Anasayfa1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri İndeksi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Meral Güven “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Uygulamalarının ve Kazanımlarının Değerlendirilmesi
Hülya Güvenç “Eğitim Programları ve Öğretim” Lisansüstü Eğitim Programlarının İçerik ve Yapısal Özellikleri
Nihat UYANGÖR 12. Sınıf Matematik Öğretim Programı Limit Ünitesinin Değerlendirilmesi
Murat GÖKALP 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi
Miriam Zeliha Stebler Çavuş 1924’ten 2005’e Türkçe Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Ali Türer 1948-1968-1995 İlkokul ve 2004 İlköğretim Okulu Programlarının Bu Programlara Yansıyan Eğitim Düşüncesi Açısından Değerlendirilmesi
Asım Arı 2004 İlköğretim Programı Hakkında Üniversite EPÖ Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Görüşleri
İlkay Doğan TAŞ 2005 İlköğretim Programının Hazırlanmasında Görev Alanların ve Sınıf Öğretmenlerinin Ara Disiplin Yaklaşımına İlişkin Bilgi Durumu ve Görüşleri
Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ 2005 İlköğretim Programları Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Necdet Aykaç 2005 Yılında Yapılandırmacı Yaklaşım Temele Alınarak Geliştirilen İlköğretim Programının Uygulanma Düzeyinin Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ömer F. TUTKUN 21. Yüzyılda Eğitimde Program Geliştirme: Yeni Yönelimler, Kavramlar ve Anlayışlar
Hasan Özder 4. Sınıf Matematik Programında Yer Alan ‘Kesir Kavramı’ Ünitesinin Değerlendirilmesi
Özge CAN 5e Modeli ve Yeni Taksonomiye Göre Yapılan Öğretimin Erişiye Etkisi
Ahmet Gökmen 9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı Boyutlarına Yönelik Biyoloji Öğretmen Görüşlerinin Öğretmen Öz-Yeterlik Düzeyleri Açısından Analizi
Esed Yağcı Aday Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algı Düzeyi
Ahmet DOĞANAY Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Sırasında Bilişsel Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sümer AKTAN Akademik Bir Çalışma Alanı Olarak Program ve Programın Alt Bilgi Alanı Program Tarihi: Teorik Perspektif, Yöntem ve Yansımalar
Yalçın DİLEKLİ Aksaray İli`nde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci, Öğretmen, Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Emel Ültanır Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma–Yazma Eğitimi (KOYE)
Bahadır ERİŞTİ Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri “Türkiye İlerleme Raporları”nda “Eğitim”
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
Toplam Sayfa Sayısı: 10  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.