AnasayfaTürk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi Makale İndeksi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler


Yıl Sayı Dönem Yazar Makale Adı Sayfa
2012 37 Ercan KOCAYÖRÜK Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki 24-37
2013 39 Betül MEYDAN Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme 120-129
2010 34 Eylül Spencer G. Niles Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 101-109
2010 34 Eylül Tahsin İlhan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 109-119
2010 34 Eylül Ali Eryılmaz Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma:Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık Mı? 119-128
2010 34 Eylül Aslı Uz Baş Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması 128-129
2010 34 Eylül Nursel Topkaya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları, Yeterlilik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları 139-152
2010 34 Eylül Ahu Arıcıoğlu Psi·koloji·k Danışman Adaylarının Yardım Etme Sti·lleri· 152-161
2010 34 Eylül Evrim Çetinkaya Yıldız Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk, Çevresel Güvenlik ve Okul İklimi Algısı 161-174
2010 34 Eylül Çiğdem Topcu Temel Empati Ölçeği Türkçe Uyarlaması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 174-182
2008 30 Eylül Zeynep Deniz Yöndem, Yrd. Doç. Dr. Deprem Stresi ile Başetme Stratejilleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 60-75
2008 30 Eylül Aslı Taylı, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma 89-101
2008 30 Eylül Mehmet Güven, Doç. Dr. 30. Sayı İle Merhaba 3
2008 30 Eylül Songül Tümkaya, Doç. Dr. Duygusal Zeka Mizah Tarzı ve Yaşam Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma 1-18
2006 26 Eylül Mehmet Güven, Doç. Dr. Yirmialtıncı Sayı İle Merhaba 3
2002 17 Mart Nilüfer Voltan Acar, Prof. Dr. Onyedinci Sayı Çıkarken 3
2001 16 Eylül A. Esra Aslan Kavram Boyutunda Yaratıcılık 15-21
1997 8 Eylül Nilüfer Voltan Acar, Prof. Dr. Sekizinci Sayı Çıkarken 3
2013 40 Necla ACUN KAPIKIRAN Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik 131-141
2013 40 Tahsin İLHAN Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 142-153
2013 40 Nagihan OĞUZ DURAN Minnettarlık ve Yaşam Amaçları Yazma Çalışmalarının Öznel İyi Oluşa Etkisi 154-166
2013 40 Selin ONAYLI Anne-Kız İlişkisinin Yetişkin Kızın Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuyla İlişkisinin İncelenmesi 167-175
2013 40 Çiğdem TOPCU Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu 76-85
2013 40 Fuat TANHAN Repertory Grid Görüşme Tekniğine Dayalı Olarak Okul Psikolojik Danışmanlarının Niteliklerinin İncelenmesi 186-197
2013 40 Feride BACANLI Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 198-211
2013 40 Burcu PAMUKÇU Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 212-221
2013 40 Yelda KAĞNICI Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarına Yerleştirilmesi 222-231
2013 40 Ümit MORSÜNBÜL Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Seçeneklerin Saplantılı Araştırılması 232-244
2013 39 Robert K. CONYNE Türk Psikolojik Danışma Eğitimi Programlarına Önleyici Anlayışı Dahil Etmek: Yeterlikler ve Stratejiler 1-12
2013 39 Pınar ÇAĞ Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler 13-23
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Toplam Sayfa Sayısı: 9  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.