Anasayfa2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri İndeksi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Rahime Çobanoğlu 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programının Etkinliği: Bir Değerlendirme Çalışması
Menekşe Eskici 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğrenme Stillerine Uygunluğu
Şahika ÜNLÜ 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Taslak Öğretim Programı Çalışması
Beytullah ÖNCE A1-A2 Düzeyindeki Öğrenciler İçin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Kıymet SELVİ Acra-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
Banu YÜCEL TOY Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mustafa SAĞLAM Bazı Avrupa Üyesi Ülkelerdeki Eğitsel Yönlendirme Sitemleri ve BuSistemler Doğrultusunda Türkiyedeki Eğitsel Yönlendirme Sistemine Yönelik Çıkarsamalar
Dilşad E. Mirzeoğlu Beden Eğititmi Derslerinde Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkinÖğrenci ve Öğretmen AdaylarınınGörüşlerinin Belirlenmesi
Eriman TOPBAŞ Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisinin Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri Açısnsdan Değerlendirilmesi
Dinçer Temelli Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlilik Algıları
Ahmet SABAN Bilim, Bilimin Doğası Ve Bilimsel Okur-Yazarlık Temelli Çalışmaların Değerlendirilmesi
E. Özlem Yiğit Bilim, Teknoloji Ve Toplum Yaklaşımı Açısından Sosyal Bilgiler ve Fen Ve Teknoloji Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Ahmet Tılfarlıgil Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıf Yönetimi İle İlgili Kullandığı Taktikler (Durum Çalışması Örneği)
Duygu S.GÜLER-ÖZTÜRK Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersinde Zaman Yönetimine İlişkin Görüşleri
Ebru Öztürk Akar Biyoloji Dersi Eğitim Programı Felsefi Yaklaşımı ve Kullanılan Kavramlar İle İlgili Öğretmen İnanış ve Algıları
Erkan ESEN Çağdaş Öğretmen Modeli: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Cansev KARAKUŞ Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı Önerisi
Etem YEŞİLYURT Değerleri Kazandırmasındaki Etkililik Açısından Resmi ve Örtük Program İle Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Toplam Sayfa Sayısı: 9  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.