AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 77-85
Okul Öncesi Eğitimde Sabah Rutinlerinin İncelenmesi: Fransa Örneği
Ege AKGÜN
Ankara Üniversitesi
Makale Özeti:

Bu çalışmanın amacı Fransız eğitim sisteminde yer alan sabah rutin etkinlikleri ile ilgili kuramsal bilgi verilmesi ve rutin etkinliklerle ilgili yapılan gözleme dayalı verilerin sunulmasıdır. Bu yönüyle çalışma betimsel araştırma özelliğini taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Fransa’nın Besançon şehrinde bir resmi anaokulunda 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören iki 5 yaş grubundan oluşmuştur.

İki okul öncesi öğretmeni sabah rutin etkinlikler süresince katılımcı olmayan gözlem tekniği ile gözlemlenmiştir. Etkinlikler 20-25 dakika sürmüştür. Gözlem boyunca öğretmenin söz ve davranışları, sınıfta yürütülen etkinlikte yapılanlar yazılarak kayıt altına alınmıştır. Gözlem tekniği ile elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenerek sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular üç temel kategori altında sunulmaktadır. Birinci kategori etkinliğe hazırlık ve kurallar ve ikinci kategori öğretmen davranışları ve üçüncü kategori rutin etkinliğin kapsamıdır.

Anahtar Sözcükler: okul öncesi eğitim , sabah rutinleri , fransa ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2014     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 77-85
A Study on Moring Routines in Preschool Education: The Case of France
Ege AKGÜN
Ankara Üniversitesi
Abstract :

The purpose of this study is to provide theoretical knowledge on routine morning activities in the French education system, and to present data based on the observation of routine activities. Thus, the study is of descriptive nature. The participants of the study were two groups of 5-year-old children enrolled in a public preschool, in Besançon, France, in the academic year 2011-2012.

Two preschool teachers were observed during routine morning activities through non-participant observation technique. The duration of activities was about 20-25 minutes. During the observation, the words and behaviors of the teachers as well as the content of classroom activities were noted and hence recorded. The data obtained through observation were analyzed using descriptive analysis technique and then interpreted. The findings of the study are presented in three main categories. The first category is preparation for the activity and rules, the second category is teacher behaviors, and the third category is scope of the routine activity.

Keywords : preschool education , morning routines , france ,
Dokümanlar / Documents
Okul Öncesi Eğitimde Sabah Rutinlerinin İncelenmesi: Fransa Örneği
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.