AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 43-56
7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri
Özge SAĞLAM

Yusuf DOĞAN
Gazi Üniversitesi
Makale Özeti:

İnsan olmanın en belirgin özelliği ve insanın sosyalleşmesini sağlayan unsurlardan biri olan konuşma, günlük hayattaki kişiler arası iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. İletişimin doğru şekilde gerçekleşmesi ve iletişimde karşılaşılabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi için konuşma eğitimine önem verilmelidir. 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerilerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma kapsamında 98 öğrenciye konuşma yaptırılmıştır. Öğrencilerin konuşmaları kaydedilmiş daha sonra da yazıya geçirilmiştir.

Elde edilen konuşma metinleri nicel ve nitel olarak değerlendirilmiştir. Hazırlıksız konuşma sırasında öğrencilerin; Türkçenin dil bilgisi yapısına uygun cümle kurmada sıkça hata yaptıkları, kelime bulmakta zorlandıkları, sık sık kelime ve cümle tekrarına düştükleri, çoğunlukla bir plan yapmadan konuştukları, olay ağırlıklı anlatımlara yer verdikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca öğrencilerin tamamına yakını kendilerine verilen üç dakikalık konuşma süresini dolduramamıştır. Yapılan değerlendirmede öğrencilerin ortalama puanları 100 üzerinden 38 olmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin hazırlıksız konuşma becerileri yetersiz ya da kısmen yeterli olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hazırlıksız konuşma becerisinin eğitimiyle ilgili olarak Öğretim Programlarına, öğretmenlere, okula ve ailelere yönelik öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Sözcükler: türkçe eğitimi , temel dil becerileri , konuşma , hazırlıksız konuşma , 7. snıf. ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 43-56
The Impromptu Speaking Skills of 7th Grade Stud
Özge SAĞLAM

Yusuf DOĞAN
Gazi Üniversitesi
Abstract :

Speaking which is the most prominent feature of a human being and which is one of the elements that enable people to become socialized plays an important role in interpersonal communication in the daily life. Speech education must be given weight in order to make an effective communication and to prevent the defects in communication. I

n this study that was performed in order to identify seventh-grade students’ impromptu speaking skills and ninety-eight students participated in the study. The speeches of the students were recorded and then these records were transcribed. The speeches were evaluated qualitatively and quantitatively. The following situations were encountered during the impromptu speech: not being able to make a sentence according to the structure of Turkish grammar rules, having difficulty in finding appropriate words, repeating words and phrases often, speaking without making a plan and using event-based expressions.

In addition, almost all students couldn’t use the three-minute speech time given to them completely. In the evaluation, students’ average scores were 38 out of 100 points. As a result of the research, impromptu speaking skills of the students have been identified as inadequate or partially sufficient. In accordance with the results, recommendations have been offered to curriculum, teachers, schools, and families about the training of impromptu speaking skills.

Keywords : turkish training , basic language skills , speech , impromptu speaking , 7th grade ,
Dokümanlar / Documents
7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.