AnasayfaYazarlara Bilgi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Dergi Politikası

Mesleki Eğitim Dergisi (MED), mesleki eğitim ile ilgili üretilen nitelikli makalelerin yer alacağı akademik bir yayındır. MED “Hakemli” bir dergidir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ismi gizli tutulan alanla ilgili uzman hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. MED, yılda iki defa yayınlanır. MED’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makaleler için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “İmla Kılavuzu”, İngilizce makaleler için ABD İngilizce gramer kuralları esas alınır. Derginin tüm hakları saklıdır.

Yayım Kuralları

1. Gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması veya yayım için değerlendirme aşamasında bulunmamamsı gerekir. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tez olarak kabul edilmişse tarih ve yer bildirmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun gönderilmesi durumunda yayınlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

2. Yazılar tüm metin girintili paragraflar, noktalar ve referanslar dahil A4 boyutundaki kağıdın sadece bir yüzüne 12 punto Times New Roman harf karakteri ile ve tek satır aralıkla sayfanın iki yanından 3,5 cm, üst ve alttan 3 cm boşluk bırakılarak ve sağ alt köşeye sayfa numarası eklenerek gönderilmelidir. Yazılar (notlar, referanslar ve kaynakça dahil), 16 sayfayı geçmemelidir. Varsa şekil ve tablolara numara sırası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildi ise alt yazıda kaynağı yazılmalıdır. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yazım programı ile (Word for Windows) yazılmalıdır.

3. Yazarın ünvanı, adı ve soyadı başlığın altına ve sağa yazılmalı, ortak yazarlar varsa yan yana, aralarına virgül (,) konularak yazılmalıdır. İsimlerin üzerine birer yıldız (*) konulmalı ve sayfanın altında yazın çalıştığı kurum adı açıklanmalı ve e-posta adresi belirtilmelidir.

4. Yazılarda aşağıdaki sıra izlenmelidir.Türkçe özet (50-200 sözcük), İngilizce özet (50-200 sözcük), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler ve Kaynakça. İngilizce özetin başında makalenin İngilizce adı yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin altında anahtar kelimeler belirtilmelidir. Kaynaklar sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan kaynak gösterme yöntemlerinden biri olan (Soyadı, Yıl) belirtme kullanılmalıdır. Çalışmaların sonuna alfabetik sıraya göre “Kaynakça” verilmelidir. Kaynakların doğruluğu yazarın sorumluluğundadır. Notlar ve kaynaklar ayrılmalıdır. Varsa notlar metin içinde numaralandırılıp, netin sonuna numara sırasına göre ve kaynaklardan önce yerleştirilmelidir. Kaynakların Kaynakçada gösterilmesi aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır. Kitaplar:Soyadı, Adı. Yıl. Kitap Adı. Basımevi Adı, Basım Yeri.Tezler:Soyadı, Adı. Yıl. Tez Adı. Tezin yapıldığı Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı Adı.Makaleler:Soyadı, Adı. Yıl. Makale Adı. Dergi Adı. Cilt(Sayı): sayfa numarası

5. Dergide yayınlanan yazı ve görsel malzemeler, dergi adı belirtilerek alıntı yapılabilir.

6. Yazılar, bir dilekçe ile birlikte yazarların ismi olmayan metin iki kopya ve CD’ye kaydedilmiş olarak iletişim adresine elden veya posta ile ulaştırılmalıdır. Başvuru dilekçesinde yazar/yazarların ismi, açık adresleri, telefon, fax ve e-posta adresleri yer almalıdır. Makale birden fazla yazarlı ise, başvuru dilekçesine metin ile ilgili tüm yazışmaların gönderilebileceği sorumlu yazarın iletişim bilgileri ayrıca eklenmelidir.Yazıların DeğerlendirilmesiYayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, editör tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra yayın kuruluna ve oradan da uygun bulunursa hakemlere gönderilir. Yazıların yayınlanma kararı, hakemlerden alınacak değerlendirmelere bağlıdır. Hakemler, yazılar hakkında önerilerde bulunabilir. Yazarlardan hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazıları geliştirme veya değiştirmeleri istenebilir. Hakemlerden gelen cevaplar doğrultusunda kabul edilen araştırma türü yazılar, istatistik danışmanına gönderilir. Yayın için kabul edilen tüm yazılar Türkçe ve İngilizce danışmanları tarafından incelenir. Hakem raporlarına göre değişiklik yapılması şartıyla yayınlaması uygun görülen ve son düzeltme için yazarlarına gönderilen yazılar istenilen değişiklikler yapılarak onbeş (15) gün içinde iletişim adresine gönderilmelidir. İstenen sürede düzeltilmesi yapılmayan yazılar hakkındaki takdir yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu fikri bütünlüğü bozmamak kaydıyla yazıda her türlü düzeltme ve kısaltmaları yapabilir. Hakemler tarafından red olunan yazılar, hakem raporlarının bir örnekleriyle yazara gönderilebilir. Teslim tarihinden itibaren ilk iki sayıda yayınlanmayan yazılar hakkında yazarlarına bilgi verilecektir. Gönderilen yazılar yayınlasın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilemez. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarına aittir. Metinleri yayın ve telif hakları dergiye aittir. Yayınlanan her yazı için o yazının yazar/yazarlarına makalenin yayınlandığı dergiden birer adet gönderilecektir.


0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.