AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 1-14
Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Yazma Becerisinin Ediniminde ve Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar
Ali GÖÇER
Erciyes Üniversitesi
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisinin ediniminde ve gelişiminde etkili olan unsurlarla ilgili ortaya koydukları görüşleri değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimlerini sürdüren 125 Türkçe öğretmeni adayından oluşan çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür.

Çalışma grubu, 2012-2013 Bahar döneminde Anlama Teknikleri II: Yazma Eğitimi dersini alan I. ve II. öğretim öğrencilerinin arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde ise, nitel araştırma veri analiz tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcılar yazma becerisinin ediniminde ve gelişiminde etkili olan pozitif ve negatif yönlü unsurlara değinmişlerdir.

Pozitif yönlü unsurların sıralanmasında ilk üç sırada ‘Okuma Alışkanlığı (Okunan Ürünler), %18.67’; ‘Aile ve Çevre, %14.67’; ‘Gözlem, imgeleme ve hayal gücü, %8.8’ yer almıştır. Negatif yönlü unsurların sıralanmasında ise ‘Öğretmenlerin yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik gerekli ve yeterli eğitimi verememeleri, %1.33’; ‘Yazma becerisinin geliştirilmesi sürecinde bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi, %1.33; ‘Yazmaya karşı sahip olunan olumsuz algı veya tutum; düşündüklerini yazıya dökemeyeceğine yönelik inanç, %1.07 ilk üç sırada yer almıştır.

Anahtar Sözcükler: türkçe eğitimi , anlatma becerisi , yazma yeteneği , aday öğretmeni ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 1-14
The Factors Effective in the Acqusition and Development of Writing Skills According to Turkish Students Teachers
Ali GÖÇER
Erciyes Üniversitesi
Abstract :

The purpose of this research is to assess the views of Turkish student teachers on elements related to the acquisition and development of writing skills that are effective. In this study, interviewing method within the framework of qualitative research was used. The research was carried out working group consisting of 125 Turkish student teachers in Faculty of Education Erciyes University. The working group established through the First and second education students taking the course Comprehension Techniques II: Writing Education in 2012-2013 Spring Semester.

The working group was created having a specified goal and cluster sampling method. Descriptive statistical method was used in the data analysis about personal information of student teachers. The data obtained from the interviewing forms were analyzed through content analysis. As a result of this study, the student teachers in the study group referred to the positive and negative factors affecting the development of the acquisition of writing skills.

The first three positive factors mentioned are as follows: ‘Reading Habits (read Products), %18.67’, ‘Family and Environment [2], %14.67’ and ‘Observation, image and imagination %8.8’. The first three negative factors mentioned are as follows: ‘Training of teachers cannot give necessary and sufficient for the development of writing skills, %1.33’; ‘Ignoring individual differences in the development of writing skills, %1.33; ‘Negative attitude towards writing; The belief that it cannot express thoughts in writing, %1.07.

Keywords : turkish education , narration skills , writing skills , student teacher. ,
Dokümanlar / Documents
Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Yazma Becerisinin Ediniminde ve Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.