AnasayfaX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri İndeksi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Canan NAKİBOĞLU ``Maddenin Halleri`` Ünitesinin Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi ve Ünitenin Öğretimine Yönelik Grafik Düzenleyici Örneklerinin Hazırlanması
Esen ERSOY ``Olasılık`` Konusunun Senaryo İle Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerindeki Değişim
Yıldızay AYYILDIZ “Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” Ünitesinin Öğrenilmesinde Etkin Kavramlar
Fadime ULUSOY 11. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerle İlgili Muhakeme Süreçlerinde Ürettikleri Temsiller Arasında Kurdukları Etkileşimler
Mehmet ERDOĞAN 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Sorumluluklarını Etkileyen Faktörler: Pisa 2006`dan Yansımalar
Ayşe Zeynep ŞEN 1996 ve 2007 Yılı Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan 9. Sınıf Fizik, Kimya, Biyoloji Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirme Yeterliliğinin Karşılaştırılması
Nuray ÖNDER 1996-2012 Yılları Arasında Fizik Öğretiminde Başarıya Etki Eden Faktörler Konulu Makalelerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma
Kürşat KOYUNCU 2007 Ortaöğretim Fizik Öğretim Programının İlk Dört Yıllık Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma
Ali ERYILMAZ 2012 Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Seçme Sınavı Fizik Soruları
Çağlar YILDIRIM 21. Yüzyıl Öğretmenleri İçin Web 2.0 Araçları
Sinan OLKUN 5-7 Yaş Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi ve Saymanın Problem Çözmede Kullanımı
İsmet ERGİN 5E Modeline Göre Hazırlanmış Yatay Atış Hareketi Ders Notu Örneği
İbrahim BİLGİN 5E Modelinin Uyguladığı Sınıflardaki İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Leyla AYVERDİ 6. Sınıf Fen ve Teknoloji DersKitabında Yer Alan Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Ön Düzenleyici ve Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi
Ezgi YAZICI 6. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitesi İle Animasyon Yönteminin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması
Sümeyye YÜZERLER 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Dili Kullanabilme Becerileri
F. Gülay KIRBAŞLAR 6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Karışım, Çözelti, Çözünme Asit ve Baz Kavramlarının Araştırılması
Ayfer KARADAŞ 6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitaplarındaki Madde ve Değişim Öğrenme Alanında Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi
Safiye YILMAZ 7. Sınıf Öğrencilerinin Aynı Düzlemdeki Üç Doğrunun Oluşturduğu Açılar İle İlgili Hata ve Kavram Yanılgısı Türleri
Özal ÇETİN 7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusunda Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
»
Toplam Sayfa Sayısı: 34  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.