AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli, elektronik bir dergidir. EBAD, eğitim bilimleri ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergiye gönderilecek makalelerin editor@ebad-jesr.com e-posta adresine Word dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye ulaşan makaleler ön incelemeden sonra bölüm editörlerine ulaştırılmakta ve bölüm editörlerinin incelemesinden sonra, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerde şu hususlara dikkat edilmelidir:

1. Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

2. Herhangi bir bilimsel etkinlikte sunulmuş olan eserlerde etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

3. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

4. Lisansüstü öğretim tezlerinden üretilen makalelerde, bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu tip makalelerde haksız yazarlık1 olması durumunda bu durumdan yazarlar sorumludur.

5. Bir yazının değerlendirmeye alınabilmesi için APA Yazım Kılavuzuna (Publication Manual of the American Psychological Association) uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

6. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamakta ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilmektedir.

1 Üniversiteler Arası Kurul’a göre haksız yazarlık, aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı bulunduğu halde bu kişileri yazarlar arasına katmamak, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olamayan bir biçimde değiştirmektir. Yazarlık hakkı ise çalışmanın tasarımında; veri toplanması, analizi veya değerlendirilmesinde; yazımında katkı vermiş olmayı gerektirmektedir. Başkalarının çalışmasına sadece yazım aşamasında katkıda bulunmak yazarlık hakkı doğurmamaktadır. Bu anlamda lisansüstü öğretim tezlerinden üretilen makalelerde bu durum mutlaka belirtilmeli ve sadece tez yazarının ya da tez yazarı ile birlikte danışmanının ismi olmalıdır.

7. Makalede yer alacak şekil, grafik ve benzeri çizimlerin ölçüleri 10 cm x 18 cm boyutlarını geçmemelidir.

8. Makaleler Türkçe metin, İngilizce uzun özet, kaynakça ve ekler dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.

9. Makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş ve 150 sözcüğü geçmeyen, Türkçe ve İngilizce bir özet (abstract) sunulmalıdır.

10. Ayrıca, araştırmanın/makalenin kavramsal çerçevesini, problemini ya da amacını, yöntemini, bulgularını, tartışma/sonuç ve önerileri içeren, 1200–1500 sözcük arası kapsamlı bir İngilizce özet sunulmalıdır. Makalenin İngilizce olması durumunda 1200–
1500 sözcük arası özet Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

11. Metin içinde yapılacak vurgulamalar italik olarak yapılmalıdır. Altı çizili ya da koyu kullanılmamalıdır.

12. Gönderilen aday makaleler “Microsoft Word 2003” formatında kaydedilmiş olmalıdır.

13. Yayınlanan çalışmaların içeriğinden, savunulan görüşlerden, kaynakların doğruluğundan, alıntı ile telif hakkı olan şekil ve görsellerden yazar/yazarlar sorumludur.

14. Yayına kabul edilen makaleler için yazar ya da yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

15. Dergiye gönderilen makaleler ve disketler, yazı yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmemektedir.

16. Yazar ya da yazarların, yayına kabul edilen makalelerin İngilizce son okuma (proofreading) ve diğer işlemler nedeniyle oluşan 200 TL maliyeti dergi hesabına

(Kürşad Yılmaz- İş Bankası – IBAN: TR520006400000146020022432) yatırması gerekmektedir.

0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.