AnasayfaDetaylı Arama
14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetiminde Araştırma

Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Yönetimi Araştırmaları (E-Kitap)

Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları

Eğitim Yönetiminin Mirası

Eğitim Yönetiminde Liderlik

Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları - Cilt 1

Eğitim Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2019 Yılı Aboneliği (4 Sayı) (Bireysel)

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2019 Yılı Aboneliği (4 Sayı) (Kurumsal)

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

Arama yaptığınız kelime : eğitim yönetimi

Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 37 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar

1-
Yazarlar: Şeyma Nur DİDİN    

Kitabın Adı: Karşılaştırmalı Eğitim Yöneti...

2-
Yazarlar: Selahattin Turan Engin Karadağ Fatih Bektaş Mikail Yalçın 

Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim yönetimi alanının önemli yayın organlarından bir olan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nde 2003–2013 yıllarında yayınlanmış makalelerin ...

3-
Yazarlar: Ferudun SEZGİN Ali Çağatay KILINÇ Hasan KAVGACI  
Bu çalışmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin iyi bir tez danışmanından beklentilerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler...
4-
Yazarlar: Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Aynur B. BOSTANCI   
Çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında yönetim pozisyonlarında kadınların yer alma durumunu ortaya koyarak, kadınların yönetim pozisyonlarında az sayıda temsil edilmelerin...
5-
Yazarlar: Selahattin Turan Mehmet Şişman   

‘Modernite’ ve etrafında şekillenen eğitim yönetimine ilişkin bakış açıları, yeni egemenlik formlarını meşrulaştırırken ve yeniden üretirken, kurgulan-arzulanan yaşam t...

6-
Yazarlar: Sedat Gümüş Mehmet Şükrü Bellibaş   

“Eğ

7-
Yazarlar: Hasan Basri Memduhoğlu İbrahim Halil Uçar   
Bu araştırmanın amacı, okullarda stratejik planlama algısını belirlemeye ve okullarda stratejik planlama uygulamalarını değerlendirmeye dönük ölçekler geliştirmektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim y...
8-
Yazarlar: İlknur Şentürk Selahattin Turan   
Bu makalede, Michel Foucault’un iktidar kavramına ilişkin çözümlemeleri eğitim yönetimi bağlamında tartışılmıştır. Foucault’un, özne-iktidar, iktidar biçimleri [pastoral iktidar/biyo-i...
9-
Yazarlar: Deniz Örücü Hasan Şimşek   
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim yönetimi alanının akademik bir disiplin olarak günümüzdeki durumunu Ankara’da eğitim yönetimi alanında görev yapmakta olan akademisyenler tara...
10-
Yazarlar: Özdem Nurluöz  Cem Birol  Fatoş Silman  
Bu araştırmanın amacı Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim yöneticilerinin davranışlarına yönelik olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama...
11-
Yazarlar: Tahsin İlhan Yaşar Özbay   
Bu araştırmanın amacı, yaşam amaçları ve ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluşu ne düzeyde yordadığını
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubuna 14 devlet üniversitesinin çeşitli fak&...
12-
Yazarlar: Spencer G. Niles Hyung Joon Yoon Elif Balın Norman E. Amundson 
Zor Zamanlarda Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modelinin Kullanılması: Bu makale, küresel
düzeyde yaşanan ekonomik kriz ve değişen çalışma koşullarının ve eğilimlerinin sonucunda bireylerin
daha belir...
13-
Yazarlar: Ali Balcı Çiğdem Apaydın   
Eğitim araştırmaları hakkındaki tartışmaların genelde onların yöntemleri üzerinde
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada egitim yönetimi ile ilgili ampirik arastırma
makaleleri kapsam...
14-
Yazarlar: Mehmet Üstüner Melike Cömert   
...
15-
Yazarlar: Ali Balcı    
Makalede, eğitim yönetimi alanının bilim olma serüveni tartışılmıştır. Bu amaçla önce “bilim nedir?”, “bir çalışma alanına bilim denebilmesi için ne gerekir?”sorularına y...
16-
Yazarlar: Hasan ŞENTÜRK     
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adayı öğrencilerin algılarına göre uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımlarını belirlemektir. Bu amaçla geliştirilen anket Dicle Ün...
17-
Yazarlar: Emin Karip, Doç. Dr.    
Geçtiğimiz günlerde Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER) III. Eğitim Yönetimi Kongresinin 25-26 Nisan 2008 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde...
18-
Yazarlar: Mustafa Bayrakçı, Yrd. Doç. Dr.    
Türkiye’de son yıllarda Yönetim Bilgi Sistemlerinin Millî Eğitim Bakanlığı’nın tüm uygulamalarına yaygınlaştırılması için yoğun ça...
19-
Yazarlar: Engin Aslanargun    
Eğitim yönetimi alanında uzunca bir zaman egemen olan pozitivist paradigma, okulları ideolojik bir yaklaşımla değerlendirmekte, öğrenci, öğretmen, yönetici ve yardımcı personeli, ku...
20-
Yazarlar: Emin Karip    
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 50. sayıda Türkiye’de eğitim yönetiminin bir bilim alanı olarak gelişmesine, kuram ve uygulama arasında bağın güçlendirilmesine ve eğitim yönetimi alanında ...
Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 37 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.