AnasayfaDergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 40     Dönem:     Sayfa Numaraları : 222-231
Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi
Yelda KAĞNICI
Makale Özeti:
Kültürün psikolojik danışma sürecindeki rolünün kavranması ile birlikte çok kültürlü psikolojik danışma psikolojik danışman eğitimde önemli bir yere sahip olmuştur. Temel psikolojik danışman yeterliklerinden biri kabul edilen farklılıklara duyarlılık başta Amerika olmak üzere birçok ülkede psikolojik danışman eğitim programlarında çeşitli modeller eşliğinde kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’deki psikolojik danışman eğitim programlarının da bir an önce bu yeterlilikleri kazandırma konusunda adımlar atması gerekmektedir.

Bu bağlamda bu çalışmada çok kültürlü psikolojik danışma eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarına nasıl yerleştirilebileceği ve çok kültürlü psikolojik danışman yeterliklerinin nasıl kazandırılabileceği üzerinde durulmuştur. İlk olarak Türkiye’deki danışan ve psikolojik danışman adayı profili kültürel bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Daha sonra kısaca çok kültürlü psikolojik danışman yeterlilikleri ve psikolojik danışman eğitimindeki önemi üzerinde durulmuştur. Çok kültürlü psikolojik danışma eğitimi kapsamında çok kültürlüpsikolojik danışman eğitim programlarının geçmiş olduğu aşamalar kısaca betimlenmiştir.

Çok kültürlü psikolojik danışma becerilerin kazandırılmasında önemli role sahip olan çok kültürlü psikolojik danışma eğitimi modellerine (ayrı ders modeli, bütünleştirme modeli, alan uygulaması modeli) ilişkin kısaca bilgi verilmiştir. Son olarak bu modeller ışığında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarına ders konulması durumunda bu derslerin içeriğinin ve öğrenme ve öğretme süreçlerinin nasıl yapılandırabileceğine, psikolojik danışman adaylarına nasıl uygulama fırsatı yaratılabileceğine ve çok kültürlü psikolojik danışman yeterliklerinin eğitim programının tüm öğeleri aracılığıyla nasıl kazandırılabileceğine dair bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: çok kültürlü psikolojik danışma eğitimi , çok kültürlü psikolojik danışma yeterlikleri , rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programları ,


Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Volume: 2013     Number: 40     Annualy:     Page Numbers : 222-231
Accommodating Multicultural Counseling Training in the Guidance and Counseling Undergraduate Programs
Yelda KAĞNICI
Abstract :
Multicultural counseling has gained an important place in counselor education since the role of culture in counseling process was comprehended. Sensitivity to diversity as accepted one of the main counselor competencies is tried to be provided by counselor education programs through various models in USA and in many other countries. It is believed that counselor education programs in Turkey should also take steps in this matter. In the present study, how multicultural counseling training can be accommodated within Turkish guidance and counseling undergraduate programs and how multicultural counseling competencies can be gained were elaborated.

In this respect, first, the client and the counselor candidate profiles in Turkey were evaluated through a cultural perspective. Later, multicultural counselor competencies and their importance in counseling training were briefly underscored. In the context of multicultural counseling training, the levels counselor education programs have passed through were briefly defined. Information about multicultural counseling training models (separate course, integration and infusion and areas of concentration) that have significant role in teaching multicultural counseling competencies were briefly provided.

Finally, in the light of these models some suggestions were provided about how in case of integrating a course into guidance and counseling bachelor programs this course’s content and learning and teaching process can be designed, how practicum opportunities can be provided to counselor candidates and how multicultural competencies can be gained through all elements of the programs.
Keywords : multicultural counseling training , multicultural counseling competencies , guidance and counseling undergraduate program ,
Dokümanlar / Documents
Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.