AnasayfaXVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 1-3 Ekim 2009
Düzenleyen: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: İzmir

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Meral Taner DERMAN Araş Gör, ÖMÜR SADİOĞLU Araş Gör 10-11 Yaş Çocuklarinin Saldirganlik ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi
Hüseyin ÇALIŞKAN Dr. 1998 ve 2005 Programi Temelindeki Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Sinav Sorularinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Şengül UYSAL, Ayhan AYDIN Prof. Dr., Yılmaz SARIER 2003 - 2006 Pısa Matematik Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Sınavda EnBaşarılı Beş Oecd Ülkesi-Türkiye Örneği)
Coşkun ERDAĞ, Ayhan AYDIN Prof. Dr., Nuray TAŞ Araş. Gör. 2003 - 2006 Pısa Okuma Becerileri Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Sınavda En Başarılı Beş Oecd Ülkesi-Türkiye Örneği)
Elif AYDOĞDU, Ayhan AYDIN, Prof. Dr., Ayşe DÖNMEZ, Araş. Gör. 2003-2006 Pısa Fen Bilimleri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (Sınavda En Başarılı Beş Oecd Ülkesi-Türkiye Örneği)
Gürbüz OCAK, Yrd. Doç. Dr., İclal OCAK, Yrd. Doç. Dr., H.Hüseyin MERGEN 2005 İlköğretim Programlarının Öğrenci Velilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Serpil KILIÇ, Araş. Gör., İbrahim DEMİR, Yrd. Doç. Dr., Özer DEPREN 2006 Yılı Ortaöğretim Kurumları Matematik Başarısının Karar Ağacı Yaklaşımı İle Modellenmesi
Meltem ÇENGEL, Araş. Gör., Adil TÜRKOĞLU, Prof. Dr. 2006 - 2007 İlköğretim Dördüncü Sınıf Bilgisayar Dersi Programının Değerlendirilmesi
Reyhan KUŞ 5 N 1 K Atölyesi
Esra ÇAKAR, Araş. Gör., Fethi ÇELİK , Yrd. Doç. Dr. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Programının Bilimsel Süreç Becerileri Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi
Nalan AKKUZU, Araş. Gör., Hüsamettin AKÇAY, Hüseyin GÜLÜM 9. Sınıf Kimya Dersinin ve Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi ve Yeni Müfredat İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Soner Mehmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr., Leyla ERKUŞ Abd, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Süreci ve Uygulamaları
Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr., Beril CEYLAN, Araş. Gör., Onur DÖNMEZ, Araş. Gör. Açık Ders Malzemelerine Genel Bir Bakış:Ege Üniversitesi Örneği
Süleyman Nihat ŞAD Aday İngilizce Öğretmenlerinin Alan Derslerinde İngilizce Konuşmama Nedenleri: Nitel Bir Çalışma
Mualla (Bilgin) AKSU, Prof. Dr. Aday Öğretmenlerin Özyeterlik Duyguları
Çetin ERDOĞAN, Araş. Gör., Nihan DEMİRKASIMOĞLU, Araş. Gör. Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Murat BALKIS, Yrd. Doç. Dr., Erdinç DURU, Yrd. Doç. Dr., Mustafa BULUŞ, Yrd. Doç. Dr. Akademik Erteleme Eğilimi-Akademik Başarı İlişkisinde Akademik Özdeşleşme Ve Kişisel Sorumluluğun Rolü
Mehmet KANDEMİR, Araş. Gör., Yaşar ÖZBAY, Yrd. Doç. Dr. Akademik Özyeterlik Ölçeğinin (Aöyö) Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Emel TÜZEL, Araş. Gör. Akademisyenlerin Duygusal Devamlilik ve Normatif Örgütsel Bağlilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği)
Gülçilem ŞAHİN, Araş. Gör., Figen Akça, Yrd. Doç. Dr. Aksaray’da Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Profilleri
Vakur Çifçili, Yrd. Doç. Dr. “Alan Eğitiminde Araştırma Projesi’’ Dersinde Verilen Dönem Projelerine Ait Bir Durum Saptama Çalışması
Firdevs Savi, Yrd. Doç. Dr. Algılanan Sosyal Destek İle Davranış Sorunları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Serap ERDOGAN, Yrd. Doç. Dr. Altı Yaş Grubu Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri İle Matematik Becerilerinin Karşılaştırılması
Ülkü Büşra ÜLKÜ, Ebru DERETARLA GÜL, Yrd. Doç. Dr. Ana sınıfı ve ilköğretim 1. Sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
Eyüp SEVİMLİ, Araş. Gör., Ali DELİCE, Yrd. Doç. Dr., Nur Esra YENGİN Analiz Dersi Öğrencilerinin Belirli İntegral Konusundaki Çoklu Temsil Kullanma Becerilerinin İncelenmesi
Vesife HATISARU Anlatım Yönteminin Güçlendirilmesi: Örnek Bir Matematik Etkinliği Uygulaması
Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT, Abdullah ATLI, Şehit Kemal ÖZALPER Anne Babası Boşanmış Ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Emine Gül KAPÇI, Doç. Dr., Selen DEMİRCİ Anne-Baba Tutum Ölçeğinin 3-13 Yaş Aralığında Çocuğu Bulunan Annelerde Değerlendirilmesi
Perihan ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr., Nuray SENEMOĞLU, Prof. Dr. Annelerin Görüşlerine Göre, Babaların Çocukları İle Etkileşimleri
Dilek İNNECİ Atasözlerinin Sınıflandırılarak Öğretilmesi
Aslı AĞIROĞLU BAKIR, Necdet KONAN, Yrd. Doç. Dr. Avrupa Birliği Gençlik Programlarının Lise Öğrencileri Arasındaki Bilinirlik Düzeyi
Mustafa ERGUN, Yrd. Doç. Dr., Gülşah KAYA Avusturya Ve Türkiye’deki İlköğretim Branş Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
Raziye Günay BİLALOĞLU, Araş. Gör., Ebru DERETARLA GÜL, Yrd. Doç. Dr. Babaların Çocuklarıyla Olan Etkileşimleri
Selcuk ACAR, Uzeyir OGURLU Başarı İle Yakınsak Ve Iraksak Düşünme Arasındaki İlişki
Muhammed Emin KAFKAS, Bilal ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr., Mahmut AÇAK Beden Eğitim Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılar İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki
Özlem KARAIRMAK, Yrd. Doç. Dr., Rahşan SİVİŞ ÇETİNKAYA, Yrd. Doç. Dr. Benlik Saygısının Ve Kontrol Odağının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Bir Model Test Etme Çalışması
Esen ALTUNAY, Münevver YALÇINKAYA , Prof. Dr. Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Oğuz SERİN, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi
Ömer BEYHAN , Yrd. Doç. Dr., Aslıhan DEMİRCİ , İbrahim USLU, Prof. Dr. Bilgisayar Destekli Hareketli Görsel Materyallerin Kimya Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi
İbrahim ERDOGAN , Doç. Dr. Bilim Teknoloji ve Toplum Uygulamasının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini, Eleştirel ve Bilimsel Düşüncelerini Geliştirmeye Yönelik Etkileri
Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Dr., Ziya KILIÇ, Prof. Dr. Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası İle İlgili Kavramları Anlama Düzeylerine Etkisi
S. Sadi SEFEROĞLU , Doç. Dr., Cenk AKBIYIK, Yrd. Doç. Dr. Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Öğretmenlerin Teknolojiyi Kullanma Durumları
Feyyat GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr. Bilişsel Alan Parametrelerinde Öğrenci ve Öğretmen Performansı
Fatih AYGÖREN Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları 1. 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerini Çözmede Kavrama Süreçlerinin İncelenmesi
Osman ÇİMEN, Araş. Gör., Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kpss İle İlgili Görüşleri
Özlem TAŞDELEN, Araş. Gör., Osman ÇİMEN, Araş. Gör. Biyoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi
Ayşegül ERGÜL, Araş. Gör., Çağlayan DİNÇER, Prof. Dr. Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi - 3’ Ün 36 - 47 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
Işık SABIRLI ÖZIŞIKLI , Araş. Gör. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Birimi`nde Bir Aile Katılımı Araştırması
Erten GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr. Büyükşehire Göç Eden Ailelerin Çocuklarının İlköğretime Uyum Sorunları
Tevfik İŞLEYEN, Yrd. Doç. Dr., Gürsel GÜLER, Araş. Gör. Cebir Karoları İle Cebirsel İfadelerin Çarpımı Konusunun Öğretiminde Yaşanan Güçlükler
Yasemin KATRANCI, Araş. Gör. Cinsiyet, Yaşam Standardı ve Matematik Başarısı İle Matematiğe Yönelik Tutum Arasındaki İlişki
Alaattin KIZILÇAOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Hakan ÖNAL, Ceylan ÇAKIR, Araş. Gör. Coğrafya Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Web Portalı Önerisi
Zekiye ÇILDIR Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sanat Eğitiminde Müzeler
Engin DEMİR Cumhuriyet’ten Günümüze Mesleki - Teknik Eğitim Reformları
Cemile Arzu AYTEKİN, Dr. Çağdaş Resim Sanatı Bağlamında Güzel Sanatlar Eğitimi Anasanat Atölye Resim Dersi İçeriğinin Analizi
Kısmet DELİVELİ Çağrışımsal Ses Öğretim Yöntemi
Ertan ZEREYAK, Yrd. Doç. Dr., Esma GENÇ ÇOLAK, Dr. Çalışma Yaklaşımları Envanterinin Dilsel Eş Değerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Vahide CAN Çevrimiçi Derslerde Öğretim Elemanlarının Kullandığı Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Üzerine Bir Araştırma
Fırat SARSAR, Araş. Gör., Tarık KIŞLA, Y. Deniz ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamlarının Duygusal Zeka Üzerindeki Etkileri
Mustafa YAŞAR Çizgi Filmlerdeki Saldırgan İçerikli Görüntülerin, Çocukların Serbest Oyunları Sırasındaki Saldırganlık Düzeylerine Etkisi
Fatma SADIK, Dr., Halil ÇAKAN, Doç. Dr., Kazım ARTUT Çocuk Resimlerine Yansıyan Çevre Sorunlarının Sosyo-Ekonomik Farklılıklara Göre Analizi
Murat GÖKALP, Yrd. Doç. Dr., MEHMET TEYFUR Çocukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Dersinin Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Murat KAYRİ, Yrd. Doç. Dr. Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Uzanımları (Multıvarıate Adaptıve Regressıon Splınes)Yönteminin Yansız ve Sapmasız Ölçme İşlemlerindeki Etkililiği: Bir Uygulama Örneği
Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN , Araş. Gör., Mehmet KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr., Turan KAYIRAN Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
Özlem KARAIRMAK, Yrd. Doç. Dr., Rahşan SİVİŞ Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr. Deprem Deneyimini Yaşamış Yetişkinlerin Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki
Deniz KARDEŞ, Ali DELİCE, Doç. Dr., Emin AYDIN, Doç. Dr. Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Beklentilerini Karşılama Düzeyi
Hüseyin ANILAN, Yrd. Doç. Dr., Berrin GENÇ, Derya Göl DEDE Destekleyici Metin Çalışmalarının Öğrencilerin Kelime Kazanım Düzeylerine Etkisi
Yücel KAYABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Demokratik Bir Sınıf Ortamı Açısından Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Davranışlarının Değerlendirilmesi
Aytaç SATICI, Mahmut KURU, Hasan ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Devlet Okulu Yöneticilerinin Mobing’e (Yıldırmaya) Yönelik Algı Düzeyleri
Nilay DEREOBALI , Yrd. Doç. Dr., Sibel SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Dezavantajlı Bölgelerde Erken Çocuklukta Gelişimin Desteklenmesi İçin Alternatif Bir Model: Oyuncak Kütüphaneleri
Meral Özkan GÜRSES, Oktay Cem ADIGÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Dil Öğrenme Stratejileri Öğretim Modellerinin Karşılaştırılması
İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU, Dr. Doğu Bölgelerinde Sosyo-Ekonomik Yaşam, Eğitim ve Mehmetçik Dershaneleri
Hüseyin HÜSNÜ BAHAR, Yrd. Doç. Dr., Fatma ÖZKAYA, Nurettin BİROL, Yrd. Doç. Dr. Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Aslıhan FENLİ, Veli ACAR, Araş. Gör., Hülya ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Drama Dersinin İletişim Becerilerine Katkısı
Selma KAYA, Meriç TUNCEL , Yrd. Doç. Dr. Duyuşsal Alan Kazanımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Firdevs SAVİ, Yrd. Doç. Dr., Rengin AKBOY, Prof. Dr. Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri İle Ergenlerde Algıladıkları Davranış Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Engin KARADAĞ, Araş. Gör., Nihat ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr., Rüştü YEŞİL, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Araştırma Dergileri Editör Ve Hakemlerin Makale Yayın Sürecinde Sergiledikleri Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Fidel ATEŞ, İhsan TOPÇU, Fatih PEHLİVAN Eğitim Denetimine İlişkin Kavramlar Üzerine Bir Araştırma
Gürcü KOÇ ERDAMAR, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültelerinde Görevli Öğretim Elemanlarının Elektronik Kaynak Tercihleri: Gazi Üniversitesi Örneği
Nazife AYDINOĞLU, Doç. Dr., Eda ÜSTÜNEL , Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültelerinde Üretimsellik
Yılmaz TONBUL, Yrd. Doç. Dr., Esen ALTUNAY Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı
Zeynep KAYA, Araş. Gör. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerindeki Başarı Durumları
Nurcan GÖKÇAKAN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddetle İlgili Düşünceleri ve Yaşantıları
Sami OLUK, Yrd. Doç. Dr., Hakan ÖNCÜL Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Kavramları Anlama Düzeyleri
Özkan ÇELİK, Araş. Gör., Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Stillerine Göre Bilişsel Senaryo Yazma Becerilerinin Belirlenmesi
Özlem KARAKIŞ, Zuhal GÜRCAN, Zeynep DEMİRTAŞ, Araş. Gör. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
Birsen SERHATLIOĞLU, Araş. Gör., Aysun GÜROL, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Örtük Programa İlişkin Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)
Hüsne DEMİREL, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilgiyi Arama Alışkanlıkları
Seda KERİMGİL, Araş. Gör., Mehmet GÜROL, Prof. Dr. Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Doç. Dr., Ayşe Ülkü KAN, Araş. Gör., Serav BİÇER Eğitim Fakültesi Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri (Fırat Üniversitesi Örneği)
Veli ACAR, Araş. Gör., Bayram BIÇAK, Yrd. Doç. Dr., Ömer Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Programları Değerlendirme Ölçeği (Epdö)
Kerim GÜNDOĞDU, Yrd. Doç. Dr., Ceyhun OZAN, Araş. Gör., Adnan TAŞGIN, Araş. Gör. Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme (Jigsaw)Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Ebru KARATAŞ, Araş. Gör., Cemil YÜCEL, Doç. Dr. Eğitim Yöneticilerinin Benimsedikleri İş Değerleri
Ergül DEMİR Eğitim Yöneticilerinin Çatışma Algıları ve Çatışma Çözme Tutumları

Hüseyin Can ŞENEL Eğitimde Wiki Uygulamaları: Bilişim Teknolojileri Dersinden Örnekler
Uğur YILDIZ, Vedat AKBAŞ Eğitimde Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Eğitim Alanındaki Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Vesife HATISARU, Bülent ÇETİNKAYA, Dr. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sabit ve Doğrusal Fonksiyon Konularına Ait Bilgil
Sevda ASLAN, Dr., Halil AŞICI Ergenlerde Okul Zorbalığı İle Algılanan Benlik Belirginliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fulya CENKSEVEN ÖNDER, Yrd. Doç. Dr., Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU, Araş. Gör. Ergenlerde Öznel İyi Olmanın Yordayıcıları Olarak Karar Verme ve Problem Çözme
Mustafa SÜRÜCÜ, Araş. Gör., Bahadır ÖZCAN Ergenlerin Yılmazlık Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
Mustafa ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Ruşen DUMAN Erken Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi
Gökçe KARAMAN, Araş. Gör., Ayşegül ERGÜL, Araş. Gör., Aliye ERDEM, Araş. Gör. Erken Çocukluk Döneminde Öğretmenlerin Ele Aldığı Kavramların Değerlendirilmesi
Yasin ÖZARSLAN, Araş. Gör. Etkileşimli Sınıf Teknolojileri
Özgür TAŞKIN, Yrd. Doç. Dr. Evrim Kuramı Daha Kolay Nasıl Algılanabilir? Jeolojik Zaman Cetveli İle Evrim Kuramı Öğretimi
Mediha SARI, Dr., Kürşat KARASOLAK Farklı Mimari Özellikleri Olan İlköğretim Okullarında Binaların Taşıdığı Mesajların Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
Mukadder BOYDAK ÖZAN , Yrd. Doç. Dr., Canan DEMİR Farklı Okul Türüne Göre Okul Kültürü Metaforuna İlişkin Algı Düzeyleri
Sevil KURT, Araş. Gör., Ayşe AYTAR, Araş. Gör. Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ceren ÇEVİK, Araş. Gör., Figen ÇAM, Araş. Gör. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Programı Hakkındaki Görüşleri
Ali SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Hüseyin Hüsnü BAHAR, Yrd. Doç. Dr. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
İlke ÖNAL ÇALIŞKAN, Araş. Gör., Fitnat KAPTAN, Prof. Dr. Fen Öğretiminde Performans Dayanaklı Değerlendirmenin Bilimsel Süreç Becerileri, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi
Eylem YILDIZ, Araş. Gör., Nilgün TATAR, Yrd. Doç. Dr. Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi
Duygu SÖNMEZ, Dr., Meral HAKVERDİ, Dr. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Verdikleri Değer Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
İlke ÖNAL ÇALIŞKAN, Araş. Gör., Meral AKSU, Prof. Dr. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Oluşturmacı Öğrenme Teorisinin Uygulamalarına İlişkin Algıları
Fitnat KAPTAN, Prof. Dr., Aylin ALBAYRAK, Araş. Gör. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımları Hakkındaki Yeterlikleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği
Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU, Mustafa BAKAÇ, Prof. Dr. Fizik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Mehtap PAZARLIOĞLU, Araş. Gör., Süreyya TURANLI Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü`ndeki Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin Sanata ve Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Görüşleri
Gülce COŞKUN, Araş. Gör., Selmin TUFAN, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Durumlarının Belirlenmesi
Kemal DOYMUŞ, Doç. Dr., Gökhan AKSOY , Ataman KARAÇÖP, Araş. Gör. Genel Kimya Laboratuarlarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Deney Yapma Becerilerine Etkisi
Ayşe AYPAY, Yrd. Doç. Dr. Genel Öz Yeterlik Ölçeğini (Göyö) Türkçeye Uyarlama Çalışması
Ahmet ERDOĞAN, , Yrd. Doç. Dr., Mustafa BALOĞLU, Doç. Dr., Şahin KESİCİ, Yrd. Doç. Dr. Geometri ve Matematik Ders Başarı Düzeyleri İle Geometri Öz-Yeterlik İnançlarında Cinsiyet Farklılıkları
Mehmet Ali ICBAY, Dr. Gülmece Sonrası Sınıf Düzeni Sağlama Süreci: Bir Konuşma Çözümlemesi Çalışması
Vedat AKBAŞ, Uğur YILDIZ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin Dönüşümsel Liderlik Özelliklerinin Eğitici Personel Tarafından Algılanması
Namık Kemal ŞAHBAZ, Yrd. Doç. Dr., Hasan BAĞCI, Yrd. Doç. Dr. Halka Okuma Yazma Öğretmede İlk Önemli Kurum: Cemiyet-İ Tedrisiye-İ İslamiye
Derya YAYLI, Yrd. Doç. Dr. Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenleri İle Bir Süreç Yazma Uygulaması
Ferit KILIÇKAYA, Araş. Gör. Hizmetöncesi ve Hizmetiçi İngilizce Öğretmenlerinin Faydalı Buldukları Web 2.0 Araçları
Mustafa ERGUN, Yrd. Doç. Dr., Senem AVCİ Hollanda ve Türkiye’deki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
Mehmet Duran ÖZNACAR Hücrenin Hikayesi ve İspat Et Oyunu
Mehmet Duran ÖZNACAR Hücrenin Hikayesi ve İspat Et Oyunu
Meral HAKVERDİ-CAN, Dr., Duygu SÖNMEZ, Dr. Internet Ortamında Öğretime Farklı Bir Yaklaşım:Webquests
Esra KABATAŞ MEMİŞ, Araş. Gör., Murat GÜNEL, Doç. Dr., Erdoğan BÜYÜKKASAP, Prof. Dr. Isı Ünitesinin İlköğretim 6. Sınıf Seviyesi Öğretiminde Yaparak Yazarak Bilim Öğrenimi-Yybö Yaklaşımının Kullanılmasının Öğrenci Akdemik Başarısına ve Tutumuna Etkisi
Canani KAYGUSUZ, Yrd. Doç. Dr. İdeolojinin Yeniden Üreticisi Olarak Okul ve Şiddet
Nilay BÜMEN, Doç. Dr. İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği
Nazime TUNCAY, Hüseyin UZUNBOYLU, Doç. Dr. İlköğretim + Metafor = Genç Birey
Birkan ONAT, Aytaç SATICI İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Şiddete Eğilim Düzeyleri
Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Araş. Gör., Ayşegül KARABAY, Araş. Gör. İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileri Ve Okumaya İlşkin Tutumları Arasındaki İlişki
Zehra TOPAL İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin İçerik, Dil ve Biçim Özelliklerinin İncelenmesi
Perihan Dinç ARTUT, Yrd. Doç. Dr., Ayça ILDIRI İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki ve Öğrenci Kitabındaki Problemlerin İncelenmesi ve Bu Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
Aliye ERDEM, Araş. Gör., Pınar KIZILHAN, Mesut Habib SARIÇAM İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Yöntemine Göre İşlenen Dersten Önce ve Sonra Yaratıcı Dramaya Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklar
Aslıhan YILMAZ, Araş. Gör. İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Ortamı Koşullarının Matematiksel Problem Çözme Tutumu Üzerindeki Etkisi
Hülya GÜVENÇ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Ev Çalışmalarına İlişkin Yansıtmaları
Elif ALADAĞ, Dr. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanma Becerileri
Sevilay ATMACA, Araş. Gör., Funda ASLAN, Celal Deha DOĞAN İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımını Benimseme Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Çalışma
İsmail ŞAN, Sultan ÇOLAK İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretimin İkinci Kademesinde Gösterilen Matematik Terimlerini Tanıma Yeterlikleri
Leyla ERCAN, Yrd. Doç. Dr., Ayşe Sibel DEMİRTAŞ İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hüseyin EŞ, Mustafa SARIKAYA, Doç. Dr. İlköğretim Altıncı Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Öğrenci Başarılarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Ahmet KURNAZ, , Dr., Ali Murat SÜNBÜL, Doç. Dr. İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Beceri ve İçerik Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi
Mehmet TEYFUR, Murat GÖKALP, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi
Ahmet KARA, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Mustafa KALE, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi
Fadime İşcen KARASU, Araş. Gör., Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Ders Kitaplarının İlköğretimin Amaçlarına Göre İçerik Çözümlemesi
Derya ARSLAN, Yrd. Doç. Dr., Havva ILGIN İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Metinlerinin Günlük Yazarak Değerlendirilmesi
Mehtap YILDIRIM, Dr., Fatma ŞAHİN, Prof. Dr. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesinde Öğretmen Bilgilerinin Didaktiksel Dönüşüm Teorisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
Hümeyra CEYLAN, Necati YALÇIN, Prof. Dr., Halil İBRAHİM YILDIRIM, Araş. Gör. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Altıncı Sınıf Öğrencilerine Elektrik Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
Ümit İZGİ, Araş. Gör., Fitnat KAPTAN, Prof. Dr. İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Fen Etkinliklerinde Güvenlikle İlgili Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme
Birgül ŞAHİN, E. Omca ÇOBANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim II. Kademe Düzeyine Yönelik Alternatif Çevre Eğitimi Programı: Araştırma Tabanlı ve Çok Disiplinli Fen Eğitimi
Mücahit DİLEKMEN, Yrd. Doç. Dr., Birol ALVER, Yrd. Doç. Dr., Şükrü ADA, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Akran Zorbalığı
Birol ALVER, Yrd. Doç. Dr., Mücahit DİLEKMEN, Yrd. Doç. Dr., Şükrü ADA, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Iı. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Kişisel, Sosyal ve Akademik Değişkenlere Göre Atılganlık Davranışları
Zeynep SONAY POLAT, Araş. Gör., Safure BULUT, Doç. Dr. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerileri Üzerine Bir Çalışma
Kazım ARTUT, Başak KARAKOÇ ÖZTÜR, Araş. Gör. İlköğretim İkinci Kademede Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik El Yazısı Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bitişik Eğik El Yazısına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Devrim ÜZEL, Yrd. Doç. Dr., Emine ÖZDEMİR, Araş. Gör. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri
Filiz Tuba DİKKARTIN ÖVEZ, Araş. Gör., Sevinç Mert UYANGÖR, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Yapma Düzeyleri Arasındaki İlişki
GözdegüL ARIK, Araş. Gör., Gülfem SARPKAYA, Araş. Gör., Aydan KAPLAN, Araş. Gör. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Stratejilerini Kullanma Farkındalıkları İle Matematiğe Karşı Tutumları Arasındaki İlişki
Atila YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr., Ali ÜNAL, Yrd. Doç. Dr., Methi ÇELİK İlköğretim Müfettişi, İlköğretim Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerinin, Öğretmene İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Semiha ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Nalân ZEYTİN AKYÜREK, Fatma ÇEK İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Sistemi İle Mesleki Gelişimlerine İlişkin Görüş ve Önerileri
Mustafa Sarıtaş, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Müfettişlerinin Stresle Mücadelede Başvurdukları Yöntemler
Gizem ÇİMEN, Meral URAS, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okul Müdürlerinin Disiplin Dışı Davranışları Önlemede Liderlik Davranışları
Durmuş ÜMMET, Araş. Gör., Semra ÜNAL, Prof. Dr., Tülin MERDAN İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrencilere Demokratik Davranış Kazandırma Yeterlilikleri
Necmi GÖKYER, Dr. İlköğretim Okulları Iı. Kademe (Branş) Öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişlerinin Yeterlik Alanlarına İlişkin Algıları
Engin YILMAZ , Doç. Dr., Yonca KOÇMAR, Araş. Gör. İlköğretim Okulları (6., 7., 8.) İçin Hazırlanan Türkçe Sözlüklerin Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığını Yansıtması Bakımından Değerlendirilmesi
Emine TEYFUR, Dr. İlköğretim Okullarında 4-8.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Ve Çevre Kulübü Çalışmalarının Çevreye Yönelik Tutumlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi (İzmir Örneği)
Köksal BANOĞLU, Sevinç PEKER, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları ve Okul Yöneticileriyle Aralarındaki Algı Farkları
Taner GÖK , Ayşegül KIVRAK, Şelale ÖZTÜRK İlköğretim Okullarında Çalışan Stajyer Öğretmenlerin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma ( Mobbing ) Eylemleri (Muğla İli Örneği)
Ahmet KAYA, Dr., H. Hüseyin TAŞAR İlköğretim Okullarında Etkili Sınıf Yönetimi
Serkan KOŞAR, Araş. Gör., Nezahat GÜÇLÜ, Prof. Dr. İlköğretim Okullarında Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı İlişkisel Bir Analiz
Şerife Uygun TAKMAZ, Mustafa YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarında Örgütsel İletişim Düzeyi İle Öğretmenlerin Karara Katılma Davranışları Arasındaki İlişki
Yasemin BÜYÜKCAN, Gülsün ATANUR BASKAN, Prof. Dr. İlköğretim Okullarındaki Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Öğretmenlere Yararlılığı
Seyma SENGİL, Araş. Gör., İbrahim AKAR İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Üstün Yetenek/Zeka Üzerine Algıları
Ayşegül AVŞAR, Araş. Gör. İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenler Arasındaki Çift Yönlü İletişim İle Yönetici ve Öğretmenlerin İletişim Sürecindeki Tutum ve Davranışının Belirlenmesi.
Şelale ÖZTÜRK, Taner GÖK, Ayşegül KIVRAK İlköğretim Okullarının Kurum Denetiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş Görüşleri (Muğla İli Örneği)
Serap AKDUMAN YETİM, Özden ÖLMEZ CEYLAN İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Zeynep KAYA İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarıyla Mizah Tarzları Arasındaki İlişki
Engin KARADAĞ, Araş. Gör., Sedat YÜKSEL, Doç. Dr., Nuri BALOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Düşünme ve Stresle Başa Çıkma Tarzları: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Türkan ARGON, Yrd. Doç. Dr., Abdurrahman AÇIKGÖZ İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yaklaşımları İle Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki
Türkan ARGON, Yrd. Doç. Dr., Canan ÇETİNKANAT, Prof. Dr. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Duygusal Yeterlilikleri
Didem AYDOĞAN, Araş. Gör., Bülent DİLMAÇ, M. Engin DENİZ, Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Siber Zorbalığın İncelenmesi
Belgin ARSLAN CANSEVER, Araş. Gör., Neşe ASLAN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Kavramı Algılarının Değerlendirilmesi
İbrahim HAYRİ KUĞUOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Nilüfer Bircan KAYA, Araş. Gör. İlköğretim Öğrencilerinin Ev Ödevlerini Hazırlamada İnterneti Kullanmaya Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Emel TOPBAŞ TAT, Araş. Gör., Safure BULUT, Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Gözüyle Matematik
Perihan DİNÇ ARTUT, Yrd. Doç. Dr., Asuman ALADAĞ İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütmeye Dayalı Sözel Problemler İle Gerçekçi Cevap Gerektiren Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Durmuş ÜMMET , Araş. Gör., Semra ÜNAL, Prof. Dr., Ali Rıza SAKARYA İlköğretim Öğrencilerinin Sınıf İçi Problem Davranışlarının Farkına Varma Düzeyleri
Tuğba Seda ÇOLAK, Araş. Gör., Mustafa KOÇ, Yrd. Doç. Dr., Betül BAYRAKTAR, Araş. Gör. İlköğretim Öğretmenlerine Göre İdeal Öğrenci Profili
Safiye BİLİCAN, Araş. Gör., Ömer KUTLU, Yrd. Doç. Dr., Özen YALÇIN, Araş. Gör. İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutumlarını Yordayan Faktörler
Yemliha COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğretmenlerinin, Yapılandırmacı Yaklaşım Temelinde Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
Ramazan ÇEKEN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Fotosentez Ve Solunumun Power Point ve İnternet Destekli Yöntemlerle Öğretilmesinin Tutum ve Başarıya Etkisi
Fahriye HAYIRSEVER, Araş. Gör., Ahmet YILDIZ, Araş. Gör. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretim Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
Nurhak Cem DEDEBALİ, Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr., Nurhak CEM DEDEBALİ İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Fahriye HAYIRSEVER, Araş. Gör., Ahmet YILDIZ, Araş. Gör. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretim Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
Özden DEMİR, Araş. Gör., Mukerrem AKBULUT , Araş. Gör., Özden DEMİR, Araş. Gör. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Genellemelerin Öğretiminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
Yücel GELİŞLİ, Doç. Dr., Abdurahman OKUR, Yrd. Doç. Dr., Sinan CÜMA, İlköğretim Teknoloji Tasarım Dersi Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Aslı UZ BAŞ, Dr., Zekavet TOPÇU KABASAKAL, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Sunulan Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Belgesel Bir Çalışma
İlköğretimde Bilgisayar Destekli Öğretime (BDÖ) Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması
Öner USLU İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri
Naciye ÖZKARA, Elif Bahar YILMAZ, Sabri DOĞAN İlköğretimde Uygulanan Seviye Belirleme Sınav Sisteminin Yarattığı Yarışmacı Kültür ve Sonuçları
Sabahattin ÇAM, Yrd. Doç. Dr., Tevfik AŞIK İlköğretimde Yöneltme Öneri Formu Uygulamasının Öğrencilerin Okul ve Alan Seçimlerine Etkisi
Süleyman ÇELENK, Prof. Dr. İlköretim Okulları 1.-5. Sınıf Programlarının Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Uygulanabilirlik Düzeyi
Aysun YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Görev Yapan Dokuz Öğretim Elemanının Derslerinde Gözlemlenen Yansıtmalı Öğretim Öğeleri
Ramadan EYYAM, Hüseyin YARATAN, Yrd. Doç. Dr. İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Sınıfta Kullanılan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Ferit KILIÇKAYA, Araş. Gör. İngilizce Öğretmen Adaylarının Kpss (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Hakkındaki Görüş ve Önerileri
Arda ARİKAN, Yrd. Doç. Dr., Hasan ÖZKAN İnternet Temelli Podcast Dosyalarının Yabancı Dil Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Kullanımı: Bir Eylem Araştırması
Filiz ACAR, Yrd. Doç. Dr., Abdurrahman KILIÇ, Yrd. Doç. Dr., Aslıhan KUYUMCU İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Karşı Öğretmen Tepkileri
Hülya GÜVENÇ, Yrd. Doç. Dr. İşbirlikli Öğrenme Ve Ders Günlüklerinin Öğretmen Adayı Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri
Ayşen BAKİOĞLU, Prof. Dr., Ertuğ CAN Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavının Değerlendirilmesi
Tuğba ÇOPUR, Araş. Gör., Selma MOĞOL, Prof. Dr. Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisine Bir Örnek: Newton’un Hareket Kanunları
Zeynep Ayvaz TUNCEL, Araş. Gör., İbrahim TUNCEL, Yrd. Doç. Dr. Kaynak Tarama Ve Rapor Yazma Dersine İlişkin Öğretim Elemanı-Öğrenci Görüşleri
Ş. KOZA ÇİFTÇİ, Araş. Gör., M. BAHADDİN ACAT, Doç. Dr. Kentlerde ve Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematiğe İlişkin Algılarının Belirlenmesi
Gülçin TÜKEN, M. Bahaddin ACAT, Doç. Dr. Kentlerde ve Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi
Kazim ALAT, Yrd. Doç. Dr., Zeynep ALAT, Yrd. Doç. Dr. Kız Çocuklarının Eğitimine Yönelik Ebeveyn Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörler
Leman TARHAN, Prof. Dr., Yıldızay AYYILDIZ Kimya Dersinde Örnek Olay Uygulamalarının, Öğrencilerin Öğrenme Başarıları ve Tutumlarına Etkileri
Elif Selcan KUTUCU, Araş. Gör., Betül EKİZ, Araş. Gör., Yezdan BOZ, Yrd. Doç. Dr. Kimya Öğretmen Adaylarının Gaz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri
Erdoğan KARTAL, Yrd. Doç. Dr., Hatice ÇAĞLAR ÖZTEKE Kitap Okumanın İlköğretim Öğrencilerinin Kavram Gelişimleri Üzerine Etkisi
Hasan ERİŞ, Hüseyin UZUNBOYLU, Doç. Dr. KKTC İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Uygulamalarındaki Yeterlikleri
Hayal KÖKSAL, Dr. Köy Enstitüleri Felsefesinin Öğretmen Adaylarına Aktarımı Projesi
Muammer ERGÜN, Yrd. Doç. Dr., S. Tunay KAMER Kpss Sonuçları Üzerine Bir İnceleme (Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Gülin YAZICI ÇELEBİ, Bülent ÇELEBİ Kpss Ye Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri İle Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sami OLUK, Yrd. Doç. Dr. Küresel Çevre Sorunları: Öğretme ve Öğrenme
Burçin ACAR ŞEŞEN, Yrd. Doç. Dr., Leman TARHAN, Prof. Dr. Lise Kimya “Asitler Ve Bazlar” Ünitesine Yönelik İşbirlikli Öğrenme Etkinlikleri
Adem PEKER Lise Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Oyun Bağımlılık Düzeyleri
Melih KOÇAKOĞLU, Dr., Lütfullah TÜRKMEN, Doç. Dr., Kemal SOLAK, Prof. Dr. Lise Öğrencilerinin Motivasyon Stillerinin Tespiti
Yasemin KATRANCI, Araş. Gör., Murat ALTUN, Prof. Dr. Lise Öğrencilerinin Mutlak Değer Fonksiyonu Bilgisini Oluşturma Süreci
Subhan EKŞİOĞLU, Araş. Gör., Mustafa SÜRÜCÜ, Araş. Gör., Gökhan ARASTAMAN Lise Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
Mustafa KIŞOĞLU, Araş. Gör., Hasan GÜRBÜZ, Doç. Dr., Mehmet ERKOL, Araş. Gör. Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilinçli Su Tüketimi Davranışlarının İncelenmesi
Semra KURTULDU, Eşref NURAL, Yrd. Doç. Dr., Gülay TÜRÜT Liselerdeki Velilerin Okul Yöneticilerinden Beklediği Davranışlar ve Yöneticilerin Bu Davranışları Karşılama Düzeyleri
Kamil AKBAYIR, Yrd. Doç. Dr., Ziyattin TAŞ Matematik Eğitimi Ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Esra BUKOVA GÜZEL, Semiha KULA, Araş. Gör. Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Katı Cisimler Örneği
Ayten ERDURAN, Dr., Hüseyin ALKAN, Prof. Dr. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi
Sibel YEŞİLDERE, Dr., Hatice AKKOÇ, Yrd. Doç. Dr. Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerinin Kuralını Bulmaya İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Tevfik İŞLEYEN, Yrd. Doç. Dr., Levent AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Matematik Öğretmen Adaylarının Türev ve Diferansiyel Kavramlarını Algılama Düzeyleri
Mehmet Kerem KARAAĞAÇ, Dr. Matematik Öğretmenlerinin Çalıştığı Kurumların Öğretmenlerin Ders Anlatımlarına ve Örnek Seçimlerine Etkisinin İncelenmesi
Aysun UMAY, Prof. Dr., Şebnem ARIOL, Araş. Gör. Matematik Problemlerinin Seçiminde Kullanılabilecek Bazı Gösterge Önerileri
Pınar BAL, Dr., Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Yrd. Doç. Dr. Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Ragıp ÖZYÜREK, Doç. Dr. Matematik Yetkinlik Beklentisi Bilgilendirici Kaynaklar Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışmaları
Çiğdem ALKAŞ, Araş. Gör., Aysun UMAY, Prof. Dr. Matematiksel Gösterimler Ölçeği Geliştirme Çalışması
Cevat ELMA, Yrd. Doç. Dr., Alper KESTEN , Yrd. Doç. Dr., A. NURİ DİCLE , Araş. Gör. Medya Okuyazarlığı Dersini Alan Öğrencilerin Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Aykar SÖNMEZ, Dr., Recep GENÇER , Dr. Meslek Liselerinde Türkçe Öğretimi Açısından Dil ve Anlatım İle Türk Edebiyatı Dersleri
Tayyip DUMAN, Prof. Dr., Yücel GELİŞLİ, Doç. Dr., Şaban ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Mesleki - Teknik Eğitim Fakültelerinin Kapatılması ve Mesleki Eğitime Öğretmen Yetiştirme Sorunu
Nevriye YAZÇAYIR, Yrd. Doç. Dr., İlhan OKTAR, Yrd. Doç. Dr. Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Direnç Davranışları
Gülçin EROĞLU, Dr. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinde Kullanılan Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi
Bahar DERVİŞCEMALOĞLU Metin İncelemesinde “Yazarı Sorgulama” Yaklaşımı
Gül Ünal ÇOBAN, Araş. Gör., Ömer ERGİN, Prof. Dr. Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
Seyma SENGİL, Araş. Gör., Uğur SAK, Doç. Dr., Yeliz TÜRKAN Mut Matematiksel Üretkenlik Testi
Seda YILMAZ, Araş. Gör., Sevilay ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Müdürlerin Kişilik Özellikleri İle Tercih Ettikleri Liderlik Türleri Arasındaki İlişki
N. Özlem ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr., N. Aydın ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Öğretiminde Performans Analizi
Filiz YALÇIN, Kudret Eren YAVUZ Müze Temelli Eğitim Uygulama Örneği: Medresedeki Sır
Kerem AVŞALAK Müzik Eğitimi İle Okul Öncesi Dönemde Somut Kavram Gelişimi
Mehmet SERKAN UMUZDAŞ, Araş. Gör., Serpil UMUZDAŞ, Araş. Gör. Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin Stres Kaynakları (Gazi Üniversitesi Örneği)
Enver TUFAN, Doç. Dr. Müzik Öğretmenliği Programı Birinci Aşama Özel Yetenek Sınavının Etkililiği
Zekavet KABASAKAL, Yrd. Doç. Dr., Aslı UZ BAŞ Okullarda Uygulanmakta Olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programlarının Ailelere Yönelik Çalışmalar Açısından Değerlendirilmesi
Burhanettin DÖNMEZ, Doç. Dr., Melike CÖMERT, Araş. Gör., Niyazi ÖZER, Araş. Gör. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere İlişkin Güven Algıları ve Müdür-Öğretmen İlişkilerinde Hoşgörü
Burhanettin DÖNMEZ, Doç. Dr., Niyazi ÖZER, Araş. Gör., Melike CÖMERT, Araş. Gör. Okul Müdürlerinin Öz-Yeterlik Algıları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Erhan ALABAY, Araş. Gör., Güngör KESKİNKİLİÇ, Araş. Gör. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaş ve Sınıf Değişkenlerine Göre Varoluşçu Okul Yönetimine Karşı Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Aylin DURSUN, Araş. Gör., Hülya ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Okul Öncesi Öğretmenlerin İş Doyumları: Burdur Örneği
Mustafa ÖZDEN, Yrd. Doç. Dr., Gülden AKDAĞ, Araş. Gör., Servet EKMEKÇİ, Prof. Dr. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri İle Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Hatice UYSAL, Sadegül AKBABA ALTUN, Doç. Dr., Ege AKGÜN, Araş. Gör. Okul Öncesi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Stratejiler
Zeynep KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Okul Pansiyonunda Kalan Kalmayan Lise Öğrencilerinin Kaygı Ve Problem Çözme Becerileri Puanlarının İncelenmesi
Nurcan ŞEN, Fadime KARACAN, İnci ÜNAL Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli Ankara İli Uygulamaları
H.Hüseyin TAŞAR Okul Temelli Yönetim Yaklaşımının Kamu İlköğretim Okullarında Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi
Münevver ÇETİN, Prof. Dr., Serdar CAN Okul Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri
Mukadder BOYDAK ÖZAN, Yrd. Doç. Dr., Gönül ŞENER, Ahmet TÜRKOĞLU, Araş. Gör. Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi
Münevver ÇETİN, Prof. Dr., Pınar TOPUZOĞLU Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri
Ahmet BAŞTAN, Ömer ÖZKURT, Abdullah GÜNDOĞDU Okul Yöneticilerinin İnsan Varsayımları
Mürşide ÖZGELDİ, Yrd. Doç. Dr., Süleyman SAMİ YILDIRIM Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Şükrü ADA, Yrd. Doç. Dr., Mücahit DİLEKMEN, Yrd. Doç. Dr., Sırrı AKBABA, Prof. Dr. Okul Yöneticilerinin Sosyotropik ve Otonomik Özellikleri
Vural HOŞGÖRÜR, Yrd. Doç. Dr., Nurettin AYAZ, Nilüfer KÖŞKER Okulda Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Sorunları
Neşe ASLAN, Yrd. Doç. Dr., Belgin ARSLAN CANSEVER, Araş. Gör. Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma)
Seda YILMAZ, Araş. Gör., Habib ÖZGAN, Yrd. Doç. Dr. Okuldaki İlişkilerin Motivasyona Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Müge Ayan CEYHAN, Dr. Okullarda Okuma Yazma Öğrenimine Sosyolojik Bir Yaklaşım
Sinem GÜÇHAN, Araş. Gör., Nihat UYANGÖR Okulöncesi Dönemde Anne Babaların Sosyoekonomik Düzey ve Öğrenim Durumlarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarıyla İlişkisi
Zeynep AKDAĞ, Araş. Gör. Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Anlattıkları Hikayelerde Hayvanların Özelliklerini İfade Edişlerinin Karşılaştırılması
Perihan ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr. Okulöncesi Eğitimde Velilerin Sınıf İçi Etkinliklere Katılımları
Sinem GÜÇHAN, Araş. Gör., Uğur GÜRGAN, Yrd. Doç. Dr. Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Yetiştikleri Anne Baba Tutumları İle Bağlanma Stillerinin İlişkisinin İncelenmesi
Hüseyin ŞİRİN, Dr., Servet ÖZDEMİR, Prof. Dr., Ferudun SEZGİN, Araş. Gör. Okulu Terk Eden Çocukların ve Velilerinin Okul Terkine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir İnceleme
Mustafa YILDIZ Okuma Motivasyonu Ölçeğinin 9-12 Yaş İlköğretim Öğrencileri İçin Türkçeye Uyarlanması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Ahmet ÇEBİ, Yrd. Doç. Dr. Okuma-Yazmayı Farklı Yaklaşımlarla Öğrenen İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Gördüğün Yazıyla Anlatma Düzeyleri
Emine ERKTİN, Doç. Dr., Ozana URAL, Prof. Dr. Olumlu Sınav Duyguları Ölçeği
Yeliz KIRALP, Zafer BEKİROĞULLARI, Dr. Orta Eğitim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretmen Adaylarının Okul Zorbalığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Rabia Meltem KARACA, Eşref NURAL, Yrd. Doç. Dr., Barış HACISALİHOĞLU Orta Öğrenim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplini Sağlamada Kullandıkları Ödül Ve Ceza Yöntemlerinin Değerlendirilmesi (Trabzon Örneği)
Abdullah ADIGÜZEL, Dr. Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Süreci Yönünden Değerlendirilmesi
Esra BUKOVA GÜZEL, Dr., Işıkhan UĞUREL, Araş. Gör. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Özgür Bekir AYDIN, Mustafa Aydın BAŞAR, Doç. Dr. Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Eğitim İşgörenlerinin Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Düzeyleri
Nihan ÇİTEMEL, Sema BOZKURT, Yüksel EROĞLU Ortaöğretim Öğrencilerinde Sınav Sisteminin Yarattığı Yarışmacı Kültür ve Sonuçları
Hülya ERTAŞ, Araş. Gör., Ahmet İLHAN ŞEN, Doç. Dr., Özlem ERYILMAZ, Araş. Gör. Ortaöğretimde Fizik Derslerinin Öğrenilmesini Zorlaştıran Nedenlerin Saptanması
Ali Ünal, Yrd. Doç. Dr., Atila YILDIRIM, Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Methi ÇELİK Öğrenci Velilerine İlişkin Algıların Metafor Analizi İle İncelenmesi
Eyüp SEVİMLİ, Araş. Gör., Ali DELİCE, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Belirli İntegrale Yüklediği Anlamın Problem Türleri Açısından İncelenmesi
Gülsen ÜNVER, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Öğretim Hizmetini Değerlendirmesine Yönelik Öğretim Elemanı Tepkileri
İpek MENEVİS, Nazan DOĞRUER, Ramadan EYYAM Öğrencilerin Sözel - Dil Zekası İle Ana Dil, İkinci Dil ve Yabancı Dil Derslerindeki Başarılarının Karşılaştırılması
Ömer ŞİMŞEK, Araş. Gör., Aytek KOŞAR, Eralp ALTUN, Doç. Dr. Öğrenenlerin Web Destekli Öğretim Etkinliklerine Katılımını Artırmada Güdüleyici Etmenler: Durum Çalışması
Vesile Yıldız DEMİRTAŞ, Doç. Dr., Meltem Gökdağ BALTAOĞLU, Dr. Öğrenme Stillerine Göre Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri
Nursel TOPKAYA, Araş. Gör., Barış YAKA, Tuncay ÖĞRETMEN, Yrd. Doç. Dr. Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımı Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
Battal GÖLDAĞ, Feridun MERTER, Prof. Dr. Öğrenme ve Öğretme Faaliyetlerinde Örtük Programın Etkisinin Tespiti
Dilek İlhan BEYAŞTAŞ, Vehbi Aytekin SANALAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Elemanları Demokratikleşiyor Mu?
Alper BAŞBAY, Yrd. Doç. Dr., Yelda BEKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Öğretmen Yeterlilik Algılarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
Sevinç GELMEZ, Araş. Gör., Tuba GÖKMENOĞLU, Araş. Gör., Ercan KİRAZ, Doç. Dr. Öğretim Elemanlarının Öğretim Tasarımı Yaklaşımları: Odtü Örneği
Bekir BULUÇ, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Cevat CELEP, Prof. Dr., Funda KELEŞ AY, Araş. Gör., Tuğba KONAKLI, Araş. Gör. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adanmışlık ve Örgütsel Destek Algıları
Ali BAYKAL, Prof. Dr. Öğretim Sisteminde Bağdaşım İçin Kıvam Kuramı
Melek ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Sürecinde Öğretmen Adaylarının “Grupla Çalışma” Ya İlişkin Görüşleri Nelerdir?
Erdinç DURU, Doç. Dr., Murat BALKIS, Yrd. Doç. Dr., Sibel DURU, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarında Akademik Erteleme Eğiliminin Yordanmasında Öz Düzenleme, Akademik Başarı ve Demografik Değişkenlerin Rolü
Ömay ÇOKLUK-BÖKEOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Güçlü ŞEKERCİOĞLU, Araş. Gör., Cem Oktay GÜZELLER, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarında Fatalizmin Yordayıcıları
Serkan BULDUR, Araş. Gör., Nilgün TATAR, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Geliştirilmesi
Dilek Çağırgan GÜLTEN, Yrd. Doç. Dr., Güneş YAVUZ, Yrd. Doç. Dr., Çiğdem ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygılarının İncelenmesi
Etem YEŞİLYURT, Araş. Gör., Yusuf ESER Öğretmen Adaylarının Aşamalı Hedefler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Türkay NURİ TOK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Münevver YALÇINKAYA, Prof. Dr., Didem ARLI, Araş. Gör., Serap AKDUMAN YETİM Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Özgül KELEŞ, Yrd. Doç. Dr., Naim UZUN, Yrd. Doç. Dr., Sibel ÖZSOY, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzlerinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesi
A. Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr., Serap YILMAZ, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları İle Denetim Odaklarının İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Ülkü TOSUN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Felsefeleri, Demokratik Yönetim Anlayışları ve Uygulamaları Arasındaki Tutarlılıklar
Ayşe NEGİŞ IŞIK, Araş. Gör., Yeliz SAYGIN, Araş. Gör., Muhittin ÇALIŞKAN, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları
Safure BULUT, Doç. Dr., Emel TOPBAŞ TAT, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme Performanslarının İncelenmesi
Zühal ÇUBUKÇU, Yrd. Doç. Dr., Ayşe DÖNMEZ, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Raziye DEMİRALAY, Şirin KARADENİZ ORAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Bölümler Açısından Bilgisayar Ve İnternet Kullanma Durumları
Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Yrd. Doç. Dr., Songül TÜMKAYA, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri İle Sosyo-Demografik Özellikler Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Feyza DOYRAN, Dr. Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Dil Öğrenme ve Çalışma Stratejileri
Necla KÖKSAL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterliklerine Sahip Olma Düzeylerinin ve Mesleğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Esra TURHAN, Yrd. Doç. Dr., Esmahan AĞAOĞLU, Prof. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
F. Sülen ŞAHİN, Behbud Muhammed ZADE, Dr., Hatice DİREK Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Yaşam Doyum Düzeyleri
Fatma Kayan FADLELMULA, Araş. Gör., Erdinç ÇAKIROĞLU, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Problem Çözmenin Doğasına Yönelik İnanışları
Fikret GÜLAÇTI, Araş. Gör., Yener ÖZEN Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Fulya ULUTAŞ, Araş. Gör., Gülfem SARPKAYA, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Problemleri Değerlendirmeleri
Günseli GİRGİN, Yrd. Doç. Dr., Duygu ÇETİNGÖZ, Deniz EKİNCİ VURAL, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları ve Stres Yönetiminde Başvurduklrı Yöntemler
Kerim GÜNDOĞDU, Yrd. Doç. Dr., Zeynep BAŞÇI, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: K.K. Eğitim Fakültesi Örneği
Şefika Melike ÇAĞATAY, Araş. Gör., Recep Cengiz AKÇAY, Prof. Dr. Öğretmen Görüşlerine Göre Karakter Eğitiminde ve Karakter Gelişiminde Okulun Rolü
Memet KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr., M. Hakan HATUK Öğretmen Görüşlerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Portfolyoların Oluşturulması ve Değerlendirilmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
Adnan GÜMÜŞ, Prof. Dr., İhsan ÇETİN, Araş. Gör. Öğretmen İstihdamı ve Uyarlanma Biçimleri: İşsizlik, Esnek Çalışma ve Otoriteryenizm
Nedime KARASEL, Nazime TUNCAY Öğretmen Veli İletişiminde Teknoloji Kullanımı
Türkan AKSU, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Bir Kariyer Olarak Okul Müdürlüğüne İlişkin Algılarını Belirleyen Etkenler
Necdet KONAN, Yrd. Doç. Dr., Vuslat OĞUZ Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları
Ali TEMEL, Yrd. Doç. Dr., Gökhan ATAR Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları İle Müdürlerin Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki
Cevat CELEP, Prof. Dr. Öğretmenlerin Siyasal Adanmışlık Algıları ve Siyasal İdeolojisine Göre Öğretmenlik Tutumları
Gökçe GÜVERCİN, Araş. Gör., Onur SEÇKİN, Araş. Gör. Öğretmenlik Kariyer Basamakları İle Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamalarının Okula Yansımalarının İncelenmesi
Tahir ATICI, Doç. Dr., Mustafa ÇEVİK Öğretmenlik Mesleği Dışında Kamu Kurumlarında Görev Yapan Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Mezunlarının Bölüm Bilgilerinin İş Hayatlarına ve Günlük Yaşantılarına Etkisi
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Bilge ÇAM AKTAŞ, Araş. Gör., İsmail YÜKSEL, Araş. Gör. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin İçerik Analizi
Zekeriya NARTGÜN, Yrd. Doç. Dr. Ölçütlerden Haberdar Olunan ve Olunmayan Durumlarda Üretilen Öğrenci Ürünleri Arasındaki Farklılıklar
Kamil YILDIRIM, Dr., Fırat K BİREL, Yrd. Doç. Dr., Osman GÜL, Dr. Örgün Ortaöğretim Düzeyinde Program Türlerine Göre Öğrencilerin Eğitimsel Sonuçlarında Anlamlı Farklılığa Yol Açan Değişkenler
Tuğba KIRMIZI, Dr. Örgüt Geliştirme Çabaları Kapsamında Okullarda Planlı Değişim Gerçekleştirilmesi
Sevgi TURAN, Dr., Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Akademik Başarı İle İlişkisi
Gülçilem ŞAHİN, Araş. Gör., Figen AKÇA, Yrd. Doç. Dr., Mehmet MIDIK Özel Desteğe Gereksinim Duyan Bireylerin Ailelerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Sibel DİNÇYÜREK, Ahmet GÜNEYLİ, Canan P. ZEKİ Pdr Öğrencilerinin Empati Becerilerinin Akademik Başarıya Etkisi
Kamil YILDIRIM, Dr. Pisa 2006 Verilerine Göre Türkiye`de Eğitim Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler
Işıkhan UĞUREL, Araş. Gör. Pragmatik Yaklaşımla Bir Matematik Sınıfındaki İletişim Süreçlerine Odaklanma
Makbule BAŞBAY Projeye Dayalı Öğretim Süreçlerine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri
Naciye ÖZKARA, Sema BOZKURT, Ümmühan YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programında Kazanılan Teorik Bilginin İlköğretimde Uygulamaya Konulmasını Engelleyen Faktörler
Şeyda ERASLAN, Araş. Gör. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Kurumlarındaki Kalite ve Kalite Geliştirme Süreçlerine Yönelik Görüşleri
Recai ÇANDIR Resmi Liselerdeki Öğretmenlerin Örgütsel Öğrenmeye İlişkin Algıları
Yasemin ERDİN, Fitnat KAPTAN, Prof. Dr. Seviye Belirleme Sınavı 6. ve 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Soruları Üzerine Bir Çalışma
İrfan ERDOĞAN, Prof. Dr., Filiz MEŞECİ-Giorgetti, Yrd. Doç. Dr., Vakur ÇİFÇİLİ, Yrd. Doç. Dr. Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Yrd. Doç. Dr. Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe Eğitim Programlarındaki Hedeflerin Karşılanma Düzeyi
M. Engin DENİZ, Doç. Dr., Şahin KESİCİ, Yrd. Doç. Dr., Nur Feyzal KESEN Shçek’te Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişliklerinin İş Doyumu, Yaşam Doyumu ve Duygusal Zeka Yetenekleri Açısından İncelenmesi
Abdullah GÜNDOĞDU, Ahmet BAŞTAN, Fahri BİLİCİ Sınavla Atanan Okul Müdürleri İle Sınavsız Atanan Okul Müdürlerinin Yönetimsel Davranışlarının Karşılaştırılması
Derya Göğebakan YILDIZ, Meral AKSU, Prof. Dr. Sınıf Düzeyi ve Cinsiyet Faktörleri Açısından Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanları
Özkan YILMAZ, Araş. Gör., Vehbi Aytekin SANALAN, Yrd. Doç. Dr. Sınıf İçi İletişimin Sağlanmasında Mobil Teknolojilerin Kullanımı
Özge BAL, Ömer KUTLU, Yrd. Doç. Dr., Hakan KOĞAR Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Fakültelerinde Yapılan Sınavlara İlişkin Görüşleri
Şenol AFACAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Şarkılarını Bilişsel Çözümleme ve Uygulama Düzeyleri
Özden TEZEL, Doç. Dr., Ersin KARADEMİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ömer ÇİFTÇİ, Yrd. Doç. Dr., M. Akif ÇEÇEN, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerinde Soru Sorma Becerilerine İlişkin Bir Araştırma
Necdet AYKAÇ, Yrd. Doç. Dr., Özgür ULUBEY, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algıları ve Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Emine Pınar AYÇİÇEK, Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Materyal Kullanımının Akademik Başarı, Derse Yönelik Tutum ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi
Mürşide DEMİRKOL Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Stilleri İle İlgili Görüşleri
Figen YILDIRIM, Araş. Gör., Bekir BULUÇ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları (Kilis İli Örneği)
Şüheda ÖZBEN, Yrd. Doç. Dr., Müge ERKAN Sınıf Öğretmenlerinin Stresle Başaçıkma Stratejileri
. Ayten İflazoğlu SABAN, Yrd. Doç. Dr., Ahmet SABAN Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Başarı Güdüsü Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Elif ALADAĞ, Dr., Nihan ŞAHİNKAYA, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Matematik ve Sosyal Bilgiler Dersilerinin İlişkilendirilmesine Yönelik Görüşleri
Berrin AKMAN, Prof. Dr., Özlem OKYAY Sınıfında Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Erkan TÜRKOGLU, Mustafa BALOGLU, Doç. Dr., Ugur AKIN, Araş. Gör. Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi Ölçeğinin (Sezyö) Geliştirilmesi
Burçin ÖZTÜRK, Hande GÜLBAĞCI, Saadet AÇIKGÖZ, Araş. Gör. Sistematik Olarak Hazırlanmış Sayısal Etkinliklerin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Zihinden İşlem Yapma Hızlarına Etkisi
Sevgi ŞİŞMAN Sokratik Yöntem Kullanılarak Yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin, Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Derse Karşı Tutumları Üzerindeki Etkileri
Sabahattin ÇAM, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Algı ve Kişilerarası İletişim Açısından İlköğretim Müfettişlerinin “Öğretmen” ve “Müfettişlere” İlişkin Algıları
Şahin KAPIKIRAN, Yrd. Doç. Dr., Necla Acun KAPIKIRAN, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Bağlılığın Psikolojik İyi Olmayı Oluşturan Değişkenler Bakımından Yordanması
Mehmet NURİ GÖMLEKSİZ, Doç. Dr., Elif CÜRO ERGANİ Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğrencileri Toplumsal Yaşama Hazırlamada Etkililik Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği)
Hüseyin ÇALIŞKAN, Dr. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlköğretim 6. ve 7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Görüşleri
Ümmühan ÖNER, Araş. Gör., Ayşe ÜLKÜ KAN, Araş. Gör., Birsen SERHATLIOĞLU, Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşmada Karşılaştıkları Engellere İlişkin Görüşleri
Serdal SEVEN, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
Mustafa KUTLU, Doç. Dr. Sosyal Hizmet Kurumlarında Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeylerini Etkileyen Etmenler
Osman TİTREK, Yrd. Doç. Dr., İsmail ÖNDER, Yrd. Doç. Dr., Mehmet DURDU KARSLI, Prof. Dr. Sosyo-Kültürel ve Yönetsel Açıdan Göre Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Bekir KAYABAŞI, Yrd. Doç. Dr., Ali ÜNİŞEN Sözcükten Paragrafa Kompozisyon Öğretiminde Dilbilimsel Metotların Kullanımı
Nimet HAŞIL KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr., Ahmet APAYDIN Sportif Etkinlerin Saldırganlık ve Şiddeti Önlemedeki Önemi (Bursa İli Örneği)
Habib ÖZGAN, Yrd. Doç. Dr., Fatih BOZBAYINDIR Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Müfettişlerden Beklentileri
Gül ÜNAL ÇOBAN, Araş. Gör., Ercan AKPINAR, Evren KÜÇÜKCANKURTARAN “Su Farkındalığı” Projesi Uygulama Sonuçlarından Kesitler”
Ayşegül Nihan EROL, Araş. Gör. Tarih Ders Kitaplarında Yapılandırmacı Yaklaşımlı ve İnterdisipliner Bir Ünite Tasarımının Öğrenci Başarılarına Etkileri “1.Dünya Savaşı Konusu Örneği”
Pınar BİLASA, Araş. Gör., Zeki KAYA, Prof. Dr., Serap TÜFEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları
Adnan KAN, Doç. Dr. Test Eşitleme : Oks Testlerinin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması
Aylin ALBAYRAK, Araş. Gör., Nihan AKKOCAOĞLU, Araş. Gör., Fitnat KAPTAN, Prof. Dr. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Toplumsal Duyarlılıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Örneği
Müge GÜNDÜZ, Dr. Türkiye ve İngiltere’deki Yabancı Dil Sınıflarında Sınıf İçi İletişimin Karşılaştırmalı Analizi
Mustafa ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Murat ELLEZ, Tuğçe GÜNTER Türk Eğitim Tarihi Dersine İlişkin Öğrencilerin Algı ve Beklentileri
Nazlı CİHAN, Araş. Gör. Türkçe Ders Kitaplarında Yöntem Sorunu
Funda BAHADIR Türkçe Dersi Öğretiminin Farklılaştırılması ve Öğretim Stratejileri
Berna ARICAN Türkçe Dersinde Öğrenme Profiline Göre Ürün Oluşturma
Aylin KURT, Hilal AKÇA, Eda AKKAN Türkçe Eğitiminde Yaratıcı ve Üretici Düşüncenin Geliştirilmesi
Hande BAKIR, Nalan BABÜR, Yrd. Doç. Dr. Türkçe Hızlı Otomatik İsimlendirme (Hoti) Testleri’nin Geliştirilmesi ve Ön Bulgular
Hakan ÜLPER, Dr., Kadir YALINKILIÇ Türkçe Öğretimi Bağlamında Dil Devrimi ve Yazım Bilgisi
Aygülen Kayahan KARAKUL Türkiye ve Bazı Latin Amerika Ülkeleri’nde Eğitim Finansmanının Karşılaştırılması
Deniz ARIKAN, Yrd. Doç. Dr., Emin BAKAY, Güldan KALEM Türkiye ve Farklı AB Ülkelerinde Etkili Okul Belirteçleri
Yaşar KONDAKÇI, Dr., Sakine Gülfem ÇAKIR, Araş. Gör., Evrim ÇETİNKAYA, Araş. Gör. Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Akademik Deneyimleri
Gamze KURT, Araş. Gör., Çiğdem HASER, Dr. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Reformları Üzerine İnceleme: Gerekçeler, İhtiyaçlar ve Reform Yapıları
Sezen APAYDIN, Araş. Gör. Türkiye’de Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Fen Eğitimi
Osman TİTREK, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’deki Okullardaki Örgütsel Adalet Düzeyine İlişkin Okullarda Görev Yapanların Görüşleri
Duygu ANIL, Dr. Türkiye’nin Pısa 2006 Fen Bilimleri Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması
Esra ERET, Araş. Gör., Tuba GÖKMENOĞLU, Araş. Gör. Türkiye&Acute;De Son Yıllarda Program Geliştirme Üzerine Bir Analiz Çalışması: Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler
Esra ERKOÇAK, Ali CEYLAN, Esra ERKOÇAK Ukü Yabanci Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Esmahan AĞAOĞLU, Prof. Dr., Yücel ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. Uluslararası Bir Projeden Deneyimler -Collıer: Vizyoner Liderlik İçin İşbirlikli Öğrenme
Sedat UÇAR, Yrd. Doç. Dr. Uluslararası Çalışmalar ve Bunların Yansımaları: İlköğretim Fen Bilgisi Dersi “Dünyamız ve Evren” Öğrenme Alanının İki Farklı Ülkede Uygulamaların Karşılaştırılması
Betül YAYAN, Araş. Gör., Giray BERBEROĞLU, Prof. Dr. Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında (Tımss 2007) Türk Öğrencilerinin Matematik Başarısının Modellenmesi
Cendel KARAMAN, Dr. Uluslararası Staj Programlarında Kültürlerarası ve Mesleki Gelişim: Bir Öğretmen Eğitimi Örneği
Vesile Yıldız DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr., Hale SUCUOĞLU, Dr. Usta ve Acemi Çocukların Grup Çalışması Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları
Meral GÜVEN, Yrd. Doç. Dr., Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Dilruba KÜRÜM Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Aldıkları Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Gökhan DAĞHAN, S. Sadi SEFEROĞLU Uzaktan Eğitimin Temel Boyutlarına İlişkin Öğrenenlerin Tercihleri: Konjoint Analizi Örneği
Nergüz BULUT SERİN, Doç. Dr., Oğuz SERİN, Yrd. Doç. Dr., Sülen ŞAHİN Ükü Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Kişilerarası Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları
Mehmet Ali YAVUZ, Doç. Dr., Betül KÖKDEMİR, Pembe ÖZTEMEL Ükü Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kaygı, Depresyon ve Yaşam Doyumu Düzeyleri
Ataman KARAÇÖP, Araş. Gör., Yasemin KOÇ, Araş. Gör., Kemal DOYMUŞ, Doç. Dr. Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Jigsaw Tekniği Hakkındaki Görüşleri
Erkan IŞIK Üniversite Öğrencilerinde Mesleki Sonuç Beklentisi İle Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı Arasındaki İlişkiler
Necla Acun KAPIKARAN, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinde Suçluluk ve Empatik Eğilimin Olumlu Sosyal Davranışlar Kendi - Başkasına İlişkin Olumlu ve Olumsuz Bilgiye Odaklanma Açısından İncelenmesi
Gürcü KOÇ ERDAMAR, Yrd. Doç. Dr., Hüsne DEMİREL, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenmeye İlişkin Algıları
Mehmet GÜVEN, Doç. Dr., Sevda ASLAN, Dr. Üniversite Öğrencilerinin Ayrışma-Bireyleşme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Atılgan ERÖZKAN, Yrd. Doç. Dr., Aniş AYBERK, Araş. Gör., Seda ATA , Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ve Kişilerarası İlişki Tarzları
Melek DEMİREL, Yrd. Doç. Dr., Yelkin DİKER COŞKUN, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sevgi ÖZGÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarinin Performansina Ilişkin Algilarinin Derse Verilen Değer Ile Ilişkisi
İsmail ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Şahin KESİCİ, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ve İnternet Kullanım Fonksiyonlarının Problematik İnternet Kullanımlarını Yordaması
Erdal HAMARTA, Yrd. Doç. Dr., Coşkun ARSLAN, Yrd. Doç. Dr., Yeliz SAYGIN, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının, Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Açısından İncelenmesi
Tahsin İLHAN, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları ve Madde Kullanımı
Ahmet KURNAZ, Dr., Yurdagül AKDOĞAN, Necati BİLGİÇ Üstün Yeteneklilerin Eğitimlerine İlişkin Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Emir HERSAN, Yücel KABAPINAR, Doç. Dr. Veli Görüşlerine Göre Sosyal Bilgiler Programı’nın Öğrencinin Okul ve Okuldışı Yaşantılarına Etkisi
Ahmet AYPAY, Doç. Dr., Ali TAŞ, Yrd. Doç. Dr. Vizyon Sahibi Olma ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişki
Ömer ŞİMŞEK, Araş. Gör., Y. Deniz ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Web Destekli Matematik Öğretiminde Uygulanan Sınavlar: Durum Çalışması
Özlem OZAN Web`de Anlam Arayışlarının Eğitime Yansıması
Derya YAYLI, Yrd. Doç. Dr. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Dilbilgisi Sunumu ve Alıştırmaları
Mehmet Duran ÖZNACAR Yapıcı Öğrenme Kuramına Dayalı Doğa ve Erozyon Eğitimi Etkinlikleri
Eralp ALTUN, Doç. Dr., Barış DEMİRDAĞ, Burak FEYZİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Yapılandırmacı Öğrenme Etkinlikleri İle Zenginleştirilmiş Etkileşimli Sanal Kimya Laboratuvarının Deney Türlerine Göre Uygulamaları
Erdem EREM Yaratıcı Drama Yöntemiyle Sanat Eğitiminde Sanat Akımları Öğretimine Yönelik Örnek Bir Çalışma - Barok, İzlenimcilik, Dışavurumculuk, Sürrealizm ve Romantizm
Zeynep ALAT, Yrd. Doç. Dr., Kazım ALAT, Yrd. Doç. Dr. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Kız Çocuklarının Eğitimindeki Rolü ve Karşılaşılan Sorunlar
Vahdettin EROĞLU Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Yönetimsel Sorunları
Selmin TUFAN, Prof. Dr., Enver TUFAN, Doç. Dr. Yaylı Çalgılar ve Piyanoya Ait Eşliklerin Bilgisayar Yardımıyla Stüdyo Ortamında Çalışılmasının Öğrenci Performansına Etkisi
Tuncay DİLCİ, Mehmet GÜROL, Prof. Dr. Yeni İlköğretim Programı ve Sürece İlişkin Yeterlilikler Bağlamında Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Nuriye SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr., Tuğba YANPAR YELKEN , Doç. Dr. Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Algıları
Nihat ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. Yeni Müfredat Programı Işığında Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması
Asım ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Yeni Öğretmenlerin Okullarında Karşılaştıkları Mesleki Kültürler
Ömercem KARACAOĞLU, Dr., Esin ACAR, Doç. Dr. Yeni Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Alper KESTEN, Yrd. Doç. Dr., Nevin ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Samsun Örneği
Hülya YEŞİL, Yrd. Doç. Dr., Ahmet PEHLİVAN, Doç. Dr., İ.Seçkin AYDIN, Dr. Yeni Türkçe Öğretim Programı (6-8. Sınıflar)’Nın Dil Türlerine Bakışı
Özlenen ÖZDİYAR, Araş. Gör., Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Yenilenmiş Taksonomiye Göre Düzenlenen Hayat Bilgisi 2. Sınıf Dersi Programı Uygulamalarına Yeni Bir Bakış
Önder SİPAHİOĞLU, İbrahim Alper KÖSE, Ömür UYSAL Yoksulluk İçindeki Ergenlerin Bağlanma Stilleri İle Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkinin Koruyucu Faktörler Açısından İncelenmesi
Hülya ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Yasemin Akman KARABEYOĞLU, Prof. Dr. Yurt Dışı Yaşantısı Olan Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halleri
Nergis GÜREL, Araş. Gör., Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr., Tarkan GÜRBÜZ, Dr. Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması
Memet KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
Ali GÜLER, Prof. Dr. Yükseköğretim Sisteminde Gelenek Oluşturamama Sorunu
Hülya KARTAL, Yrd. Doç. Dr., Rüçhan ÖZKILIÇ, Yrd. Doç. Dr., Asude BİLGİN, Prof. Dr. Zorbalıkta Yer Alma Bakımından İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa İlişkin Görüşleri
Fatma TURAN Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutankalarına Göre İlköğretim Matematik Dersinin Planlanmasında Alınan Kararların Analizi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.