AnasayfaDergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 21     Dönem:     Sayfa Numaraları : 69-83
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Araştırması Hakkındaki Görüşleri
Evrim ERBİLGİN
Makale Özeti:
Ders araştırması, Japonya orijinli olup, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için işbirlikli gerçekleştirdikleri ve ders planlama, öğretme, yenileme süreçlerinden oluşan bir etkinliktir. Bu makalede, sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilmiş bir ders araştırması çalışması eğitimcilerle paylaşılmıştır. Çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ders araştırması hakkındaki görüşlerini incelemektir. Öğretmen adayları,12 tane likert tipi ve 2 tane açık uçlu sorudan oluşan ders araştırmasını değerlendirme formu aracılığıyla, ders araştırması hakkındaki görüşlerini bildirmişlerdir.

Likert tipi sorulardan elde edilen veriler, yüzde, frekans ve ortalama analizleri ile çözümlenirken, açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel veri analizi tekniklerinden açık kodlama tekniği ile incelenmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının ders araştırması modelini, öğretmenlik mesleğindeki gelişimleri adına olumlu bulduklarını göstermiştir. Makalede, öğretmen adaylarının ders araştırması uygulamasının olumlu veya olumsuz buldukları yönleri tartışılmış, ileride yapılacak ders araştırması çalışmaları için öneriler paylaşılmıştır
Anahtar Sözcükler: ders araştırması , öğretmen eğitimi , mesleki gelişim , öğretmen adayı görüşleri ,


Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2013     Number: 21     Annualy:     Page Numbers : 69-83
Preservice Elementary School Teachers’ Perceptions about Lesson Study
Evrim ERBİLGİN
Abstract :
Lesson study, originated in Japan, is a professional development activity that teachers collaboratively engage in lesson planning, teaching, revision, and reflection. This paper describes a research on lesson study conducted by preservice elementary school teachers. The goal of the study was to analyze preservice teachers’perceptions about lesson study. The participating preservice teachers completed a lesson study evaluation form that consisted of 12 likert type questions and 2 open-ended questions. Responses to the likert type questions were analyzed by calculating the frequency, mean, and percent values.

Responses to the open-ended questions were analyzed by open-coding the data. Findings showed that the preservice teachers thought that engaging in lesson study was a worthwhile endeavor for their growth as teachers. In the paper, preservice teachers’ opinions on several components of the lesson study are discussed and suggestions for future study are shared
Keywords : lesson study , teacher education , professional development , perceptions of student teachers ,
Dokümanlar / Documents
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Araştırması Hakkındaki Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.