AnasayfaDergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 24     Dönem:     Sayfa Numaraları : 197-211
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Kuram, Strateji Yöntem Tekniklerinin Farkında Olma ve Kullanması Düzeyleri
Bayram ÖZER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Makale Özeti:
Bu araştırmada Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretim yöntemlerinin farkında olma ve kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma 2008–2009 öğretim yılı bahar döneminde Mustafa Kemal Fırat ve Cumhuriyet Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde okumakta olan 381 son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen anket örneklemde bulunan öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Ankette 35 tane sıkça kullanılan ve kaynaklarda yaygın olarak geçen öğretim yöntem ve tekniğinin sorulduğu üçlü likert türünde soru bulunmaktadır.Çalışmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin özellikle aktif eğitim ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının uygulanması için oldukça önemli olan ve ankette sorulan öğretim yöntem ve tekniklerinin büyük çoğunluğunu bildikleri ancak daha çok anlatım ve soru cevap gibi yöntemlerin kullanımını tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: öğretim yöntemleri , öğretmenadayları , yöntem ve teknikler ,


Dergi: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi     Volume: 2013     Number: 24     Annualy:     Page Numbers : 197-211
Faculty of Education Students Teaching of Theories, Methods and Strategies to be Aware of the Use of Level
Bayram ÖZER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abstract :
In this research, Education Faculty last year students’ awareness and using levels of teaching methods were tried to be determined. For this purpose, in the second term of the academic year 2008-2009 the research was carried out with a total of 381 final year students studying in Faculties of Education in Mustafa Kemal University, Firat University and Cumhuriyet University.

To gather data a questionnaire was developed by the researcher that applied on students in the sample and the obtained data was analyzed. In the questionnaire 35 triple Likert- type questions are set which are widely used and often asked on sources about the teaching methods and techniques.In the study it is emerged that education faculty last year students know most of teaching methods and techniques asked in the questionnaire which are particularly very important for the implementation of active training and constructivist approaches, but rather they prefer the use of methods such as lecture and question and answer.
Keywords : teaching methods , preservice teachers , methods and techniques. ,
Dokümanlar / Documents
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Kuram, Strateji Yöntem Tekniklerinin Farkında Olma ve Kullanması Düzeyleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.