AnasayfaEditörler ve Hakemler Kurulu
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Editör / Editor
Dr. Kürşad Yılmaz – Dumlupınar University, Turkey

Yardımcı Editörler / Associate Editors
Dr. Yahya Altınkurt – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Turgut Karaköse – Dumlupınar University, Turkey

Bölüm Editörleri / Section Editors
Eğitim Yönetimi ve Denetimi – Educational Administration and Supervision
Dr. Kamile Demir – Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması – Educational Planning and Economics
Dr. Tuncer Bülbül– Trakya University, Turkey

Eğitim Programları ve Öğretim – Curriculum and Instruction
Dr. Aytunga Oğuz – Dumlupınar University, Turkey

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme – Measurement and Evaluation in Education
Dr. Ömay Çokluk – Ankara University, Turkey

Psikolojik Danışma ve Rehberlik – Psychological Counseling and Guidance
Dr. Tuncay Ayas – Sakarya University, Turkey

Editörler ve Danışmanlar Kurulu / Editorial and Advisory Board
Prof. Dr. Ali Balcı – Ankara University, Turkey
Prof. Dr. Ayhan Aydın – Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Prof. Dr. Coşkun Bayrak – Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Kasım Karakütük – Ankara University, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Sağlam – Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu – Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Özcan Demirel – Hacettepe University, Turkey
Prof. Dr. Şefik Yaşar– Anadolu University, Turkey
Prof. Dr. Vehbi Çelik – Mevlana University, Turkey
Prof. Dr. Yaşar Özbay – Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Yıldız Uzuner – Anadolu University, Turkey

Uluslararası Editörler ve Danışmanlar Kurulu / International Editorial and Advisory Board
Prof. Dr. A. Ross Thomas – University of Wollongong, Australia
Prof. Dr. Andrej Sorgo – University of Maribor, Slovenia
Prof. Dr. Anita Woolfolk Hoy– Ohio State University, USA
Prof. Dr. Brian Roberts– University of Hull, UK and Shenyang Normal University, People’s Republic of China
Prof. Dr. Duncan Waite – Texas State University, USA
Prof. Dr. Edward Pajak – Johns Hopkins University, USA
Prof. Dr. Fenwick W. English – University of North Carolina, USA
Prof. Dr. Sumaya Azmi Al-Muhtaseb – Al-Isra University, Jordan
Prof. Dr. William W. Toili – Western University College of Science and Technology, Kenya

İngilizce Redaksiyon / English Redaction
H. Özge Bahar – Dumlupınar University, Turkey

Teknik Destek / Technical Support
Evrim Erol – Dumlupınar University, Turkey

Hakem ve Danışma Kurulu / Referee and Advisory Board
Dr. Abdurrahman İlğan – Celal Bayar University, Turkey
Dr. Adnan Erkuş – Mersin University, Turkey
Dr. Adnan Küçükoğlu – Atatürk University, Turkey
Dr. Ahmet Şimşek– Sakarya University, Turkey
Dr. Ahmet Yayla – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Ali Fuat Arıcı – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Ali Murat Sümbül – Selçuk University, Turkey
Dr. Ali Rıza Erdem – Pamukkale University, Turkey
Dr. Aycan Çiçek Sağlam – Zonguldak Karaelmas University, Turkey
Dr. Aynur Bozkurt Bostancı – Sakarya University, Turkey
Dr. Aysun Erginer – Gaziosmanpaşa University, Turkey
Dr. Baykal Biçer – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Berna Aslan – Ankara University, Turkey
Dr. Binali Tunç – Mersin University, Turkey
Dr. Binnur Yeşilyaprak – Ankara University, Turkey
Dr. Cem Oktay Güzeller – Akdeniz University, Turkey
Dr. Cem Topsakal – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Cemalettin İpek – Rize University, Turkey
Dr. Cemil Yücel – Uşak University, Turkey
Dr. Cenk Yoldaş – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Cevat Elma – Ondokuz Mayıs University, Turkey
Dr. Coşkun Arslan – Selçuk University, Turkey
Dr. Cüneyt Birkök – Sakarya University, Turkey
Dr. Çetin Terzi – Anadolu University, Turkey
Dr. Davut Okçu – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Deniz Gülleroğlu – Ankara University, Turkey
Dr. Duygu Anıl – Hacettepe University, Turkey
Dr. Ebru Oğuz – Ondokuz Mayıs University, Turkey
Dr. Elife Doğan Kılıç – Sinop University, Turkey
Dr. Emine Babaoğlan – Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Dr. Engin Aslanargun – Düzce University, Turkey
Dr. Engin Deniz – Selçuk University, Turkey
Dr. Erdal Hamarta – Selçuk University, Turkey
Dr. Eren Kesim – Anadolu University, Turkey
Dr. Ergin Erginer – Gaziosmanpaşa University, Turkey
Dr. Erkan Yaman – Sakarya University, Turkey
Dr. Erol Karaca – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Ersin Altıntaş – Sakarya University, Turkey
Dr. Ertan Zerayak – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Esmahan Ağaoğlu – Anadolu University, Turkey
Dr. Fahriye Hayırsever – Düzce University, Turkey
Dr. Fatih Töremen – Zirve University, Turkey
Dr. Ferman Konukman – State University of New York, USA
Dr. Feyyat Gökçe – Uludağ University, Turkey
Dr. Fuat Tanhan – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Göksu Gözen-Çıtak – Ankara University, Turkey
Dr. Gülay Ekici – Gazi University, Turkey
Dr. Güven Özdem – Giresun University, Turkey
Dr. H. Basri Memduhoğlu – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. H. İbrahim Diken – Anadolu University, Turkey
Dr. H. Ömer Adıgüzel – Ankara University, Turkey
Dr. Halil Işık – Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Dr. Havva Yaman – Sakarya University, Turkey
Dr. Hikmet Yazıcı – Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Hilal Kazu – Fırat University, Turkey
Dr. Hilmi Süngü – Bozok University, Turkey
Dr. Hüseyin Yolcu – Kastamonu University, Turkey
Dr. İmam Bakır Arabacı – Fırat University, Turkey
Dr. İnayet Aydın – Ankara University, Turkey
Dr. İsmail Aydoğan – Erciyes University, Turkey
Dr. İsmail Karakaya – Ondokuz Mayıs University, Turkey
Dr. Kadir Beycioğlu – Dokuz Eylül University, Turkey
Dr. Kemal Oğuz Er – Balıkesir University, Turkey
Dr. Kürşad Gülbeyaz – Dicle University, Turkey
Dr. Lale Altınkurt – Dumlupınar University, Turkey
Dr. M. Akif Helvacı – Uşak University, Turkey
Dr. M. Barış Horzum– Sakarya University, Turkey
Dr. Mehmet Gültekin – Anadolu University, Turkey
Dr. Melek Kalkan – Ondokuz Mayıs University, Turkey
Dr. Melike Türkan Bağlı – Ankara University, Turkey
Dr. Mesut Sağnak – Niğde University, Turkey
Dr. Muhammet Uşak – Zirve University, Turkey
Dr. Murat İskender – Sakarya University, Turkey
Dr. Murat Kayri – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Murat Taşdan – KafkasUniversity, Turkey
Dr. Mustafa Bayrakçı – Sakarya University, Turkey
Dr. Mustafa Erdem – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Mustafa Koç – Sakarya University, Turkey
Dr. Mustafa Şahin – Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Mustafa Tatar – Yüzüncü Yıl University, Turkey
Dr. Mustafa Yavuz – Selçuk University, Turkey
Dr. Mücahit Kağan – Erzincan University, Turkey
Dr. Müge Şen – Ankara University, Turkey
Dr. Müyesser Ceylan – Anadolu University, Turkey
Dr. Nihal Ahioğlu – Kastamonu University, Turkey
Dr. Niyazi Can – Erciyes University, Turkey
Dr. Nükhet Demirtaşlı – Ankara University, Turkey
Dr. O. Metin Aşçı – Celal Bayar University, Turkey
Dr. Osman Titrek – Sakarya University, Turkey
Dr. Ömer Kutlu – Ankara University, Turkey
Dr. Özge Hacıfazlıoğlu – Bahçeşehir University, Turkey
Dr. Özlem Çakır – Ankara University, Turkey
Dr. Ramazan Abacı– Sakarya University, Turkey
Dr. Ramazan Baştürk – Pamukkale University, Turkey
Dr. Refik Balay – Harran University, Turkey
Dr. Sadegül Akbaba Altun – Başkent University, Turkey
Dr. Sadık Kartal – Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Dr. Selda Polat – Kastamonu University, Turkey
Dr. Sıdıka Gizir – Mersin University, Turkey
Dr. Suat Türkoğuz – Dokuz Eylül University, Turkey
Dr. Suat Ungan – Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Şahin Kesici – Selçuk University, Turkey
Dr. Şakir Çınkır – Ankara University, Turkey
Dr. Şenay Sezgin Nartgün – Abant İzzet Baysal University, Turkey
Dr. Şener Büyüköztürk – Gazi University, Turkey
Dr. Şirin Benuğur – Dumlupınar University, Turkey
Dr. Tuğba Hoşgörür – Muğla University, Turkey
Dr. Turan Akman Erkılıç – Anadolu University, Turkey
Dr. Türkay N. Tok – Pamukkale University, Turkey
Dr. Ümit Çelen – Eskişehir Osmangazi University, Turkey
Dr. Yaşar Kop – Kafkas University, Turkey
Dr. Yusuf Cerit – Abant İzzet Baysal University, Turkey
Dr. Yusuf İnandı – Mersin University, Turkey
Dr. Yücel Şimşek – Anadolu University, Turkey
Dr. Zekeriya Nartgün – Abant İzzet Baysal University, Turkey
Dr. Zuhal Cafoğlu – Gazi University, Turkey
Dr. Zülfükar Deniz – Ankara University, Turkey
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.