AnasayfaDergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 17     Dönem:     Sayfa Numaraları : 179-203
Ortaokul Beşinci Sınıf Derslerine Yönelik E-değerlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi
Asım ARI

Esra EREN

Şefika Sümeyye ÇAM

Gyuldzhan Gyurselova AKİFOVA

Ganime Sabrieva TAHİROVA
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı ortaokul programlarına yönelik e-değerlendirme materyalleri geliştirmek, bu materyalleri öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırma kapsamında 5. Sınıf öğrencilerine yönelik temel dersler (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce) için e-değerlendirme materyalleri geliştirilmiştir.

Çalışmanın uygulaması 2012-2013 öğretim yılında Eskişehir’deki iki ortaokuldan 20 öğretmen ve 466 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma özel durum çalışması olup veriler, öğretmen ve öğrencilerden kapalı uçlu maddeleri ve açık uçlu soruları içeren materyal değerlendirme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans ve yüzde, nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen verilere göre; öğretmenlerin çoğu e- değerlendirme materyallerinin konuların öğrenimini desteklediğini, öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını arttırdığını, başarılarına olumlu katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ancak elde edilen bulgular doğrultusunda e-değerlendirme materyallerinin farklı türde alıştırmalar, eğitsel oyunlar ve görsel işitsel öğelerle zenginleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: öğretimi değerlendirme , e-değerlendirme , materyal geliştirme ,


Dergi:     Volume: 2014     Number: 17     Annualy:     Page Numbers : 179-203
Development of E-Assessment Materials for Fifth Grade Secondary School Classes
Asım ARI

Esra EREN

Şefika Sümeyye ÇAM

Gyuldzhan Gyurselova AKİFOVA

Ganime Sabrieva TAHİROVA
Abstract :

The purpose of this study is to develop e-assessment materials for secondary school programs and to evaluate these materials according to the views of teachers and students. In the research, for basic courses for the fifth grade students (Turkish, Mathematics, Science, Social Studies, Religion and Ethics, English) e-assessment materials have been developed.

The study has been carried out with 20 teachers and 466 students from two secondary schools in Eskisehir in the academic year 2012-2013. The research is a special case study and the data have been collected from teachers and students by material evaluation form. For analysis of quantitative data the frequency and percentage, for analysis of qualitative data descriptive analysis method have been used.

According to the data obtained; most of the teachers have expressed that e-assessment materials support learning of issues, increase students' interest and motivation and contribute positively to their success. However, in line with the findings, it is concluded that e-assessment materials should be enriched with different types of exercises, educational games and audio-visual items

Keywords : teaching assessment , e- assessment , material development ,
Dokümanlar / Documents
Ortaokul Beşinci Sınıf Derslerine Yönelik E-değerlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.