AnasayfaErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makale İndeksi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler


Yıl Sayı Dönem Yazar Makale Adı Sayfa
2012 1 Sevda ASLAN Türk Geç Ergenlerde Beş Faktör Kişilik Boyutlarının Ergenlerin Benlik Saygılarıyla Yordanması 25-40
2006 10 Mustafa ALBAYRAK Temel İşlem Becerilerinin Öğretiminde Problem Kurma - Çözme Çalışmaları 1-11
2005 8 Cengiz ŞENGÜL Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir ve Erzincan Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 91-99
2002 1 V. Aytekin SANALAN Bir Veri Tabanı Uygulaması Olarak Elektronik Portfolyo 11-21
2012 20 Raşit ZENGİN İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi 1-12
2011 20 Sibel Arslan Serbest Zaman Kullanımı: Sıradan Serbest Zaman Etkinlikleri ve Sistemli Serbest Zaman Etkinlikleri 10-25
2011 20 Oğuzhan YILMAZ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Erzincan Örneği 11-08
2011 20 Ömer Faruk ÇETİN Koordinat Düzleminde Birim Çember Yardımıyla Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonlarının Grafik Çiziminde Sayı Doğrusu Kullanımı 11-16
2011 20 Arif DANE İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğru Parçası, Doğrusallık, Işın ve Açı Kavramlarını Algılama Düzeyleri 11-17
2011 20 Nihan TÜRK İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri
2011 20 Yunus KÜÇÜKÖNER 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmen Gözüyle Çözüm Önerileri
2011 19 Hüseyin Hüsnü BAHAR 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Erzincan Örneği) 1-23
2011 19 Hakan Şevki AYVACI İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi 25-37
2011 19 İhsan ÜNLÜ Türkiye`de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi 39-54
2011 19 Nurtaç CANPOLAT Bazı Kimya Kavramlarına Yönelik İki Kademeli Çoktan Seçmeli Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması 55-80
2011 19 Çiğdem KILIÇ Küreselleşen Dünyada Dijital Bölünme Sorunu 81-91
2011 19 Haktan DEMİRCİOĞLU Anne Babaların Görüşlerine Göre Aile İşlevleri 93-105
2011 19 Gökhan AKSOY Fen ve Teknoloji Dersinin Labortuvar Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi 107-122
2011 19 Yunus Emre KARAKAYA Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Beden Eğitimi Dersi Kılavuz Kitabının Değerlendirilmesi 123-142
2011 19 Nail İLHAN Öğrencilerin Günlük Yaşamda Organik Kimyanın Kullanımına İlgileri 143-154
2011 19 Esin ŞAHİN Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğinin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği) 155-172
2011 19 Sakıp KAHRAMAN Bilgisayar Destekli 3D Öğretim Materyallerinin Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi: Atomun Yapısı ve Orbitalleri 173-188
2011 19 S. Armağan YILDIZ Problem Çözme Becerisini Geliştirme Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi 189-206
2010 18 Durmuş KILIÇ Yenilenen İlköğretim Programlarında Planlama ve Öğretmenlerin Hazır Planlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi 1-19
2010 18 Yener ÖZEN Benlik-Kavramı ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı? 21-37
2010 18 Mehmet Akif BARIŞ Üniversite Çalışanlarının Bilgisayar ve İnternet Üzerindeki Uygulamaları Kullanmalarına Yönelik Araştırma 39-54
2010 18 İhsan ÜNLÜ Televizyonun İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimiyle İlgili Algılarına Etkisi 55-73
2010 18 Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Bilgisayar Okuryazarlığı Becerisi Ediminde Eportfolyo Sürecinin Öğrenen Performansına ve Tutumlarına Etkisi 75-96
2010 18 Cemal GÜNDOĞDU Formasyon Derslerinin Yeterliğine İlişkin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerinin Görüşleri 91-114
2010 18 Bayram BAŞ Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları 115-129
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Toplam Sayfa Sayısı: 9  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.