AnasayfaDergi: Novitas-Royal Research On Youth and Language
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Novitas-Royal Research On Youth and Language     Yıl: 2012     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 33-58
Belief Conctruction and Development: Two Tales of Non-Native English Speaking Students Teachers in A Tesol Programme
Li LI
Makale Özeti:
Bu makale bir Birleşik Krallık üniversitesindeki bir yıllık, diğer dilleri konuşanlara İngilizcenin öğretilmesi programı süresince İngilizceyi anadil olarak konuşmayan iki öğretmen adayı öğrencinin inanç oluşumlarını ve gelişimlerini incelemektedir. Bu araştırmada bireylerin anlayışlarını ve algılarını anlatmak için nitel bir vaka yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmada üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır: yarı yapılandırılmış görüşme, küçük ölçekli öğretimlerde yapılan gözlemler ve öğretmen öğrencilerin kendi öğretimleri ile ilgili yazılı düşünceleri. Veri çözümlemesi inançların konu, öğrenme, öğretme, öğrenenler ve öğretmen olarak adlandırılan beş inanç boyutu içinde nasıl geliştiğine odaklanmaktadır.

Bu çalışma öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarının inançlarını geliştirdiğini ve şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Makalenin önemli bir katkısı öğretmen öğrencilerin inanç gelişimlerinin programdaki anadil olarak İngilizce konuşmayan öğretmen öğrencilerin kişilik kaymalarına ayna tuttuğunu tartışmasıdır, ki bu durum dil öğretmeni eğitim programlarının gelecekteki amaçlarını bilgilendirme potansiyeline sahip bir bulgudur
Anahtar Sözcükler: öğretmen adayları , anadilden olmayan öğretmenler , diğer dilleri konuşanlara ingilizcenin öğretilmesi , öğretmen inançları , durum çalışması ,


Dergi: Novitas-Royal Research On Youth and Language     Volume: 2012     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 33-58
Belief Conctruction and Development: Two Tales of Non-Native English Speaking Students Teachers in A Tesol Programme
Li LI
Abstract :
This article explores the construction and development of two non-native English speaking student teachers’ beliefs throughout a one-year teaching English to speakers of other languages programme in a university in the United Kingdom. The research used a qualitative case methodology to illuminate individuals’ understanding and perceptions.

The study employed three data collection instruments: semi-structured interviews, observation of micro-teaching sessions and student teachers’ written reflections on their teaching. Data analysis focused on how beliefs developed within five dimensions of belief, namely, subject matter, learning, teaching, learners and the teacher.

The study suggests that teacher education programmes shape and develop pre-service teachers’ beliefs. A major contribution of this study is to argue that the development of student teachers ’ beliefs mirrored identity shifts of NNS student teachers in the programme; a finding which has the potential to inform the future design of language teacher education programmes.
Keywords : pre-service teachers , non-native teachers , teaching english to speakers of other languages , teachers’ beliefs , case study ,
Dokümanlar / Documents
Belief Conctruction and Development: Two Tales of Non-Native English Speaking Students Teachers in A Tesol Programme
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.