AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 21     Dönem:     Sayfa Numaraları : 55-69
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişiimi
Sibel KAYA
Kocaeli Üniversitesi
Makale Özeti:

Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının sorgulamaya dayalı unsurların ön planda olduğu bir fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim gören 72 kadın 19 erkek, toplam 91 öğretmen adayı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcılar fen öğretimi dersini almadan önce ve bu dersi tamamladıktan sonra Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğini doldurmuşlardır.

Ölçekten alınan ön-test ve son-test puanları bağımlı gruplar t-testi ile karşılaştırılmış, öğretmen adaylarının fen öğretiminde öz-yeterlik algılarının başarılarına bağlı olarak değişip değişmediğini incelemek adına Fen Öğretimi dersinden aldıkları dönem sonu notları kullanılarak korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular göstermiştir ki sınıf öğretmeni adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnancı ve Fen Öğretiminde Sonuç Beklentisi boyutlarına ait puanları fen öğretimi dersini aldıktan sonra anlamlı bir biçimde gelişmiştir ve bu gelişme dersten aldıkları nottan bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının fen öğretiminde öz-yeterliklerinin gelişmesi için, üniversitede aldıkları fen derslerinde etkili ve merak uyandırıcı deneyimler yaşamaları gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Sözcükler: fen öğretiminde öz-yeterlik inançları , sınıf öğretmeni adayları , sorgulamaya dayalı fen öğretimi. ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 21     Annualy:     Page Numbers : 55-69
The Change in Elementary Pre-Service Teachers Science Teaching Efficacy Beliefs After Science Methods Course
Sibel KAYA
Kocaeli Üniversitesi
Abstract :

The purpose of this study is to examine the change in elementary pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs after completing a constructivist science methods course. A total of 91 (72 female, 19 male) third year pre-service teachers from Kocaeli University Elementary Education Department participated in the study. Participants completed the Science Teaching Self-Efficacy Beliefs survey before and after taking the science methods course.

The pre-test and post-test scores were compared using paired samples t-test. Correlation analysis was conducted in order to determine if pre-service teachers’ beliefs and the change in their beliefs are related to their academic performance. Findings showed that pre-service teachers’ Personal Science Teaching Efficacy and Science Teaching Outcome Expectancy scores significantly improved after completing the science methods course regardless of their academic performance. It was emphasized that prospective teachers need to have positive and authentic experiences in their college science courses.

Keywords : science teaching self-efficacy beliefs , elementary pre-service teachers , inquiry-based science methods ,
Dokümanlar / Documents
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişiimi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.