AnasayfaDergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)     Yıl: 2009     Sayı: 12     Dönem: Nisan     Sayfa Numaraları : 50-59
Students Difficulties about the Wave Pulses Propagating On a Rope
Serap KAYA ŞENGÖREN, Dr.
Dokuz Eylül Universitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi ABD, İzmir.

Rabia TANEL, Prof. Dr.
Dokuz Eylül Universitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi ABD, İzmir.

Nevzat KAVCAR, Dr.
Dokuz Eylül Universitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi ABD, İzmir.
Makale Özeti:
Bu araştırmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının dağınımsız ve homojen bir ip üzerinde ilerleyen dalganın hızını etkileyen faktörler hakkındaki fikirlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde okuyan 147 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini, konuya yönelik bir açık uçlu ve üç çoktan seçmeli soruya verilen yanıtlar ve görüşme notları oluşturmaktadır. Verilerin nitel tartışmaları, fizik öğretmen adaylarının dalganın ne olduğunu net olarak anlamadıklarını ortaya koymuştur. Öğrenciler dalgayı maddeden farklı düşünmemişler ve bundan dolayı dalganın ilerlemesini açıklamak için uygun bir fiziksel model geliştirememişlerdir. Öğrencilerin dalganın ilerlemesini açıklamak için kullandıkları farklı fikirler araştırmada belirlenmiş ve açıklanmıştır. Araştırmanın sonunda öğretimin geliştirilmesine yönelik bazı öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Fizik Eğitimi; Mekanik Dalga; Dalga Hızı; Öğrencilerin Zorlukları ,


Dergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)     Volume: 2009     Number: 12     Annualy: April     Page Numbers : 50-59
Students Difficulties about the Wave Pulses Propagating On a Rope
Serap KAYA ŞENGÖREN, Dr.
Dokuz Eylül University, Buca Education Fac., Department of Physics Education, İzmir-TURKEY

Rabia TANEL, Prof. Dr.
Dokuz Eylül University, Buca Education Fac., Department of Physics Education, İzmir-TURKEY

Nevzat KAVCAR, Dr.
Dokuz Eylül University, Buca Education Fac., Department of Physics Education, İzmir-TURKEY
Abstract : The aim of this research is to determine the ideas of Turkish prospective physics teachers about the factors influencing the velocity of a wave propagating on a non-distributed and homogeneous rope. The sample of the study is 147 prospective physics teachers attending at a state university in Turkey. The answers to an open-ended question and three multiple - choice questions relating to the subject, and the interview notes constitute the data of this study. A qualitative discussion of the data revealed that prospective physics teachers haven’t really understood what a wave is. Because of the fact that students don’t think waves differ from matter, they can’t improve a proper physical model to explain the wave propagation. Students’ different ideas using to explain wave propagation are identified and described in this research. Finally, some implications were discussed to improve instruction.
Keywords : Physics Education; Mechanical Wave; Wave Velocity; Students Difficulties. ,
Dokümanlar / Documents
Students Difficulties about the Wave Pulses Propagating On a Rope
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.