AnasayfaDergi: Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 32     Dönem:     Sayfa Numaraları : 385-419
İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kürşat YENİLMEZ

Dilek GİRİT
Makale Özeti:

Eğitim alanında yaşanan gelişmeler öğretim programlarının zaman zaman değiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Matematiğe değer veren, matematiksel düşünebilen, matematik dilini kullanabilen ve iyi problem çözebilen bireyler yetiştirmek amacıyla İlköğretim Matematik programı 2005 yılında yenilenmiştir. Yenileme sırasında içeriğe yeni bazı konu ve kavramlar eklenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim (6-8. sınıflar) matematik dersi öğretim programına giren yeni konuların programa alınmasının uygunluğu ve bu konulardaki pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri hakkında matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tekirdağ ili Merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan 27 matematik öğretmeni oluşturmaktadır.

Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni konulara ilişkin 9 açık uçlu ve yeterliliklere ilişkin 17 kapalı uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin genellikle yeni konular hakkında olumlu görüş bildirdiği ve bu konulara ilişkin kendilerini yeterli buldukları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak matematik dersi öğretim programına giren yeni konuların öğretimine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: ilköğretim matematik dersi öğretim programı , alt öğrenme alanları , matematik öğretmeni. ,


Dergi: Ondokuzmayis University     Volume: 2013     Number: 32     Annualy:     Page Numbers : 385-419
Mathematics Teachers Opinions About New Sub Learning Domains in Elementary Mathematics (6-8) Curriculum
Kürşat YENİLMEZ

Dilek GİRİT
Abstract :
Purpose: There are mathematical behaviors in all levels from the preschool education to higher education programs. These behaviors are in mathematics curriculum as objectives.Elementary Mathematics (6-8th grades) curriculum was developed in 2005 at last and applied gradually from the 6th grade in 2006-2007 academic year. Thematic approach was considered in regulating context in new mathematics curriculum and determined learning domains and sub learning domains.
Some subjects were taken out and some new subjects were added in developing program studies.

Patterns and relations in integers, translation, tessellations, structural drawings, transformation geometry, fractals, geometric movements, histogram, kinds of probability, standard deviation, combination, perspective drawings, intersections of objects, polyhedral objects, symmetries of geometric objects are some new subjects in mathematics (6-8th grades) curriculum. Patterns and relations in integers and special number patterns are in Patterns and Relations in Algebra learning domain, translation, reflection, rotation, geometric movements and symmetries of geometric objects, tessellations and fractal, structural drawings, intersections of objects and polyhedral objects are in Geometry learning domain, histogram, kinds of probability, standard deviation, combination are in Probability and Statistics learning domain.

The purpose of this study was to determine mathematics teachers’ opinions and qualifications about new sub learning domains in elementary mathematics (6-8th grades) curriculum.The descriptive survey method was used in the study. The work group of the study consists of 27 mathematics teachers from primary schools in Tekirdağ.Data were collected by a questionnaire which has been developed by the researchers. The questionnaire has 9 open-ended and 17 close-ended questions.

Open-ended questions were used to determine mathematics teachers’ views about new sub learning domains were suitable or not for these grades. Close-ended questions were used to determine mathematics teachers’ views about their qualifications about new sub learning domains. Given that the mathematics teachers were asked to explain whether they were qualified about new sub learning domains or not, four choices were offered to the teachers: “Completely qualified”,“Qualified”, “Partially qualified” and “None qualified”. Frequencies and percentages were used to analyze data.

Results: This study has shown that mathematics teachers have generally positive opinions about new sub learning domains in elementary mathematics (6-8th grades) curriculum. But some teachers thought standard deviation in Measures of Central Tendency sub learning domain and perspective drawings in Projection sub learning domain were difficult for these grades.

According to the results of the study, mathematics teachers thought that they were qualified for these new sub learning domains, generally. But some teachers thought they were partially qualified or none qualified for structural drawings, polyhedral objects, perspective drawings, standard deviation, special number patterns, fractal etc.

Discussion: The results of this study indicate that new sub learning domains in elementary mathematics curriculum are generally appropriate for students according to mathematics teachers. However, there are some topics which few teachers have negative opinions by indicating reasons why they have these opinions, while majority of teachers have positive opinions about. For example; the difference between histogram and bar graph has not yet understood by some mathematics teachers. Another example is that the topics of patterns and tessellations sub learning domain are found unnecessary by some mathematics teachers.

Generally, it is has seen that teachers who have more than twenty-year experience have negative opinions about new curriculum. As a reason for this, it can be claimed that these teachers have difficulty to adapt to a new understanding of the system because of training for many years according to traditional understanding of education. Another difficulty can be using tools and technologies, because of the new topics in the curriculum require visualization.The majority of the teachers feel themselves "completely qualified" or "qualified", while a small portion of the self feels "partially qualified" that can be identified as shown by the results of the research. However, it does not change the fact that the study group of teachers that constituted this study they find themselves none qualified on topics such as structure drawings, polyhedral objects, perspective drawings, standard deviation calculations, special number patterns, and fractals.

Conclusion: This study has shown that teachers generally have positive opinions about new sub learning domains in elementary mathematics (6-8th grades) curriculum and they think that they have qualified pedagogical content knowledge to teach these domains. The Ministry of Education and researchers can be offered as follows: The Ministry of Education should organize in-service training about understanding and teaching new sub learning domains in mathematics curriculum. In addition, mathematics course hours can be increased and the mathematics classes which include all mathematics materials can be arranged. The contents of courses in education faculties should be overviewed by means of teaching new subjects. It should be determined mathematics teachers’ opinions qualifications about new other subjects in other grades’ mathematics curriculum.
Keywords : elementary mathematics curriculum , sub learning domains , mathematics teacher ,
Dokümanlar / Documents
İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.