AnasayfaDergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2004     Sayı: 550     Dönem: Güz     Sayfa Numaraları :
Editörden
İkram ÇINAR, Dr.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Makale Özeti:
Merhaba,

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayını 6-9 Temmuz 2004 tarihlerinde başarılı bir düzenlemeyle gerçekleştirdi. Kurultay, adını düzeltmek yanında birkaç ilke de imza attı. Bunlardan en dikkat çekeni internet üzerinden canlı olarak da yayınlamaktı. Kurultayda çekilen fotoğrafların bazılarıyla dergi kapağımızı süsleyerek bu hatırayı unutulmaz kılmak istedik.

Dergimizin Güz sayısı da hakem ve araştırmacıların değerli katkılarıyla ortaya çıktı ve sizlere ulaşmanın bahtiyarlığını yaşamamızı sağladı. Bu sayıda, öğretmenlerin yöneticilik eğilimleri, öğrencilerde bazı kavramsal yanılgılar, sokakta çalışan çocuklar, dünya doğal ve kültürel miras listesinde Türkiye, ÖSS’nin sınıflama geçerliği, alt testlerde maddelerin yanlılık analizi, öğretmenlerin kullandıkları öğretim stratejileri, eğitimde yerelleşme ve yöneticilerin liderlik davranışları ile okuldaki güven arasındaki ilişkinin konu edinildiği araştırmaları okuyacaksınız.

Eğitim alanında akademik dergicilik açısından güzel ve tartışılması gereken gelişmeler olmaktadır. Bunlardan biri, bazı dergilerin uluslar arası taranması ve uluslar arası statüye kavuşmasıdır. Eğitim araştırmalarında niteliği yükseltici ve Türkiye’nin bilim, araştırma ve araştırmacılarının tanıtılması açısından geç de olsa, çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizmek ve bu dergileri kutlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Diğer gelişme ise adeta her eğitim fakültesinin bir ulusal hakemli dergi yayınlama çabası içine girmiş olmasıdır. Böylesi bir gelişme akademisyenlerin yayın performanslarını artırıcı etki yaratabilir. Ancak bu gelişmenin yayınların niteliğini düşürme riski taşıdığını da gözden uzak tutmamak gerek.

Eğitim tarihçilerimiz, 1933’te Darülfunûn’un kapatılıp Üniversite’nin açılışını, Darülfunûn’un “yurtta ve dünyada ortaya çıkan gelişmelere ilgisiz kalmasıyla” da açıklamaktadırlar. Günümüz eğitim araştırmalarına bakıldığında benzer ilgisizliğin olduğu kanısındayım. Avrupa Birliği, Güneydoğu’da yıllarca süren terörün tahribatı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin eğitim üzerindeki etkileri, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, etnik dillerde eğitim istemi, medyanın mankurtlaştırıcı etkisi, küresel hegamonik saldırı, bilgi ve bilim toplumu olamama, eğitim sistemi üzerindeki küresel etkiler ve daha sayılabilecek bir çok ulusal gündem konusunda eğitim bilimciler ya sınırlı sayı ve biçimde ilgili ya da tamamen ilgisiz kalmaktadırlar. Eğitim bilimcilerin bu konulara ilgi göstermelerinin bilimin toplumsal ve ulusal sorumluluğu olduğunun altını çizmek isterim. “Suya sabuna dokunan” araştırma ve incelemelere bu derginin yer vermesinin ve araştırmacıların bu konulara ilgi göstermelerinin sorumlukları olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Dergiye ilgi her geçen gün artarak kendini benzerleri arasında iyi bir yere yerleştirmeye başladı. Bunu gerek eski sayıları isteme, gerek yayınlanmak üzere gönderilen makale sayısındaki artış, gerekse okuyuculardan alınan dönütlerden anlamak mümkün. Kuşkusuz bunlar dergiye katkıda bulunanlar için mutluluk kaynağı, özendirici ve sorumluluğu artırıcı bir etki yaratmaktadır. Önceki sayılarda yayınlanan makaleleri dergimizin veb yansısına da yükledik; oradan indirilebilir. Adresi: http://web.inonu.edu.tr/~efdergi

İnternet, özellikle ticari kaygısı olmayan dergiler için yeni olanaklar yaratmaktadır. Bizimki gibi yılda iki sayı çıkan dergilerde, hakem değerlendirme sürecinden geçen yazılar hemen yayınlanarak bilim tüketicilerinin hizmetine sunulabilir. Böylece gerek yazarlar, gerekse okuyucular altı ay beklemek zorunda kalmazlar. Bu olanağı kullanmayı önümüzdeki dönemde görev yapacak dergi yönetimine öneriyorum.

Bu sayıyla birlikte dergi yöneticiliği görevimi değerli bir arkadaşıma devrederken, ona başarılar diliyorum. Biliyorum ki onun mesaisiyle derginin niteliği daha da yükselecektir. Bu vesileyle birlikte çalışmaktan onur duyduğum dergi hakemlerimize, fakülte yöneticilerine ve dergi yayın kurulundaki değerli akademisyenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.
Anahtar Sözcükler: ,


Dergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2004     Number: 550     Annualy:     Page Numbers :
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.