilköğretim müfettişi ,


Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2013     Number: 20     Annualy:     Page Numbers : 12-24
The Evaluation of the Applicability of the 2005 Turkish Language Curriculum for Secondary Stage Primary Level Based On the Views of Primary School Educational Inspectors
H.İsmail ARSLANTAŞ

Nihat ŞİMŞEK

A.İhsan KAYA
Abstract :
This study examined inspectors’ views on the effectiveness and applicability of new Turkish Language Curriculum, introduced in 2005. The participants of the study were 53 elementary school inspectors working in Kilis, Gaziantep, Mersin and Adana. These two large cities were chosen in order to have a representation of the whole country. A 31-item Likert type questionnaire was used to collect the data about inspectors’ opinions. The data was analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16.00.

According to the results, the inspectors have positive attitudes about new curriculum’s effectiveness and applicability. It was also found that the inspectors’ attitudes did not differ significantly according to respondents’ gender, education, and seniority.
Keywords : turkish course , turkish teaching curriculum , elementary school inspectors ,
Dokümanlar / Documents
İlköğretim II. Kademe 2005 Türkçe Programının Uygulanabilirliğinin İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.