AnasayfaDetaylı Arama
Okul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitimi İçin Öğretim Teknikleri Materyal

Okul Öncesi Eğitim Planlarım

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri

Okul Öncesi Eğitim Dizisi (23 Kitap)

Gökkuşağı Sayı:4 Atatürk ve Atatürkçülük Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı:12 İletişim Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı: 9 Doğamız - 2 Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı: 8 Doğamız - 1 Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı: 6 Toplumsal Yaşam - 1 Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı: 2 Sağlığım Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Gökkuşağı Sayı: 1 Ben Kimim Okul Öncesi Eğitim Dergisi

Farklı Çocuklar - Okul Öncesi Eğitim 5-6 Yaş

Okul Öncesi Eğitim Seti (3 Yaş)

Arama yaptığınız kelime : okul öncesi eğitim

Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 20 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar

1-
Yazarlar: Ege AKGÜN    

Bu çalışmanın amacı Fransız eğitim sisteminde yer alan sabah rutin etkinlikleri ile ilgili kuramsal bilgi verilmesi ve rutin etkinliklerle ilgili yapılan gözleme dayalı verilerin sunulmasıdır. Bu yönüyl...

2-
Yazarlar: Mustafa CİNOĞLU H. İsmail ARSLANTAŞ Metin ÖZTÜRK  

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının velilerden talep ettiği para ve malzemelerin neler olduğunu; bu taleplerin yasal dayanaklarını ve bu taleplerle ilgili paydaş görüşlerini tespit ederek bu...

3-
Yazarlar: Döndü Neslihan BAY Sadegül AKBABA ALTUN Özlem ŞİMŞEK ÇETİN  

Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden g&ou...

4-
Yazarlar: Mustafa Yalçın Murat Başar Ayşe Çetinkaya  
Bu araştırmada, okul öncesi eğitime 5-6 yaşındada başlayan çocuklar ile 3-4 yaşında başlayan çocukların öz bakım becerileri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı veli görüşlerine ...
5-
Yazarlar: Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK    
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grub...
6-
Yazarlar: Elif ÖZTÜRK YILMAZTEKİN Refika OLGAN   

Bu çalışma, erken çocukluk eğitiminde kullanılan teknoloji türleri ile ilgili yapılmış olan çalışmaları açıklamaktadır. Seçilen çalışmalarda hem nitel hem de nicel araştırma y&o...

7-
Yazarlar: Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ    

Bu makalede, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin "Okul Öncesi Dönemde Resim Eğitimi Dersi"nde yaptıkları kolaj çalışmalarına ve bu çalışmaların değer...

8-
Yazarlar: Taha YAZAR Süreyya ERKUŞ   
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2011-2012 eğit...
9-
Yazarlar: Fatma ALİSİNANOĞLU Özlem ŞİMŞEK   
Araştırmanın amacı anasınıfına devam eden çocuklara yönelik Okuma Yazmaya Hazırlık Programı’nın yazmaya hazırlık becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada, kontrollü ön test son t...
10-
Yazarlar: Zuhal GİZİR ERGEN Aysel KÖKSAL AKYOL   
Bu araştırma, anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Araştırma, Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarının beş ya...
11-
Yazarlar: Özgün Uyanık Adalet Kandır   
Sıfır- altı yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemde, bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve di...
12-
Yazarlar: Mehmet Yapıcı F. Betül Ulu   
Sanayi devrimi ile birlikte giderek yükselen eğitim gereksinimi, okul öncesinden yüksek öğretime kadar bir bütünlük ve tutarlılık içinde düşünülmesi gereken bir yapıdır. Bu ...
13-
Yazarlar: Adalet Kandır Maide Orçan   
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beşaltı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerini bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır...
14-
Yazarlar: Oya RAMAZAN Sevinç DEMİR   
Araştırmada, MEB 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında öngörülen 36–48 aylık çocukların bilişsel gelişim özelliklerine örneklemin ne derece sahip olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır...
15-
Yazarlar: Aylin GÖK Selahattin TURAN Nidan OYMAN  
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, İstanbul’da özel okullarda ça...
16-
Yazarlar: Hülya GÜLAY Gülay EKİCİ   
Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaçları, kazanımları, kavramları, belirli gün ve haftaları çevre eğitimi açısından analiz etmektir. Araştırmada, Ok...
17-
Yazarlar: Angela MASHFORD SCOTT Amelia CHURCH   
Bu çalışma Konuşma Çözümlemesi kullanarak okul öncesi çevrelerde çocukların aktif katılımına imkanlar sağlayan öğretmen çocuk etkileşim özelliklerini (özellikle &oum...
18-
Yazarlar: Müge Büte  F. Ayşe Balcı    
Bu çalışma, okul müdürlerinin bakış açısıyla, bağımsız anaokullarında planlama, karar alma, eşgüdüm, iletişim ve değerlendirme süreçlerinin nasıl işlediğini betimlemek ve bu süre&...
19-
Yazarlar: Adalet KANDIR, Yrd.Doç.Dr. Nilay ERDEMİR, Öğr.Gör.Dr.   
...
20-
Yazarlar: Mine BARAN  Aysel YILMAZ  Mücahit YILDIRIM   
Ülkelerin kalkınmasında eğitim oldukça önemli bir konudur. Bir ülkede politika, ekonomi ve toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitimi ele almak gereklidir. Okul öncesi eğitim ise e...
Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 20 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.