AnasayfaDergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 17     Dönem:     Sayfa Numaraları : 217-229
Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu
M. Kaan DEMİR

Tugay TUTKUN

Çavuş ŞAHİN

Salih Z. GENÇ
Makale Özeti:

Eğitim sistemimiz gerek siyasi, gerek bilimsel-teknolojik, gerekse de sosyal açılardan dünyada ve ülkemizde yaşanan dönüşümlere uyum sağlamak amacıyla yapılan değişikliklere alışkın durumdadır. 2005-2006 Öğretim yılı Türk Eğitim Sisteminde önemli bir değişimin başlangıcını oluşturmuştur. Bu değişimin temeli ise öğretim programlarında yapılan kapsamlı hazırlıkların uygulanmaya başlamasıdır.

Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler etkinliklerinin eleştirel düşünmeye uygunluğuna ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri üzerinde yürütülen araştırmada “Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Testi” ve Semiz (2011) tarafından geliştirilen “Etkinlikler için Eleştirel Düşünmeye Uygunluk Ölçeği” kullanılmıştır.

Elde edilen veriler incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının 4. ve 5. sınıf çalışma kitaplarındaki etkinlikleri eleştirel düşünmeye “orta düzeyde uygun” olarak değerlendirdikleri, 4. sınıfta “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinin, 5. sınıfta ise “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinin sınıf öğretmeni adaylarına göre diğer ünitelerden daha çok eleştirel düşünmeyi desteklediği anlaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: sosyal bilgiler , ilköğretim , eleştirel düşünme , etkinlik. ,


Dergi:     Volume: 2014     Number: 17     Annualy:     Page Numbers : 217-229
Eligibility of Social Studies Course Activities for Critical Thinking
M. Kaan DEMİR

Tugay TUTKUN

Çavuş ŞAHİN

Salih Z. GENÇ
Abstract :

Our education and political system are accustomed to both scientific and technological, as well as the social aspects of the changes made in order to adapt to the transformations in the world. The beginning of a significant change in the academic year 2005-2006 has established in Turkish Education System. The basis of this change is to be implement the extensive preparations in the curriculum.

Survey method is used in this research which aims to put forth elementary school candidate teachers’ opinions about 4th and 5th grade social studies course activities for consideration. Research is administered at the Department of Elementary School Education with elementary school candidate teachers at Çanakkale Onsekiz Mart University.

"Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Test" and “Scale for the Eligibility of Activities for Critical Thinking” developed by Semiz (2011) are used to gather data. Analysis of the data revealed that candidate teachers’ assessed the eligibility level of activities in 4th and 5th graders’ course books as moderate. Units of “I Learn My Past” in 4th graders’ and “Lets Recognize Our Region” in 5th graders’ course books are assessed more eligible for critical thinking than others.

Keywords : social studies , primary education , critical thinking , activity ,
Dokümanlar / Documents
Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.