AnasayfaDergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 21     Dönem:     Sayfa Numaraları : 107-119
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Dinleme Temelli Test Performansları İle Okuma Temelli Test Performanslarının Karşılaştırılması
Vesife HATISARU
Makale Özeti:
Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi dinleme temelli test performansları ile okuma temelli test performanslarını incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını 19 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, farklı iki formda (Dinleme Temelli Test ve Okuma Temelli Test) hazırlanmış, 10 sorudan oluşan bir test aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerin okuma temelli test puanları ile dinleme temelli test puanları karşılaştırıldığında okuma temelli test puanlarının dinleme temelli test puanlarından çok daha yüksek olduğu görülmüştür.

Test puanları arasındaki mevcut farkı derinlemesine incelemek amacıyla üç öğrencinin örnek olarak seçilen bazı sorulara her iki testte verdiği cevaplar karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada, öğrencilerin okuma temelli testte cevapladığı bazı soruları dinleme temelli testte cevaplayamadığı görülmüştür. Öğrencilerin dinleme becerisi onların sesli iletileri anlaması, yorumlaması ve iletiye uygun cevabı verebilmesi için oldukça önemlidir. Ancak çalışmada öğrencilerin, kendilerine sesli olarak sunulan soruları anlayıp yorumlayamadıkları; dolayısıyla sorulara uygun cevabı veremedikleri görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: dinleme temelli test , matematik eğitimi , iletişim becerileri ,


Dergi: Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2013     Number: 21     Annualy:     Page Numbers : 107-119
Comparing Elementary Students’ Written Based Mathematics Test Performance with Listening Based Test Performance
Vesife HATISARU
Abstract :
The present study aimed to compare elementary students’ written based mathematics test performance with listening based test performance. The participants of the study were 19 sixth grade students. Data were collected through a ten-item test, which was designed in two different forms: Written Based Test and Listening Based Test. Students’ written responses to both tests were analyzed by a scoring guide.

Results revealed that students had relatively high scores in written based test compared to listening based test. To analyze this difference in depth, three students’ responses to some sample items in both tests were compared. This comparison showed that students who gave correct response to a question in written based test could not answer the same question in listening based test. Listening requires students to understand and evaluate every spoken message and to follow this with the appropriate action. However, the present study showed that students’ listening skills should be improved through various listening activities.
Keywords : listening based test , mathematics education , communication skills. ,
Dokümanlar / Documents
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Dinleme Temelli Test Performansları İle Okuma Temelli Test Performanslarının Karşılaştırılması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.