AnasayfaDergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 21     Dönem:     Sayfa Numaraları : 1-19
Denetmen ve Öğretmen Algılarına Göre İl Eğitim Denetmenlerinin Yeterlikleri
Mehmet KARAKUŞ

Tezcan YASAN
Makale Özeti:
Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada, il eğitim denetmenlerinin yöneticilik, liderlik, öğreticilik ve rehberlik boyutlarındaki yeterliklerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin ve il eğitim denetmenlerinin algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, 2008–2009 öğretim yılında Malatya il merkezinde çalışmakta olan ilköğretim okulu öğretmenleri ve il eğitim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 25 ilköğretim okulunda görev yapan 457 öğretmen ve toplam 36 il eğitim denetmeninden oluşmaktadır.

Araştırma sonucunda, bütün maddelerde denetmenlerin ve öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Öğretmenler denetmenleri bütün boyutlarda yetersiz olarak değerlendirirken, denetmenler ise kendilerini bütün boyutlarda yeterli olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, branş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunurken, denetmenlerin görüşleri arasında sadece branş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: denetmen yeterlikleri , ilköğretim okulu öğretmenleri , il eğitim denetmenleri. ,


Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2013     Number: 21     Annualy:     Page Numbers : 1-19
The Competencies of Primary School Supervisors In The Perceptions of Supervisors and Teachers
Mehmet KARAKUŞ

Tezcan YASAN
Abstract :
In this study, which is in a descriptive research design, it is aimed to determine the perceptions of supervisors and teachers working at primary schools about the competency levels of primary school supervisors in the dimensions of management, leadership, instruction and guidance. The population of this study consists of primary school teachers and primary school supervisors working at Malatya city center at 2008-2009 academic year. The sample of this study consists of 457 teachers working at 25 primary schools that were selected randomly from the population and a total of 36 supervisors.

The results of this study showed that there were meaningful differences between the views of teachers and supervisors at all items. While the teachers perceived supervisors as incompetent in all dimensions, the supervisors perceived themselves as competent in all dimensions. There were meaningful differences between the views of teachers according to the grouping variables of gender, branch and education level. Also, the views of the supervisors vary according to the grouping variable of branch.
Keywords : supervisor competencies , primary school teachers , primary school supervisors ,
Dokümanlar / Documents
Denetmen ve Öğretmen Algılarına Göre İl Eğitim Denetmenlerinin Yeterlikleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.