AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 113-130
Türkiye ve Finlandiyadaki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Murat ÇETİNKAYA
Ordu Üniversitesi

Erol TAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mustafa ERGUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Makale Özeti:

Genç nüfusun modern topluma hazır olmasında fen eğitiminin önemli bir rolü vardır. Fen eğitimini gerçekleştirecek olan öğretmenlerin nasıl eğitim aldıkları fen öğretimdeki başarı unsurlarından birisidir. Son dört PISA sonucuna göre fen okuryazarlığında ilk sıraları başka ülkelere kaptırmayan Finlandiya ile ülkemizdeki fen eğitimi veren öğretmenlerin yetiştirildikleri programlar bu başarı hakkında ipucu vermektedir.

Bu noktadan hareketle, yatay yaklaşım kullanılarak her iki ülkede fen eğitimi veren öğretmen yetiştirme programlarındaki benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Finlandiya’nın uluslararası sınavlarda elde etmiş olduğu başarısını kaliteli öğretmen yetiştirme programına bağlaması önemli bir ayrıntıdır. Bu nedenle, Finlandiya’nın fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programının ülkemiz açısından önemli bir model olacağı düşüncesiyle fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada her iki ülkedeki fen branşında öğretmen yetiştiren programlar karşılaştırılmış ve ortak, farklı noktaların olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: öğretmen yetiştirme , fen bilgisi , türkiye , finlandiya ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 113-130
Comparison of Science Teacher Education Programmes in Turkey and Finland
Murat ÇETİNKAYA
Ordu Üniversitesi

Erol TAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mustafa ERGUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abstract :

In order to ready of young population to modern society, science education has an important role. How to carry out by teachers of science education is one of the ingredients for success. According to the PISA data of last four years, Finland which is the most prominent in science literacy and Turkey give a clue about the success. Therefore, teacher training programs that give science education were tried to display its similarities and differences by using horizontal approaches of Turkey and Finland.

This study is a descriptive research design in survey method. The achievement of Finland according to international exams is an important detail because of high quality teacher program. For this reason, the idea that can be an important model for our country of the Finnish science teacher training model is discussed in detail including Turkish science teacher training model. In this study, the teacher training programs of both countries including science success have been compared and observed to be similar and different points.

Keywords : teacher education , science education , turkey , finland ,
Dokümanlar / Documents
Türkiye ve Finlandiyadaki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.