AnasayfaDergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 5     Dönem:     Sayfa Numaraları : 13-24
Türkiye`de Genel Ortaöğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Nevriye YAZÇAYIR

Kıymet SELVİ

Özcan DEMİREL
Makale Özeti:

Bu araştırmada nitel bir araştırma deseni olan doküman analizi kapsamında genel ortaöğretim kuramlarında uygulanan mevcut ve önceki ders programlarının analizi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi, programların değerlendirilmesine temel teşkil eden Demirel (2011)'in Analitik Program Değerlendirme Modeliyle tutarlı olarak geliştirilmiştir.

Modelin iki boyutu vardır. Birinci boyut; programın kendisi ve programla ilgili yazılı materyaller. İkinci boyut ise programdan yararlanan paydaşların görüşleridir. Bu çalışmada modelin birinci boyutu esas alınmıştır. Karşılaştırmaya esas programlar İngilizce (Yabancı Dil), Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım (Türkçe Yeterliliği), Matematik - Geometri, Fizik- Kimya-Biyoloji (Fen Bilimleri), Tarih-Coğrafya (Sosyal Bilimler) dir.

Programların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için Demirel tarafından geliştirilen program değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır. Ölçütler; Bağlam, Hedef, İçerik, Süreç ve Değerlendirme olmak üzere 5 boyutu kapsamaktadır. Önceki ve mevcut programlar değerlendirme ölçütleri temelinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçta, program değerlendirme ölçütlerine göre bir önceki bütün ders programları yetersiz ya da kısmen yeterli olarak değerlendirilirken, yeni geliştirilen bütün ders programları ise kısmen yeterli ya da yeterli olarak değerlendirilmiştir

Anahtar Sözcükler: program değerlendirme , demirelin analitik program değerlendirme modeli , genel ortaöğretim programları , program değerlendirme ölçütleri. ,


Dergi: International Journal of Curriculum and Instructional Studies     Volume: 2013     Number: 5     Annualy:     Page Numbers : 13-24
Assessment of the General Secondary Education Curricula in Turkey
Nevriye YAZÇAYIR

Kıymet SELVİ

Özcan DEMİREL
Abstract :

In this qualitative study, an analysis and comparison of the current and previous general secondary education curricula were carried out through document analysis. The methodology of the study was developed in compliance with Demirel's Analytical Curriculum Evaluation Model that constitutes a basis for curriculum evaluation. The model has two components.

The first component includes the curriculum itself as well as the written materials relevant to the program. The second component is the opinions of beneficiaries of the curricula. In the first component, the existing and previous curricula on English (Foreign Language), Language and Expression - Turkish Language and Literature (Turkish Proficiency), Mathematics - Geometry, Physics - Chemistry - Biology (Science), History - Geography (Social Sciences) are compared and evaluated based on the Model.

Curriculum evaluation criteria developed by Demirel consist of five components as context, objective, content, process, and evaluation. In conclusion, all of previous curricula were insufficient or partially sufficient and newly developed curricula were partially sufficient or sufficient according to curriculum evaluation criteria.

Keywords : curriculum evaluation , demirels analytical curriculum evaluation model , general secondary education curricula , curriculum evaluation criteria ,
Dokümanlar / Documents
Türkiye`de Genel Ortaöğretim Programlarının Değerlendirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.