AnasayfaPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Makale İndeksi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler


Yıl Sayı Dönem Yazar Makale Adı Sayfa
2012 4 Mustafa Zülküf ALTAN Her Alanda Yeni Steve Jobs’lar Yaratmak için Girisimci Öğretim ve Girisimci Öğretim Üyeliği 1-8
2012 4 Mehmet KANDEMİR Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranıslarının, Kaygı, Basarısızlık Korkusu Benlik Saygısı ve Basarı Amaçları ile Açıklanması 81-88
2011 2 Yahya Altınkurt İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları 1-8
2011 2 Yahya Akyüz Osmanlı Döneminden Cumhuriyete Geçilirken Eğitim-Öğretim Alanında Yaşanan Dönüşümler 9-22
2011 2 Uğur Başboğaoğlu İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 23-30
2011 2 Ebru Kılıç Çakmak Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik, Güvenirlik Analizi ve Uygulama Sonuçları 31-40
2011 2 Ayşe Ottekin Demirbolat Öğretmenlerin Bürokratik Sosyalleşme Düzeyleri 41-55
2011 2 Serpil Durğun “Genel Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Örgüt İçi İletişim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlarla Başa Çıkma Yolları 57-68
2011 2 Cemalettin İpek Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi 69-79
2011 2 A.Serdar Öztürk Thomas Hardy’nin Hayaletli Şiirlerinde Düzene Karşı Düzensizlik 81-88
2012 1 Ahmet DOĞANAY Editörden
2012 1 Bülent AKBABA Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 1-10
2012 1 Ayten Pınar BAL İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Performans Görevi Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunlar 11-24
2012 1 Zühal ÇUBUKÇU Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Değerler 25-38
2012 1 Halil İbrahim KAYA Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Demokratik Davranışlarına İlişkin Algıları (Kars İli Örneği) 39-50
2012 1 Mustafa TERZİ İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 51-60
2012 1 Taha YAZAR Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri 61-68
2011 4 Ahmet BEDEL Kişiler Arası Sorun Çözme Beceri Eğitiminin Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Yapıcı Problem Çözme ve Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi 1-10
2011 4 H. Ahmet KIRKKILIÇ Kavram Haritalarının Okuduğunu Anlama ve Kalıcılık Üzerine Etkisi 11-18
2011 4 Çiğdem APAYDIN Sanal Okullar 19-27
2011 4 Kubilay YAZICI Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 29-37
2011 4 Levent OKUT İlköğretim Fen ve Teknoloji Matematik Öğretmenlerinin Eğitime ve Sınıf Yönetimine İlişkin İnançları Arasındaki İlişki 39-51
2011 4 Mustafa Zülküf ALTAN Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi 53-57
2011 4 Yaşar ÖZBAY Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Yardım Arama Tutumları, Cinsiyet Rolleri ve Kendini Saklama Düzeyleri 59-71
2011 4 Temel ÇALIK Güvenli Okulun Oluşturulmasında Okul İklimi: Kavramsal Bir Çözümleme 73-85
2011 4 Ufuk KARAKUŞ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu’da Nicel Bir Çalışma) 85-97
2012 4 Özden DEMİR Lise Öğrencilerinde Okul Kültürünün Bir Öğesi Olarak Okul Yasam Kalitesi Algısının İncelenmesi 9-28
2012 4 Yılmaz GEÇİT Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilissel Anlayısları 29-40
2012 4 Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Medya Okuryazarlığına İliskin Görüsleri (Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi Örneği) 41-54
2012 4 Ceylan GÜNDEĞER ÖYP Arastırma Görevlilerinin Yurt içi ve Yurt Dısı Dil Eğitimlerine Dliskin Görüsleri 55-70
«
1
2
3
4
»
Toplam Sayfa Sayısı: 4  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.