AnasayfaI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri İndeksi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Dilek GÖZÜTOK ``Eğitim Programları ve Öğretim`` Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi
Koray KASAPOGLU ``Oluşturmacı`` Program Değişikliklerine Yönelik Algıları Yordayan Bir Faktör Olarak Değişime Yönelik Tutumlar
Mehmet ARSLAN “Cümle Çözümleme Yöntemi” ile “Ses Temelli Cümle Yönteminin” Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri
Ahmet GÖKMEN “İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Kazandırma” Hizmet-İçi Eğitim
Ahmet GÖKMEN 10.Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı Boyutlarına Yönelik Biyoloji Öğretmen Görüşlerinin Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Açısından Analizi
Feridun MERTER 1967`den Günümüze Lise Din Bilgisi, Ahlak ve Dİn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Türk Kültürü Konuları
Mehmet Ali ALTINOK 1968 İlkokul Programı Fen ve Tabiat Bilgisi Dersi ile 2004 İlköğretim Programında Fen ve Teknoloji Dersinin Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) Yönünden Karşılıklı İncelenmesi
Ayşegül OĞUZ 1992 Yılı Resim İş Dersi Öğretim Programı ile 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Bakımından Karşılaştırılması
Hilal KAZU 2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Ayşen ARSLAN 2006 İlköğretim Müzik Programına Uygun Olarak Hazırlanan Müzik Dersi Çalışma Kitaplarına Yönelik sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Alınması ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Cihangir AKBÜBER 4. ve 5. Sınıf Normal ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Küresel Fen Problemlerine Karşı Duyarlılıkları
Nevin ÖZDEMİR 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitaplarının Coğrafya Öğretim Programına Uygunluğunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Elif SEYLİM 9.10. ve 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme Çalışmalarının Öğretim Programlarına Uygunluğu
Abdurrahman KILIÇ Adaylık Eğitimine İlişkin Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Atilla CAVKAYTAR Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı E Abdep Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitimi İçin Gereksinim Analizi
Mehmet GÜROL Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Sevgi TURAN Akran ve Uzman Eğitmence Yürütülen Elektronik Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisinin Rollerinin Değerlendirilmesi
Canan KOÇ Aktif Öğrenme Ortamlarında Öz ve Akran Değerlendirmenin Öğrencilerin Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Üzerindeki Erkileri
Nur AKKUŞ Alanı İngilizce Olan Öğrencilerin Otonom Öğrenmede İsrar Davranışlarının İncelenmesi
Ayda Aras An Evaluation of Educational Programmes of Private Music Schools According to the Contemporary Programme Evaluation Approaches
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
»
Toplam Sayfa Sayısı: 20  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.