AnasayfaDergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 23-46
Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ali Çağatay Kılınç

Şener Büyüköztürk

Sadegül Akbaba-Altun
Makale Özeti:
Bu çalışmanın amacı, Lambert (2003) tarafından geliştirilen "Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin-OLKÖ" (Leadership Capacity School Survey - LCSS) Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Araştırmaya, Ankara ilinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan 299 kişilik bir grup katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonuçları, Türkçeye uyarlanmış ölçeğin dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir.

Bu alt boyutlar ölçeğin orijinal formuyla ve ilgili alanyazınla uyumlu bir biçimde "Dağıtımcı Liderlik", "Paylaşılan Okul Vizyonu", "İş Birliği ve Ortak Sorumluluk" ve "Algılanan Öğrenci Başarısı" olarak adlandırılmıştır. Nihai formu 30 maddeden oluşan ölçeğin alt boyutlarından elde edilen puanların iç tutarlılık değerleri .91 ile .94 arasında değişmektedir. Araştırma sonuçları, Türkçeye uyarlanan Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeği'nin (OLKÖ) ilk ve orta okullarda liderlik kapasitesini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: liderlik , liderlik kapasitesi , okullarda liderlik kapasitesi ölçeği ,


Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Volume: 2014     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 23-46
Adaptation of Leadership Capacity School Survey (LCSS) into Turkish: The Validity and Reliability Study
Ali Çağatay Kılınç

Şener Büyüköztürk

Sadegül Akbaba-Altun
Abstract :
The purpose of this study was to adapt "Leadership Capacity School Survey-LCSS" originally developed by Lambert (2003) into Turkish culture. A total of 299 participants including teachers and administrators employed in primary schools in Ankara participated in the study. Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were performed to test the structural validity of the scale. EFA results illustrated that adapted scale consisted of four factors. In the light of the original scale form and relevant literature, these factors were named as "Distributive Leadership", "Shared School Vision", "Collaboration and Collective Responsibility" and "Perceived Student Achievement".

The scale consisted of 30 items and four answer choices as "We do not do this at our school.", "We are starting to move in this direction.", "We are making good progress here.", and "We have this condition well established". Factor loadings of the items in the scale ranged from .41 to .89, corrected itemtotal correlations from .65 to .83, and reliability coefficients for the subscales from .91 and .94. DFA results also showed that the scale had high goodness-of-fit values. Results finally revealed that Leadership Capacity School Survey-Turkish Adapted Form was a valid and reliable measurement tool to be used in describing the leadership capacity of elementary and secondary schools.
Keywords : leadership , leadership capacity , leadership capacity school survey ,
Dokümanlar / Documents
Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.