AnasayfaEditörler ve Hakemler Kurulu
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kadir ASLAN
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Prof. Dr. İbrahim DÖNMEZER
Prof. Dr. Şevket TOKER
Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA
Doç. Dr. Eralp Altun
Doç. Dr. Mustafa İnceoğlu
Doç. Dr. Hülya Yılmaz (Editör)
Yrd. Doç. Dr. Hakan Atılgan (Eş Editör)


Hakem Kurulu

Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. Meral Aksu (ODTÜ)
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu (Akdeniz Üni.)
Prof. Dr. Özcan Demirel (Hacettepe Üni)
Prof. Dr. Ahmet Duman (Muğla Üni.)
Prof. Dr. Müfit Gömleksiz (Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Mübeccel Gönen (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Tanju Gürkan (Ankara Üni.)
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu (Marmara Üni.)
Prof. Dr. Emine Nilgün Metin (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı (Abadolu Üni.)
Prof. Dr. Mustafa Sağlam (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. Ata Tezbaşaran (Mersin Üni.)
Prof. Dr. Gülten Ülgen (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Münevver Yalçınkaya (Ege Üni)
Prof. Dr. Ali Yıldırım (ODTÜ)
Doç. Dr. Arif Altun (Hacettepe)
Doç. Dr. Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı (Ankara Üni.)
Doç. Dr. Çağlayan Dinçer (Ankara Üni.)
Doç. Dr. Alim Kaya (İnönü Üni.)
Doç. Dr. Sinan Olkun (Ankara Üni)
Doç. Dr. Ceren Tekkaya (ODTÜ)
Doç. Dr. A. Sibel Türküm (Anadolu Üni.)
Doç. Dr. Aysun Umay (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Soner Yıldırım (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Uğur Altunay (Dokuz Eylül Üni)
Yrd. Doç. Dr. Arzu Arıkan (Anadolu Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Alper Başbay (Ege Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Yelda Bektaş (Ege Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Berrin Burgaz (Hacettepe Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Nilay Bümen (Ege Üni.)
Yrd. Doç. Dr. İkram Çınar (İnönü Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Asım Çivitci (Pamuk Kale Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Günseli Girgin (Dokuz Eylül Üni)
Yrd. Doç. Dr. Berna Gücüm (Hacettepe Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kelecioğlu (Hacettepe Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Zekeriye Nartgün (Abant İzzet Baysal Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Silman (Yakın Doğu Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Hülya Şahin (Mehmet Akif Ün.)
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Tonbul (Ege Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul (Ege Üni)
Dr. Oylum Akkuş (Hacettepe Üni.)
Dr. Nuri Doğan (Hacettepe Üni.)
Dr. Gürcü Koç (Gazi Üni)
Dr. İsmail Zencirci (Balıkesir Üni.)


0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.