AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 31-63
Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 5E Öğrenme Modeliyleİlgili Bilgileri, Farkındalıkları ve Görüşleri
Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi

Niymet DEMİRCİ
Adnan Menderes Üniversitesi
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı, Sınıf ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin a)5E öğrenme modelinin aşamaları hakkında neler bildiklerini b)modelin aşamalarıyla ilgili farkındalıklarını, c)model hakkındaki bilgilerinin kaynağını ve bu kaynağa ilişkin görüşlerini d)yapılandırmacı öğrenme kuramı ve 5E öğrenme modeli hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bursa ilinde görev yapan 20 Sınıf ve 16 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 36 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Elde edilen veriler hem içerik hem de betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Sonuçlar, öğretmenlerin 5E öğrenme modelinin güdüleme, keşfetme, açıklama ve derinleştirme aşamalarıyla ilgili bilgilerinde eksik veya yanlış bilgilere sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin değerlendirme aşamasıyla ilgili bilgileri modelle uyum içinde olsa da, öğrenilenlerin değerlendirilmesinde kullanılan teknikler açısından öğretmenler arasında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlere göre, lisans düzeyinde fen öğretim yöntemleriyle ilgili aldıkları dersler teorik sunumlara dayandığı veya bu modelle ilgili herhangi bir eğitim almadıkları için bilgilerinde eksiklikler bulunmaktadır.

Ancak bu eksiklerine rağmen yapılandırmacı öğrenme yaklaşıma yönelik olumlu görüşleri olduğundan, öğretmenlerin modelle ilgili farkındalıklarının olmadığı sonucu çıkarılabilir. Son olarak, öğretmenlere göre modeli uygularken karşılaşacaklarını düşündükleri zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin hem kuramsal bilgilerini hem de uygulama becerilerini geliştirecekleri hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. Bu eğitimlerde öğretmenlerin bilgilerinin yetersiz olduğunu anlayacakları bir bilişsel çatışma yaşamaları gerekebilir

Anahtar Sözcükler: 5E öğrenme modeli , fen öğretimi , yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı. ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 31-63
Class and Science Teachers Knowledge Awarenes and Opinions About the 5E Learning Model
Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi

Niymet DEMİRCİ
Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract :

The aim of this study is to determine the class and science teachers’ a) knowledge about the stages of 5E learning model, b) awareness of the stages of the model, c) source of knowledge about the model and opinion of this source, and d) views on the constructivist learning theory and 5E learning model. A survey method is used in this study. 36 teachers working in the city of Bursa, 20 of whom are class teachers and 16 of whom are science teachers, are involved in the study.

As the data collection tool, a semi-structured interview is used. The data are analyzed both by content and descriptive analysis methods. The results show that the teachers have inadequate or inaccurate knowledge of the four stages of 5E learning model: engage, explore, explain and elaborate. The teachers’ knowledge of the ‘evaluate’ stage conforms to the model. However, the techniques used in the evaluation of the items learned differ among the teachers.

According to the teachers, the lack in their knowledge stems from the fact that at undergraduate level the courses about the science education methods covered theoretical presentations or they did no courses about this model. Despite their lack in this model, it can be concluded that the teachers have an awareness of the model as they have a positive opinion of the constructivist learning approach. Finally, the teachers think that they will have difficulties applying the model. Therefore, it is recommended the teachers attend in-service training activities to improve both their theoretical knowledge and practical skills. In this training process, a cognitive conflict where the teachers realize their lack of knowledge may occur.

Keywords : 5E learning model , science education , constructivist learning approach ,
Dokümanlar / Documents
Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 5E Öğrenme Modeliyleİlgili Bilgileri, Farkındalıkları ve Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.