AnasayfaDetaylı Arama
Impact Of Badminton Course Designed Badminton Course For Common And Specialized Content Knowledge Of Pre-Service Teachers

Arama yaptığınız kelime : pre-service teachers

Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 35 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar

1-
Yazarlar: Nurcan TEKİN Tuğba İNCİ Oktay ASLAN Dursun YAĞIZ 

Bu çalışma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD’de öğrenim gören 3. ve 4. sınıf ö...

2-
Yazarlar: Mustafa KAHYAOĞLU Çetin TAN Mehmet Fatih KAYA  
Eğitim sistemleri; bireysel gereksinimleri giderdiği, bireysel farklılıkları gözettiği ve bireylerin, yaşadıkları çağa ve topluma uyumlu yaşamalarını sağlayacak nitelikleri kazandırabildiği ölçü...
3-
Yazarlar: Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI Solmaz AYDIN   

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik sahip oldukları metaforik algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fak...

4-
Yazarlar: Sibel KAYA    

Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının sorgulamaya dayalı unsurların ön planda olduğu bir fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimini incelemek am...

5-
Yazarlar: Yusuf UYAR Seyit ATEŞ Kasım YILDIRIM  
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının okuduğunu anlama sürecinde öz düzenlemeye dayalı öğrenmenin özelliklerini ne düzeyde sergilediklerini belirlemektir. Bu çalışma veri...
6-
Yazarlar: Işıkhan UĞUREL Gökçe TUNCER Çağla TOPRAK  
...
7-
Yazarlar: Etem YEŞİLYURT    
...
8-
Yazarlar: Tekin ÇELİKKAYA    
...
9-
Yazarlar: Güney HACIÖMEROGLU Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU   
...
10-
Yazarlar: Çavuş ŞAHİN M. Kaan DEMİR Osman Yılmaz KARTAL  
...
11-
Yazarlar: Süleyman KARATAŞ Hatice GÜLEŞ   
...
12-
Yazarlar: Adnan BAKİ Funda AYDIN GÜÇ Zeynep Medine ÖZMEN  
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının problem çözmeyeyönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini ilk&oum...
13-
Yazarlar: Serkan SEVİM Canay Altındağ PEKBAY   
...
14-
Yazarlar: Serdar ARCAGÖK Çavuş ŞAHİN   

Bu araştırma, öğretim elemanları ve sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlamı...

15-
Yazarlar: Li LI    
Bu makale bir Birleşik Krallık üniversitesindeki bir yıllık, diğer dilleri konuşanlara İngilizcenin öğretilmesi programı süresince İngilizceyi anadil olarak konuşmayan iki öğretmen adayı öğrencinin...
16-
Yazarlar: Abdullah Ambusaidi Edward Boyes Martin Stanisstreet Neil Taylor 
...
17-
Yazarlar: Vivien Mweene Chabalengula Frackson Mumba Jonathan Chitiyo  
...
18-
Yazarlar: Mijung Kim Christine Chin   
...
19-
Yazarlar: Mehmet Kaan DEMİR Çavuş ŞAHİN Osman Yılmaz KARTAL  
Çalışmada öğretmen adaylarının sınıf içi disiplini sağlamak için hangi ceza uygulamalarını ne düzeyde tercih etme eğiliminde oldukları araştırılmaktadır. Nicel araştırma desenlerinden betimse...
20-
Yazarlar: Levent VURAL    
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çalışmalarında yaşadıkları öğrenme sorunlarını ve kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını Anadolu Ünivers...
Listeleme sayısı: 20 | Yaklaşık 35 sonuçtan 1-20 arasındaki sonuçlar
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.