AnasayfaDergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 93-119
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi
Selahattin Turan

Engin Karadağ

Fatih Bektaş

Mikail Yalçın
Makale Özeti:

Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim yönetimi alanının önemli yayın organlarından bir olan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nde 2003–2013 yıllarında yayınlanmış makalelerin tematik, metodolojik ve istatistikî çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma metodolojik değerlendirme çalışması olarak düzenlenmiştir.

Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nde 2003–2013 yılları arasında yayınlanmış 266 makale üzerinde yürütülmüştür. Doküman analizi yoluyla toplanan veriler frekans ve kategorik analizler yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgular, yayımlanan makalelerde ele alınan temaların kısmen dar kapsamlı olduğunu, araştırma modeli olarak daha çok tarama modelinin kullanıldığını ve istatistiksel veri çözümleme işlemlerinde t-testi ve ANOVA analizlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: eğitim yönetimi , tema , metodoloji , istatistikî teknikler ,


Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Volume: 2014     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 93-119
Knowledge Production in Educational Administration in Turkey: An Overview of Researches in Journal of Educational Administration: Theory and Practice -2003 to 2013
Selahattin Turan

Engin Karadağ

Fatih Bektaş

Mikail Yalçın
Abstract :
In this study, it was tried to make a situation assessment by analyzing the articles published in the Journal of Educational Administration – Theory and Practice, one of the main publication organs in Turkey within the field of educational administration, between 2003 to 2013 in respect to thematic, methodological and statistical analysis techniques.

This study was designed as a methodological evaluation study and conducted on 266 articles published in the Journal of Educational Administration: Theory and Practice between 2003 to 2013. Data collected through document analysis, analyzed by using frequencies and categorical analysis.

Findings indicated that themes which were studied in the articles published in the journal of Educational Administration-Theory and Practice focused on a narrow area, survey model was mostly used as a research model, t-test and one way ANOVA were mainly used as statistical data analysis processes.
Keywords : educational administration , theme , methodology , statistical techniques ,
Dokümanlar / Documents
Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.