AnasayfaDergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 5     Dönem:     Sayfa Numaraları : 43-54
Yaşam Boyu Öğrenme için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Örneği
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
Makale Özeti:

Yaşam boyu öğrenme, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkânları sunmaktadır. Yaşam boyu öğrenme içerisinde ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulması ise son yıllarda ihtiyaç üzerine ortaya çıkan bir konudur.

Bireylerin eğitim yaşamı boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri gösteren belgelerin standart ve şeffaf hale getirilmesi işgücünün hareketliliğini kolaylaştırmakta ve rekabet edebilme gücünü arttırmaktadır. Eğitim yaşantıları sonucu elde edilen kazanımların tanınabilirliği ve geçerliliği açısından standart bir yeterlilik çerçevesine ihtiyaç duyulmuştur.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Türkiye de "Avrupa Yeterlilikler" çerçevesini alarak temel alarak ulusal yeterlilikler çerçevelerini belirlemektedir. Amaç, yaşam boyu öğrenmeyi etkin ve verimli kılabilecek yeterliliklere uluslararası bir standart kazandırılmasıdır.

Bu çalışma ile yaşam boyu öğrenme için ulusal yeterlilikler çerçevesinin önemi ve işlevi sorgulanmakta, ulusal yeterlilikler çerçevesinin ortaya çıkmasına temel teşkil eden Avrupa yeterlilikler çerçevesi ile ne ifade edildiği açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini de bünyesinde barındıran yaşam boyu öğrenme konusunda Avrupa ülkeleri ile ülkemizde kaydedilen gelişmeler gözler önüne serilmektedir

Anahtar Sözcükler: yaşam boyu öğrenme , avrupa yeterlilik çerçevesi , ulusal yeterlilikler çerçevesi. ,


Dergi: International Journal of Curriculum and Instructional Studies     Volume: 2013     Number: 5     Annualy:     Page Numbers : 43-54
National Qualifications Framework for Lifelong Learning: The Cases of Europe and Turkey
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
Abstract :

Lifelong learning offers opportunities include everybody from primary and secondary school students to adults, from the profession education interns to university students, from people who need for basic skills to professional about education. Establishing national qualifications framework within lifelong learning is a new issue that emerged on necessity in recently.

Certificates revealing knowledge, ability and qualification of people gained throughout their educational lives, while labour force mobility has become easier in a way to increase competitiveness. Educational attainment of people during their life need standard qualification framework in terms of validity and recognition. Foremost European Union Countries, including Turkey started to determine their own national qualifications framework considering the European Quality Framework.

The aim of these standards is to help people acquire qualifications which make efficient and productive lifelong learning. This work aims to explain the importance and the functions of National Quality Framework within lifelong learning; European Qualification Framework is being explained as a basis on emerging of the National Qualifications Framework and lastly current development of lifelong learning in both European Countries and Turkey.

Keywords : lifelong learning , european qualifications framework , national qualifications framework ,
Dokümanlar / Documents
Yaşam Boyu Öğrenme için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Örneği
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.