AnasayfaDergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi     Yıl: 2012     Sayı: 3     Dönem:     Sayfa Numaraları : 13-26
İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
Hasan ÖZDER

Güner KONEDRALI

Havva DOĞAN
Makale Özeti:
Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamabecerilerine ait düzeylerini incelemek ve öğrenme eksikliklerini belirlemektir. Araştırmanın verileri, 85 ilkokul öğrencisi üzerinden toplanmıştır.

Bu veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin en düşük başarısı “cümlede anlam” boyutunda olurken, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, araştırma kapsamında incelenen “sözcükte anlam”, “cümlede anlam” ve “paragrafta anlam” boyutlarında anlamlı bir korelasyon ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: okuduğunu anlama , sözcükte anlam , cümlede anlam , paragrafta anlam.. ,


Dergi: International Journal of Curriculum and Instructional Studies     Volume: 2012     Number: 3     Annualy:     Page Numbers : 13-26
Evaluation of Reading Comprehension Skills of Fifth Grade Students
Hasan ÖZDER

Güner KONEDRALI

Havva DOĞAN
Abstract :
The basic aim of this research study is to examine the level of fifth graders’ reading comprehension skills and to determine their learning deficiencies. The data for the research was gathered from 85 primary school students. The data of the research was obtained by the “Reading Comprehension Skills Test” developed by the researchers.

According to the research results, the students were the least successful at the sentence level and there was not a significant difference between the success of students from different socio-economic backgrounds. Moreover, the study found a significant correlation at word, sentence, and paragraph levels.
Keywords : reading comprehension , word comprehension , sentence comprehension , paragraph comprehension ,
Dokümanlar / Documents
İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.