AnasayfaDergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 17     Dönem:     Sayfa Numaraları : 244-263
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Döndü Neslihan BAY

Sadegül AKBABA ALTUN

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
Makale Özeti:

Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara il merkezinde anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 48- 60 aylık (5 yaş) ve 61- 72 aylık (6 yaş) çocuklar ile çalışan dört öğretmenden oluşmaktadır.

Araştırmada öğretmenlerin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda görüşme yapılan öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında kavram, ses ve çizgi çalışmalarına yer verdiklerini belirttikleri görülmüştür. Kavram ve yazmaya hazırlık çalışmalarının ilköğretime hazırlıkta önemli oluğunu belirttikleri, yazı farkındalığına yönelik çalışmalarla ilgili görüş bildirmedikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında materyal olarak, kavram kitaplarında yer alan çalışma sayfalarını daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: okuma yazmaya hazırlık , okul öncesi eğitim , okul öncesi öğretmeni ,


Dergi:     Volume: 2014     Number: 17     Annualy:     Page Numbers : 244-263
Teacher Views On Reading And Writing Preparation Studies
Döndü Neslihan BAY

Sadegül AKBABA ALTUN

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
Abstract :

The aim of the study is to specify pre-school teachers’ views on reading and writing preparation studies. In order to reach this aim, interview method, a type of qualitative research, was used. The study group of the research consists of 48 – 60 months old (5years) and 61-72 months old (6 years) children and 4 pre-school teachers who are bound to kindergartens in Ankara province center. The views of the teachers are collected via semi-structured interview questions prepared by the researchers.

At the end of the research, it was observed that the interviewed teachers implement concept, sound, and line exercises for the reading and writing preparation studies. It was ascertained that they found concept and writing preparation studies important for primary school; however, they stated no views about the studies related to writing awareness. It was detected that they made more use of worksheets in the concept books as a material for reading and writing preparation studies.

Keywords : reading and writing preparation studies , preschool education preschool teacher ,
Dokümanlar / Documents
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.